Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:
2020.: SEZONSKI (LJETNI) RED PLOVIDBE

29. 05. - 27. 09. 2020.KATAMARAN BOL - SPLIT (29. 05. - 27. 09. 20.)

06:30 / svaki dan (i praznikom)


KATAMARAN JELSA - BOL

06:00 / svaki dan (i praznikom)


KATAMARAN SPLIT - BOL - JELSA (29. 05. - 27. 09. 20.)

16:30 / svaki dan (i praznikom)


KATAMARAN BOL - JELSA

17:50 / svaki dan (i praznikom)Ljetne cijene prijevoza katamaranom: Bol - Split 55 kn, Bol - Jelsa 35 kn


***********************************************************
T R A J E K T I
2020.: SEZONSKI RED PLOVIDBE

26. 06. 2020. do opozivaTRAJEKT SUPETAR - SPLIT (od 26. 06. do opoziva)


05:00 / 06:30 / 07:45 / 09:00 / 10:45 / 12:30 / 14:15 / 15:45 / 18:00 /

19:30 / 20:45 / 22:45
TRAJEKT SPLIT - SUPETAR (od 26. 06. do opoziva)


05:15 / 06.15 / 07:45 / 09:00 / 10:45 / 12:30 / 14.15 / 16:30 / 18.00 /

19:30 / 21:00 / 23:59

***********************************************
SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN

Na državnoj liniji Sumartin - Makarska - Sumartin uvedena je rezervacija za prijevoz automobila trajektom!
TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA (od 16. 07. do opoziva)


svaki dan (radnim danom, nedjeljom i praznikom)

06:00 / 09:30 / 13:00 / 16:30 / 20:00TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN (od 16. 07. do opoziva)


svaki dan (radnim danom, nedjeljom i praznikom)

08:00 / 11:00 / 14:30 / 18:00 / 21:30

*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E: Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357