Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:ZIMSKI RED PLOVIDBE (02. 10. - 31. 12. 2017.)

                                                 


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25    svaki dan osim nedjeljom i praznikom

     13.25    nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.00     svaki dan osim petkom

     16:30     samo petkom


***********************************************************


  T R A J E K T IZIMSKI RED PLOVIDBE (02. 10. - 31. 12. 2017.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30/ 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2017.


******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTINZIMSKI RED PLOVIDBE (02. 10. - 31. 12. 2017.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30       svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00 / 11.00 / 18.00       nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00 / 12.30 / 19.30         nedjeljom i praznikom          *************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357