Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.OD PONEDJELJKA 25. SVIBNJA KATAMARAN PONOVO DOLAZI I U BOL! PRVI KATAMARAN U PONEDJELJAK DOLAZI IZ JELSE.

KATAMARAN BOL - SPLIT (25. 05. DO OPOZIVA)

06.25 / pon., uto., sri., čet. i pet.

07.25 / sub.

13.25 / ned. i praznik


KATAMARAN SPLIT - BOL (25. 05. DO OPOZIVA)

16:00 / pon., uto., sri., čet. i ned.

16:30 / pet. i sub.***********************************************************
T R A J E K T I
2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.TRAJEKT SUPETAR - SPLIT (od 23. 05. do opoziva)


06:30* / 07:45 / 10:30 / 12:30 / 15:30 / 20:00


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR (od 23. 05. do opoziva)


06.15* / 09:00 / 11:00 / 14.15 / 18.15 / 20:30


Napomena: * ne plovi nedjeljom i praznikom***********************************************
SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN

Na državnoj liniji Sumartin - Makarska - Sumartin uvedena je rezervacija za prijevoz automobila trajektom!
TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA (od 25. do opoziva)

07:30 / 15:30


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN (od 25. do opoziva)

12:00 / 19:30


2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.

(NE PLOVI PO OVOM REDU PLOVIDBE)

TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06.00 / 11.00 / 15.30 / svaki dan osim nedjeljom i praznikom

08.00 / 11.00 / 18.00 / nedjeljom i praznikom


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09.00* / 12.30 / 18:30 / svaki dan osim nedjeljom i praznikom

09.00 / 12.30 / 19.30 / nedjeljom i praznikom
*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E: Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357