Umjesto čestitke

alt


NIKOLA TOPALOVIĆ, rođendan 21. ožujka


alt


ZRINKA BULJEVIĆ, rođendan 18. ožujka


alt


MANDALENA LALIĆ, rođendan 18. ožujka


alt


IVICA VILIČIĆ, rođendan 16. ožujka proslavit će u San Pedru (SAD)


alt


JASNA KARELOVIĆ, rođendan 15. ožujka


alt


ANA KARNINČIĆ diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i stekla zvanje: magistar edukacijske matematike


alt


IVICA ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 14. ožujka


alt


ALEN BOŠNJAK, rođendan 13. ožujka


alt


IVICA KARNINČIĆ, rođendan 13. ožujka


alt


SINIŠA PETRIĆ, rođendan 12. ožujka


alt


NENAD MARINKOVIĆ, rođendan 10. ožujka


alt


MERI MATJAŠIĆ, rođendan 9. ožujka


alt


TAMARA ŠEGVIĆ, rođendan 8. ožujka


alt


ČEDOMIL SANTO, rođendan 8. ožujka


alt


LEONA GARBAJS, rođendan 7. ožujka


alt


MARIJA PETOJEVIĆ, rođendan 7. ožujka


alt


MIRKO KUBALA, rođendan 7. ožujka


alt


STIPE MARINKOVIĆ, rođendan 5. ožujka


alt


ROBERT BOŠNJAK, rođendan 5. ožujka


alt


MILAN ŠKRBIĆ, rođendan 4. ožujka


alt


SMILJAN JOZIĆ, rođendan 4. ožujka


alt


JELKA ŠKRBIĆ, rođendan 1. ožujka


alt


DAVID VUKOTA, rođendan 1. ožujka


alt


MIA PETRIĆ, rođendan 28. veljače


alt


KOSTA VUKOTA, rođendan 28. veljače


alt


ANI BUKTENICA, rođendan 25. veljače


alt


VINKO MARINKOVIĆ, rođendan 23. veljače


alt


PERO KRALJEVIĆ, rođendan 22. veljače


alt


ANTE TRUTANIĆ, rođendan 22. veljače


alt


LOVRE BAKOVIĆ, rođendan 22. veljače


alt


LJUBICA NEVISTIĆ, rođendan 21. veljače


alt


ANTE BAČIĆ, rođendan 20. veljače


alt


BREZA MARINKOVIĆ, rođendan 19. veljače


alt


ANTE BLAJIĆ, rođendan 19. veljače


alt


DORO ADULMAR, rođendan 18. veljače