Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2018.: LJETNI RED PLOVIDBE

           01. 06. - 30. 09. 2018.


KATAMARAN  BOL - SPLIT

     06:30     svaki dan osim nedjeljom

     07:30     nedjeljom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:30     svaki dan


___________________________________________________________

JADROLINIJA: TARIFE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA (01. 06. - 30. 09. 2018.)

BOL - SPLIT   55 kn

BOL - JELSA 35 kn

____________________________________________________
I Z L E T N I Č K E   L I N I J E  (01. 06. - 30. 09. 2018.)


KATAMARAN  SPLIT - BOL - MAKARSKA - KORČULA - SOBRA (MLJET) - DUBROVNIK

Prijevoznik: Kapetan Luka (Krilo Eclipse)


   07:30  SPLIT - BOL (tarifa 80 kn)

                                    08:30  BOL - MAKARSKA (80 kn) - KORČULA (120 kn) -

                               - MLJET (140 kn), DUBROVNIK (210 kn)


KATAMARAN DUBROVNIK - SOBRA (MLJET) - KORČULA . MAKARSKA - BOL - SPLIT

Prijevoznik: KAPETAN LUKA (Krilo Eclipse)


20:05  BOL - SPLIT (tarifa 80 kn)


*******


KATAMARAN DUBROVNIK - KORČULA - HVAR - BOL - SPLIT

Prijevoznik JADROLINIJA (Vida)

11:55   BOL - SPLIT (tarifa 80 kn)

        


      

KATAMARAN SPLIT - BOL - HVAR - KORČULA - DUBROVNIK

Prijevoznik JADROLINIJA (Vida)                            

                                              16:15  SPLIT - BOL (80 kn)

                         17:30   BOL - HVAR (80 kn) - KORČULA (130 kn) -

          - DUBROVNIK  (210 kn)______________________________________________________

2018.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

           01. 01. - 31. 05 & 01. 10. - 31. 12. 2018.KATAMARAN BOL - SPLIT

     06:25     pon., uto., sri., čet., pet.

    12:25     subotom   

    13:25     nedjeljom i blagdanom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:00     pon., uto., sri., čet., ned. i praznik

     16:30     petkom

     23:00     subotom
***********************************************************


  T R A J E K T I
2018: LJETNI RED PLOVIDBE

         01. 06. - 30. 09. 2018.


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

05:00 / 06:30 / 7:45 / 09:00 / 10:30 /

12:30 / 14:00 / 15:30 /

18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45 /


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 / 11:15 /

12:45 / 14:15 / 16:45 /

18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59 /
**********


2018.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

         01. 01. - 31. 05. 2018. & 01. 10. - 31. 12. 2018.

  


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30 / 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2018.


******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN2018: LJETNI RED PLOVIDBE (1)

                                   03. 09. - 30. 09. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06:00 (nedjeljom i praznikom u 08:00) / 11:00 / 15:00 / 18:30 /


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09:00 / 12:30 / 17:00 / 20:00 (07.09. U 21:00) /


*****
2018: ZIMSKI RED PLOVIDBE

                                  01. 10. - 31. 12. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00 / 11.00 / 18.00         nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00 / 12.30 / 19.30          nedjeljom i praznikom          
*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357