Obavijesti i oglasi

alt


alt


alt


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), dana 17. veljače 2020. godine raspisuje


N A T J E Č A J

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:
REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema IV. stupanj,
- vozačka dozvola B kategorije,
- poznavanje jednoga stranog jezika,
- poznavanje rada na računalu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),
- domovnicu,
- svjedodžbu,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
- dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu,
- presliku vozačke dozvole.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je:
* opis poslova - Pravilnik o unutarnjem redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 06/2010, 10/2014, 11/2015, 1/2016 i 1/2019),
* podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava - Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2019) i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol 6/2010, 5/2014, 10/2014, 4/2016, 1/2019, 2/2019 i 1/2020).
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Klasa: 363-01/20-01/21
Urbroj: 2104/02-20-02/02
Bol, 17. veljače 2020. godine
PROČELNIK JUO BOL
Stipe Karmelić

alt


alt

alt

alt


alt


ZAHVALA ORGANIZATORA BOŽIĆNOG GRADA


Poštovane mještanke i mještani Općine Bol!
Neizmjerno smo zahvalne na podršci koju nam pružate iz godine u godinu. Veseli nas što je ova naša inicijativa prepoznata kao nešto potrebno i što u razgovoru sa svima vama primamo krasne povratne informacije. Rečeno nam je da se Bol više ne može ni zamisliti bez našeg djelovanja! Hvala vam od srca!

Zahvaljujući vama, dragi mještani, iz godine u godinu bilježimo sve veću posjećenost, a time i više prikupljenih sredstava s kojima pokušavamo ponajprije potrebitima barem malo financijski olakšati neprilike koje su ih zadesile, a i dodatno uvijek kupiti, donirati, pokloniti Bolu i mještanima nešto potrebno i korisno.

Tako smo prvu godinu održavanja Božićnog grada (2017.) prikupile 32.187,43 kn, u 2018. godini čak 60.000 kn, a prošlu smo 2019. godinu prikupile nezamislivih 85.000 kn!!!

Dio navedenog iznosa (ukupno 10.000 kn) već smo donirale za zdravstvene potrebe našeg malenog sumještanina Fabia Psennera. Prihod od nekoliko tombola, a čiji je ukupan iznos bio namijenjen Bračkim pupoljcima, iznosio je 6.380 kn. Sredstva su uplaćena na žiro račun Crvenog križa Brač u akciji „Tjedan Bračkih pupoljaka“.
Još uvijek nismo odlučile kako ćemo rasporediti preostali dio prikupljenih sredstava,ali sa sigurnošću tvrdimo da će odluka koju donesemo biti od društvene koristi.

Zahvaljujemo svima koji su obogatili sadržaj i ponudu Božićnog grada!

Zahvaljujemo članovima DVD-a Bol koji su za ovaj Božićni grad nastupili kao ravnopravni članovi naše Inicijative. Njihov angažman je uvelike doprinio ovakvom rezultatu: Goran Jekić, David Marinelić, Rudolf Marinelić, Stipe Marinković-Geđo, Nikola Topalović-Čarli, Hrvoje Martinić, Nikola Ivelić, Domagoj Marinković, Zlatko Radić, Andro Jugović, Zoran Karninčić, Ivica Čović, Slaven Šćepanović, Zoran Bulić, Toma Stipičić…
Dečki, od srca vam hvala!!!

Zahvaljujemo se učiteljicama O.Š. Bol Zdravki Koljatić, Karmen Selak i Karli Marinković te tetama dječjeg vrtića „Mali princ“ Frančeski Tomaš, Brezi Marinković, Meri Ivelić, Karmen Kličinović Šantić, Ivanki Čolić, Jeleni Kalpić, Katici Fistanić, Ivani Balent i Sandri Lovrić na održanim radionicama u šatoru Božićnog grada.

Goranu Jekiću smo neizmjerno zahvalne za sav uloženi trud, na dobrim idejama i vrijednim savjetima. Za sve naše potrebe bio je uvijek na raspolaganju tako i ne čudi da nam je dao na korištenje i svoj privatni skladišni prostor i opremu neophodnu za rad (friteze, pekači, ledenice, točionik…). Hvala Gorane!
Jaki Šošić zahvaljujemo za posudbu pekača za palačinke, a restoranu Argento uz novčanu donaciju zahvaljujemo i na povoljnim cijenama pri korištenju ugostiteljskih usluga.
Caffe baru Barka (Dario Marinković) zahvaljujemo za posudbu 4 suncobrana za štekat Božićnog grada.
Zahvalu za donirane transportne usluge upućujemo obrtu za prijevoz „Kica“ iz Supetrate Kristini i Mariu Marinkoviću. Obrtu „Bilić“ zahvaljujemo na posudbi 4 velika betonska bloka za fiksiranje šatora čime nam je omogućen miran san!
Zahvaljujemo se i Tončiju Šeparoviću na dostavi potrebnog nam materijala iz Supetra te Peri Šćepanoviću što je potreban nam materijal ne samo dovezao iz Supetra nego nam ga u konačnici i donirao!
Djelatnicama Konzuma zahvaljujemo na donaciji cvijeća (Božićnih zvijezda) a posebno zahvaljujemo Tonki Marinelić Dostičić na razumijevanju svih naših potreba vezanih za nabavu potrebne nam robe.
Zahvaljujemo se i organizatorima Sportsko-zabavnog Božića Tončiju Buljanu i Bošku Botici što su nam uskočili u pomoć kada nas je zadesila nestašica ambalažnog materijala.
Djelatnicama Konzuma zahvaljujemo na razumijevanju i pomoći
Tomiju Fabijanoviću zahvaljujemo na donaciji radnih pregača s božićnim motivima tena posudbi opreme (toster, kuhalo za kobasice, indukcijska ploča). Hotelima Zlatni rat d.d. (sada Sunce Hotelima d.d.) i direktorici hotela Borak Đurđici Šeparović zahvaljujemo na posudbi laptopa i zvučnika.
Tomislavu Deškoviću zahvaljujemo na preuzimanju robe pristigle katamaranom kao i na vrijednoj nagradi za dječju tombolu!

Zahvala za financijsku donaciju:

Hoteli Zlatni rat d.d. (sada Sunce Hoteli d.d.), Bretanide Resort d.o.o., Bol poljoprivredna zadruga, MS Brač turist d.o.o., Fetiva d.o.o., DVD Bol, Restoran Argento, Big Blue Sport d.o.o., Varadero d.o.o., obrt Varadero 2, Active-Bol (Vlado Anić), Obrt Pekara Bol, Šavorić i Partneri, Berica-Venera d.o.o., Nivex d.o.o., Anđelka Lukšić, Afitat travel d.o.o., Irena Kraljević, Šjor Bepo d.o.o., Obrt Frane, Villa Nena (Nena Marinković), Edita Žaper, obitelj Selak, Margita i Lovro Karmelić, Perica Bošković, Tina Sedić Marinelić.
Bilo je još financijskih donacija, ali nam je naglašeno kako ne žele da ih se spominje u zahvali – e pa hvala i njima!!!

Velika hvala i gradu Supetru što su nam dali u najam 4 drvene tipske kućice i to po simboličnoj cijeni!

Zahvala za doniranu robu za prodaju:

Piće: Ivica i Petronila Cvitović, Drago Eterović - Šale, Jako vino d.o.o., Heineken Hrvatska d.o.o., Makro d.o.o. - Supetar, Grabov rat d.o.o., Gabrijel Marinković, Mirei Kale, Vera Baković, Nada Okmažić, Joško i Jerka Cvitanić, Ivo Marinković - Šmiko, Stipe Šesnić - Firo, Hoselita Klarić, Zdravka Marinković.
Ukrasi i materijal za radionice: Darija Marinković, Valentina Ratković.
Kolači:Ivana Radić, Kruno i Marijana Marić
Slatkiši i potrošni materijali: Ledo d.d., Nikolina i Zdravko Bartulović, Andrea Jekić, Zdravka Marinković.
Hrana: Taverna Riva (fažol), restoran Ranč (rižot), Mesnica Tino (kiseli kupus i panceta), Štand Mikulić (voće).

Zahvala za donacije za lutrije i tombole:

Hoteli Zlatni rat d.d. (odnosno Sunce hoteli d.d)., AJD'signby Antonia Jakšić Dorotić, Jasenka Eterović Sorić, HNK Hajduk, Villa Azzura (Jaka i Petar Šošić) , Kino Mediteran Bol (Tomislav Dešković), OPG Jasmin Marinković, Konoba Dinko (Ivana i Alen Bošnjak), Barber shop „For You“ (Ivana Jekić), Kozmetički salon „Medi Pedi Spa“ (Mojca Plenković), Obrt „NiD“ (Darija Marinković), „Konoba Dalmatino“ (Drago Eterović - Šale), Nevenka Martinović, Frizerski salon „Sirena“ (Irena Kraljević), „Pressura Puncta“ (Ozren Matišić), Frizerski salon „Štefa“ (Štefica Ćurin), Frizerski salon „Mia“ (Frankica Jelavić), Samoposlužna autopraonica (Jelena Karmelić), Gučor d.o.o. (Tonći Brešković), „Konoba Pusa“ (Pero i Franci Marinković), Pizzeria „Kala“ (Tomi Fabjanović i David Vukota), Big Blue Sport d.o.o., Maja Jozić, DVD Bol, Keti Bartulović, „Candy“- Bol (Nikolina i Zdravko Bartulović), Galerija Jakšić - Donji Humac, Lucija Jozić, Pizzeria Skalinada (obitelj Baković), Maja Duka.


Posebnu zahvalu upućujemo:

- Općini Bol i načelniku Tihomiru Marinkoviću bez čije financijske potpore i podrške ova ideja ne bi ni zaživjela.
- Centru za kulturu Općine Bol i ravnateljici Ivani Bošković Ivičić za logističku podršku i za darovani nastup klape Kuroj te Zorani Marinković i Mihaeli Eterović koje su pratile naše financijske aktivnosti.
- Grabovom ratu d.o.o. i direktoru Mirku Periću na ustupljenom inventaru za formiranje štekata, koordinatoru nabave Grabovog rata Anti Selaku, voditeljici komunalne službe Franki Marinković te djelatnicima Grabovog rata Stojanu Miljeviću, Peri Žuljeviću, Ivanu Cvitoviću, Savici Petojević, Denisu Čadonji Pavloviću, Jozi Bošnjaku i Vladi Paviću, a veliku zahvalu upućujemo Slobodanu Lovriću koji je konstantno brinuo o električarskim, a i drugim potrebama u Božićnom gradu. Puno puta je to bilo i izvan njegovog radnog vremena… To neizmjerno cijenimo!

- TZ Bol na potpori temeljem Javnog priziva za sufinanciranje manifestacija u 2019.godini

- Srednjoj školi Bol, ravnateljici Sani Bodlović, profesoricama Marijani Marić i Frančeski Mladinić, kuharima Marku Ujčiću i Ninu Nižetiću te učenicima koji su s kuharima sudjelovali u pripremi hrane koja se prodavala u Božićnom gradu (sarme, gulaš i špageti bolognese). Zahvaljujemo i vrijednim učenicima koji su redovno dolazili u Božićni grad i volontirali zajedno s nama.

- Veoma smo sretni i zahvalni što smo ovu godinu imali podršku i dragih nam ljudiiz drugih mjesta našeg otoka tako jedno veliko HVALA upućujemo Selčaninu Tončiju Dragičeviću-Belliju! Zahvaljujući njemu imali smo priliku u Božićnom gradu ugostiti drage nam muzičare koji su svojom svirkom obogatili naš program. Jukebox Live Band je nastupio u Božićnom gradu bez ikakve naknade! Zahvaljujemo Jukebox Live Bandu od srca! Zahvaljujemo i Marinu Klariću (saksofon) na nesvakidašnjem dječjem programu.

Za kraj, kao i uvijek posebnu zahvalu upućujemo našim obiteljima na ukazanoj podršci, odricanju i strpljenju!

Dok smo pisale ovu zahvalu shvatile smo koliki je broj ljudi uključen u ovaj naš projekt i koliko značimo svima vama. S ovime je sad sve što nas je uznemiravalo postalo beznačajno, a sve prepreke na koje smo nailazile padaju u zaborav!


Od srca hvala i vidimo se ponovno u Božićnom gradu u Bolu!

Inicijativa Božićni grad

Antonija Cvitović, Ana Marinelić, Ana Maria Psenner, Fanika Fabijanović, Franka Marinković, Franka Andrić, Ivana Jekić, Ivana Marinković, Ivana Okmažić, Jaka Šošić,Jelena M. Marinković, Kristina Marinković, Linda Marinković, Marina Baković, Milena Marjanović, Nevenka Martinović, Romana Baković, Slavica Bošnjak, Tatjana Ivulić Čović i Vedrana Bulić.


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt