Red plovidbe

BRZOBRODSKE LINIJE: KAKO IZ BOLA I U BOL


BOL - SPLIT

06:30     Jadrolinija, 55 kn, pon. - sub.

07:30     Jadrolinija, 55 kn, nedjeljom do 1. listopada

11:40     Jadrolinija, 70 kn, svaki dan do 18. rujna

19:40     Kapetan Luka, 80 kn, svaki dan od 26. lipnja do 17. rujna


SPLIT - BOL

08:00     Kapetan Luka, 80 kn, svaki dan od 26. lipnja do 17. rujna

15:45     Jadrolinija, 70 kn, svaki dan do 18. rujna

16:30     Jadrolinija, 55 kn, svaki dan do 1. listopada


***********************************************************************K A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:LJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)

JADROLINIJA RIJEKAKATAMARAN BOL - SPLIT

     06.30    svaki dan osim nedjeljom (dolazak u Split u 7.40 h)

     07.30    nedjeljom (dolazak u Split u 8.40 h)


KATAMARAN BOL - JELSA

     17:50    svaki dan


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.30     svaki dan (dolazak u Bol u 17.40 h)


KATAMARAN JELSA - BOL

      06:00     svaki dan osim nedjeljom

      07:00     nedjeljom


Cijena prijevoza: Bol - Split 55 kn, Bol - Jelsa 35 kn***


IZLETNIČKA LINIJA (09. 06. - 18. 09.) DUBROVNIK - KORČULA - HVAR - BOL - SPLIT

JADROLINIJA RIJEKA


KATAMARAN BOL - SPLIT

    11.40  svaki dan (dolazak u Split u 12.30) od 10. lipnja 2017.


KATAMARAN SPLIT - BOL

    15.45  svaki dan (dolazak u Bol u 16.35) od 9. lipnja 2017.


Cijena prijevoza na ovoj izletničkoj liniji: Bol - Split 70 kn, Bol - Hvar 70 kn,

Bol - Korčula 120, Bol - Dubrovnik 195 kn

(Na ovoj liniji nema popusta i ne vrijede otočne iskaznice)


**********


IZLETNIČKA LINIJA (26.06. - 17. 09. 2017.)

SPLIT - BOL - HVAR - KORČULA - DUBROVNIK i NATRAG

KAPETAN LUKA KRILO JESENICE


alt


KAPETAN LUKA KRILO JESENICE (IZMIJENJENI RED PLOVIDBE, VRIJEDI OD 26. LIPNJA):

alt


Cijena prijevoza na ovoj izletničkoj liniji: Bol - Split 80 kn, Bol - Hvar  80 kn,

Bol - Korčula 120, Bol - Dubrovnik 200 kn

(Na ovoj liniji nema popusta i ne vrijede otočne iskaznice)


Od 26. VI. umjesto u Makarsku ide se u Hvar, ali ne plovi za Mljet. Polazak iz Splita za Bol je u 8:00, a iz Bola za Split u 19:40 sati


****************************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                   & 02. 10. - 31. 12. 2017.


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25    svaki dan osim nedjeljom i praznikom

     13.25    nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.00     svaki dan osim petkom

     16:30     samo petkom


Cijena prijevoza katamaranom od 2. 10. do 31. 12. 17. : Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn


*****


  T R A J E K T ILJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)

                                                

TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      05:00 / 06:30 / 07.45 / 09:00 / 10.30  /11:45 (30. VI. - 03. IX.) /

     12:30/ 14:00 / 15:30 / 16:30 (30. VI. - 03. IX.) / 18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 / 10:30 (30. VI. - 03. IX.) / 11:15 /

       12:45 / 14:15 / 15:15 (30. VI. - 03. IX.) / 16:45 / 18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59*************************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                  & 02. 10. - 31. 12. 2017.


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30/ 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2017.


Cijena prijevoza od 2. 10. do 31. 12.: putnici 28 kn, djeca 14 kn, auto 130 kn, bicikl 32 kn


*********************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN


                        

LJETNI RED PLOVIDBE  (02.06. - 29.06. & 04.09. - 01.10.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06:00 * / 11:00 / 15:00 / 18:30


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09:00 / 12:30 / 17:00 / 20:00 **


Napomena: *    nedjeljom i blagdanom u 08:00 h

                    **  07. 09. u 21:00 hLJETNI RED PLOVIDBE (30. 06. - 03. 09. 2017.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06:00 / 09:30 / 13:00 / 16:30 / 20:00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

08:00 / 11:00 / 14:30 / 18:00 / 21:00


***********************************


ZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                  &  02. 10. - 31. 12. 2017.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30       svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00* / 11.00 / 18.00   nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30           svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00 / 12.30 / 19.30         nedjeljom i praznikom          *************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357