Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.
KATAMARAN BOL - SPLIT

06.25 / pon., uto., sri., čet. i pet.

07.25 / sub.

13.25 / ned. i praznik


KATAMARAN SPLIT - BOL

16:00 / pon., uto., sri., čet. i ned.

16:30 / pet. i sub.
***********************************************************
T R A J E K T I
2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


06:30* / 07.45 / 10.30 /

12:30 / 14.30* / 15.30 / 18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


06.15* / 09.00 / 11:00 /

12.30* / 14.15 / 16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


* ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. 12. 2019.***********************************************SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN

Na državnoj liniji Sumartin - Makarska - Sumartin uvedena je rezervacija za prijevoz automobila trajektom!

2020.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 28. 05. 2020.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06.00 / 11.00 / 15.30 / svaki dan osim nedjeljom i praznikom

08.00* / 11.00 / 18.00 / nedjeljom i praznikom


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09.00* / 12.30 / 18:30 / svaki dan osim nedjeljom i praznikom

09.00* / 12.30 / 19.30 / nedjeljom i praznikom


* ne plovi 25. i 26. 12. 2019. i 01. 01. 2020.


*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E: Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357