Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2018.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

           01. 01. - 31. 05 & 01. 10. - 31. 12. 2018.KATAMARAN BOL - SPLIT

     06:25     pon., uto., sri., čet., pet.

    12:25     subotom   

    13:25     nedjeljom i blagdanom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:00     pon., uto., sri., čet., ned. i praznik

     16:30     petkom

     23:00     subotom2018.: SEZONSKI RED PLOVIDBE

           01. 06. - 30. 09. 2018.


KATAMARAN  BOL - SPLIT

     06:30     svaki dan osim nedjeljom

     07:30     nedjeljom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:30     svaki dan***********************************************************


  T R A J E K T IZIMSKI RED PLOVIDBE

         01. 01. - 31. 05. 2018. & 01. 10. - 31. 12. 2018.

  


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30 / 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2018.


******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTINZIMSKI RED PLOVIDBE

                   01. 01. - 31. 05.  &  01. 10. - 31. 12. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00* / 11.00 / 18.00       nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00* / 12.30 / 19.30       nedjeljom i praznikom          NAPOMENA:

    *   01. 01. 2018.  ne plovi

         02. 04. 2018.  Uskrsni ponedjeljak, iz Sumartina isplovljava u 6 sati


*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357