Umjesto čestitke

alt


TONČI LALIĆ, rođendan 4. kolovoza


alt


FRANE MARINKOVIĆ, rođendan 3. kolovoza


alt


KETI IVULIĆ, rođendan 3. kolovoza


alt


JURAJ (JUKI) PAVIŠIĆ, rođendan 3. kolovoza


alt


MARJAN MARJANOVIĆ, rođendan 2. kolovoza


alt


KREŠO OKMAŽIĆ, rođendan 1. kolovoza


alt


VICKO KARNINČIĆ, rođendan 1. kolovoza


alt


ZVONKO MARIĆ, rođendan 31. srpnja


alt


MIRIAM CVITANIĆ BILIĆ, rođendan 30. srpnja


alt


DRENKA ŠIMETOVIĆ, rođendan 30. srpnja


alt


ZORAN KARNINČIĆ, rođendan 30. srpnja


alt


IVICA NIŽETIĆ, rođendan 28. srpnja


alt


FANIKA FABIJANOVIĆ, rođendan 27. srpnja


alt


KRISTIJAN MARINKOVIĆ, rođendan 27. rujna


alt


NIKOLA GRUBIŠIĆ, rođendan 27. srpnja


alt


EDITA ŽAPER, rođendan 26. srpnja


alt


DALIBOR PAVOŠEVIĆ, rođendan 25. srpnja


alt


NEDO BARTULOVIĆ, rođendan 23. srpnja


alt


ALMA MARINKOVIĆ, rođendan 23. srpnja


alt


ANA DOLJANIN, rođendan 23. srpnja


alt


alt


HELENKA MARINKOVIĆ diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje doktora medicine


alt


MARIO DRAGIČEVIĆ, rođendan 22. srpnja


alt


MATE PETRIĆ, rođendan 20. srpnja


alt


IVICA PLANČIĆ, rođendan 17. srpnja


alt


MARKO AŽDAJIĆ, rođendan 16. srpnja


alt


ŽELJANA CVITANIĆ, rođendan 14. srpnja


alt


SINIŠA BABIĆ, rođendan 13. srpnja


alt


IVAN RONČEVIĆ, rođendan 13. srpnja


alt


PERO MLADINEO, rođendan 12. srpnja


alt


KARMELA VULIĆ, rođendan 11. srpnja


alt


SANDRA BEZMALINOVIĆ, rođendan 11. srpnja


alt


JERI MARINKOVIĆ, rođendan 11. srpnja


alt


VEDRAN KOLJATIĆ, rođendan 10. srpnja


alt


FANI PETRIĆ, rođendan 9. srpnja


alt


MERY BODLOVIĆ, rođendan 8. srpnja


alt


ANA MARINELIĆ, rođendan 7. srpnja


alt


ŠTEFICA ĆURIN, rođendan 7. srpnja


alt


STIPE KARMELIĆ RADE, rođendan 7. srpnja


alt


STANKO MIKULIĆ, rođendan 7. srpnja


alt


MARIJANA KUZMANIĆ, rođendan 6. srpnja


alt


GORAN MARJANOVIĆ, rođendan 6. srpnja


alt


TONČI JAKŠIĆ, rođendan 6. srpnja


alt


DINKO SERVENTI, rođendan 5. srpnja


alt


PJER MALVASIJA, rođendan 5. srpnja


alt


PETAR MARINKOVIĆ, rođendan 5. srpnja


alt


DEANA MARINKOVIĆ, rođendan 4. srpnja
J