Donacije za muzej

UPLATE DONACIJA / DONATIONS


01. MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE .....100.000 kn

02. OPĆINA BOL .............................................65.000 kn


03. OBRT "LUCE" (TOMO BREŠKOVIĆ) ...................4.000 kn

04. RESTORAN "RANČ" (FRANE LUKŠIĆ) ................2.000 kn

05. CAFFE BAR "MARINERO" (TONČI KUKOČ) ...........400 kn

06. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA .................15.000 kn

07. KONOBA "MENDULA" (PERO ŠIMUNOVIĆ) ...............1.000 kn

08. RESTORAN "PUMPARELA" ...............................2.500 kn

09. "ŽUTI MAČAK" (YellowCatKiteboarding) ................5.000 kn

10. HOTEL "KAŠTIL" .........................................20.000 kn


11. CAFFE BAR "LOŽA" ........................................5.000 kn

12. KAMP-ODMORIŠTE "ZLATNI RAT" ......................... 1.000 kn


13. KARMELIĆ & WALLER d.o.o. (Kamp "Kito") ............. 1.000 kn

14. "PARADISE PARK" (Vinko Kraljević)  ..................... 1.000 kn

15. KAMP "TENIS" (D. Karmelić) ..............................300 kn


16. VILLA SV. KRIŽ, BOL ..................................... 10.000 kn

17. "AQUA SOLIS" d.o.o. (Equinox, Vagabundo, YOLO) ... 3.000 kn


18. BOL POLJOPRIVREDNA ZADRUGA .........................10.000 kn


19. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BOL ....... ..2.000 kn


20. RIVA d.o.o. BOL ............................................... 1.000 kn

21. KAURIN d.o.o. (Marijan centar) ..........................500 kn


22. BOL TOURS ................................................... 2.000 kn


23. BIG BLUE SPORT ............................................. 2.500 kn


24. OPĆINA BOL (II. put) ...................................65.000 kn


25. ADRIA TOURS ...............................................3.000 kn


26. COMPGEN INC. CALGARY, CANADA .................. 5.000 kn (1.000 CAD)

27. TU "FRANE" (DINKO MARINKOVIĆ) ................2.000 kn

28. OPĆINA BOL (III. put) ....................................70.000 kn


29. TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE .................. 10.000 kn

30. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BOL ..............5.000 knUkupno donirale pravne osobe do 29. 10. 2016.: 414.200 kn


Uplate fizičkih osoba:

01. BOŽO NEJAŠMIĆ

02. KLARA I MATE PETRIĆ

03. MILAN MATIĆ

04. IRENA KRALJEVIĆ

05. ŽELJKA KARMELIĆ

06. STIPE KARMELIĆ

07. MERCEDES i FRANKO MARINKOVIĆ

08. NADA MARINKOVIĆ

09. DENIS I DASLAV JERČIĆ

10. STJEPKO KARMELIĆ

11. IVICA I MAJA BAKOVIĆ

12. ANTE I BRANKA KOLJATIĆ

13. KARMEN ADULMAR

14. MILI i FANIKA KLISOVIĆ

15. JAKŠA I NENA MARINKOVIĆ TOMIĆ

16. DRENKA I NIKŠA ŠIMETOVIĆ

17. JAKŠA MARINKOVIĆ ŠIMIĆ

18. ĐINA I MIRJANA BARHANOVIĆ

19. AMALIJA IVELIĆ

20. ZORAN I ZORANA BODLOVIĆ

21. DIVNA ETEROVIĆ

22. MIREI I DRAGUTIN KALE

23. DINKO I MARIJA SERVENTI

24. VOJKA KATIĆ

25. SONJA KARMELIĆ

26. KRISTINA GRATELLI

27. JERKA I JOSIP CVITANIĆ

28. IVICA KARNINČIĆ

29. MIREJA I ZLATKO IVULIĆ

30. N.N. (anonimni donator: 300 EU) .................................. 2.280 kn

31. VESELKO MIKULIĆ

32. Obitelj. pok. TEMELJKE JAKŠIĆ

33. Obitelj CVITANIĆ-BILIĆ

34. BOŽENKA i JOSIP FILIPIĆ

35. LEA MARINKOVIĆ

36. PERO NEVISTIĆ

37. TONČI PAPIĆ

38. MATKO i ROMANA BAKOVIĆ

39. IVAN i MARINELA PAVLIN

40. BRANKO BILIĆ

41. MILENA PETRIĆ

42. VERA I LOVRE BAKOVIĆ

43. GITA MARINKOVIĆ

44. ZORANA I TOMO DEŠKOVIĆ

45. IVICA ŠĆEPANOVIĆ

46. JAKŠA MARINKOVIĆ ŠIMIĆ, drugi put (najveći uplaćeni iznos) 6.000 kn

47. STIPE NEVISTIĆ

48. Obitelj pok. DINKA KARNINČIĆA

49. Zaposlenici BLUESUN HOTELA (16.400 kn)


50. ŽELJKO I TANJA ETEROVIĆ

51. PERICA BOŠKOVIĆ


ukupno donirale fizičke osobe do 19. 12. 2017.: 61.175 kn


********************************************************Portal www.boljani.info uključio se u akciju animiranja firmi i ustanova kako bi se prikupila potrebna sredstva za uređenje muzeja u sklopu Dominikanskog samostana Sv. Marije Milosne u Bolu.
Na našem portalu objavljivat ćemo imena donatora (pravnih i fizičkih osoba), a na kraju akcije tiskati će se, u znak zahvalnosti, knjižica s njihovim imenima.


Portal www.boljani.info has joined the initiative to encourage companies and institutions to make their contributions in order to raise the necessary funds for the renovation of the museum operating as part of the Dominican monastery of St. Mary of Grace in Bol.
The names of donors (companies and individuals) will be published on the website at the end of each month, and once the initiative has ran its course, a booklet with their names will be put into print.


Muzej je otvoren 1975. godine u povodu 500-te obljetnice osnutka dominikanskog samostana u Bolu. Arhitektonski dio uredio je inž. arh. Žarko Turketo (1923. – 1994.), a izbor spomeničke građe i postavu s muzeološko-konzervatorskog gledišta obavio je arheolog Dasen Vrsalović (1928. – 1981.), obojica Boljani. Zbirka je smještena u tri dvorane koje su u tri različita nivoa.
Muzejska zbirka sadržava arheološku građu, liturgijsko posuđe iz 16. – 19. stoljeća (uglavnom srebro), drvenu plastiku i slike (15. – 19. st.), crkveno ruho, knjige (među kojima i glagoljske), numizmatiku i vrijednu arhivsku građu (15. – 18. st.).
Posljednje dvije turističke sezone (2011. i 2012.) muzej je bio zatvoren, čekajući na neophodnu građevinsku rekonstrukciju prostora u kojeg su bili izloženi eksponati.

The museum was opened in 1975 on the occasion of the 500th anniversary since the Dominican monastery’s founding in Bol.
Architectural aspect of the project was executed by the architectural engineer Žarko Turketo (1923-1994) and the selection of museum materials and the exhibition lineup from a museological and conservatorial standpoint was done by the archeologist Dasen Vrsalović (1928-1981), both of them natives of Bol.
The collection is housed in three halls at three different levels.
The museum collection incorporates archaeological material, liturgical vessels from the 16th – 19th century (mainly silver), wooden plastics and paintings (15th - 19th century), church vestments, books (including Glagolitic scripts), numismatics and valuable archives (15th - 18th century).
The last two tourist seasons (2011 and 2012) the museum was closed, awaiting the necessary reconstruction of the building space that houses the exhibits.


alt


DOMINIKANSKI SAMOSTAN SV. MARIJE MILOSNE – BOL


Poštovani,
Prije dvije godine smo bili primorani zatvoriti samostanski muzej zbog dotrajalosti muzejske zgrade koja je rezultirala nepovoljnim uvjetima za prezentaciju bogate kulturne baštine, posebno one osjetljivije (papir, pergamena, tekstil). Zbog same pozicije zgrade, koja se sagrađena na klizištu, bilo je nužno obaviti brojna i temeljita ispitivanja kako bi se pristupilo što kvalitetnijoj sanaciji zgrade i novoj interpretaciji muzejskog fundusa.
Vjerujemo da su stručnjaci pronašli najbolja rješenja za obnovu samostanskog muzeja. No, zbog gore spomenutih uvjetovanosti obnova iziskuje i pozamašnu svotu novca koju bolski samostan nije u mogućnosti sam osigurati. Naime, građevinski radovi, bez potrebnih novih instalacija (ventilacija, rasvjeta, vatrodojava, protuprovala …) procijenjeni su na 488.000 kuna.
Stoga Vas lijepo molimo da, u skladu sa svojim mogućnostima i dobrom voljom, financijski poduprete ovaj projekt obnove samostanskog muzeja u Bolu, čijim je zatvaranjem i sama turistička ponuda Bola, kao poznate turističke destinacije – bitno osiromašena.
Unatoč kriznim vremenima, nadamo se Vašoj velikodušnosti u ovom za sve nas važnom projektu i unaprijed se zahvaljujemo!

p. Damir Šokić
samostanski starješina
DOMENICAN MONASTERY OF ST. MARY OF GRACE IN BOL


Dear Sirs,
Two years ago we were forced to close the monastery museum due to deterioration of the museum building, which resulted in poor conditions for the presentation of the rich cultural heritage, especially of those items which were particularly sensitive (paper, parchment, textiles). Because of the very position of the building, which was built on a landslide, it was necessary to perform numerous and thorough examinations in order to make possible both the highest quality repairs for the building and the opportunity for a new interpretation of the museum’s collection. We believe that the experts have found the best solutions for the renovation of the monastery museum.
However, due to the aforementioned circumstances the project requires a significant amount of money which the Monastery of Bol is unable to provide independently. Specifically, the construction works alone, without the required new installations (ventilation, lighting, fire and burglary alarm systems...) were estimated at HRK 488 000.
Therefore, we appeal to you to financially support the restoration project of the monastery museum in Bol, in accordance with your means and good will, as the closing of the museum would significantly impoverish what Bol has to offer as a well-known tourist destination.
Despite these times of crisis, we hope for your generosity in this, for all of us important project and we thank you in advance.

p. Damir Šokić
Head of Monastery


*********