Obavijesti i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL,
Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa:350-01/18-01/66
Ur.broj:2104/18-02/38
Bol, 15. svibnja 2018. godine


Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Načelnika Klasa:350-01/18-01/66 Urbroj :2104/018-02/37 od 15. svibnja 2018. o utvrđivanju  „Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun)“ i s tim u vezi „Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona Bluesun)“, Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

JAVNU RASPRAVU o


I.  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine
    (zona Bluesun)

II.  Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol
     za područje Borak- Potočine (zona Bluesun)

1.    Za vrijeme trajanja  javne rasprave, na javni uvid će se izložiti Prijedlozi planova i to u prizemlju Doma kulture, Frane Radića 16, Bol
2.    Javni uvid trajat će za plan  pod točkom 1. trideset dana, od 25. svibnja do 26. lipnja 2018.godine, a za plan pod točkom 2. petnaest dana, od 25. svibnja do 11. lipnja 2018.godine
3.    Prijedlozi planova se mogu pogledati u navedenom razdoblju radnim danima od 09.00 do 14.00 sati.
4.    Javno izlaganje održat će se u petak , 08. lipnja 2018. u 11.00 sati za plan pod točkom 2, a u 11.30 sati za plan pod točkom 1. u prizemlju Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.
5.    Prijedlozi planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Bol http://www.opcinabol.hr
6.    Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge planova mogu se podnositi do dana isteka javnog uvida, prema rokovima iz točke 2. na adresu: Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2 ili putem e-maila na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


alt


DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“
UZ PJACU 17
21420 BOL
TEL: 635 140UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019.


Upisi su od 15.05.2018 do 15.06.2018.g.

* Za djecu koja se prvi put upisuju ili koja su se u međuvremenu ispisala iz dječjeg vrtića.
* Svi zainteresirani mogu podignuti UPISNICU u prostorijama dječjeg vrtića „Mali princ“ svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 sati.

Roditelji prilažu (kopiju):
* Uvjerenje o prebivalištu djeteta
* Rodni list
* Osobna iskaznica oba roditelja
* Potvrda o stažu (HZMO)
* Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (dostaviti pri polasku u dječji vrtić) i potvrda o cijepljenosti djeteta
* Ostale potvrde (rješenje o invalidnosti djeteta ili potvrda o poteškoćama u razvoju djeteta, dokument da ja dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata, rješenje o dječjem doplatku).

                                                                                              RAVNATELJICA
                                                                                              JADRANKA DOLJANIN


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o.  GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt