Umjesto čestitke

alt


LUCIJA MIKULIĆ, rođendan 28. ožujka


alt


MIRJANA BODLOVIĆ, rođendan 28. ožujka (fešta je u SAD-u)


alt


KARLO TOPALOVIĆ ČARLI, rođendan 28. ožujka


alt


MAJA BAKOVIĆ, rođendan 27. ožujka (s unukom Lucijom kojoj je rođendan bio 17. ožujka)


alt


MARIJA BODLOVIĆ, rođendan 27. ožujka

IMENDANI

27.III.2020. LADA, LIDIJA, RUPERT, TEOPREN
alt


OLGA MARINKOVIĆ, rođendan 26. ožujkaIMENDAN

26.III.2020. MONTAN, GORAN, MAKSIMA, VELJKA
alt


LEA MARINKOVIĆ, rođendan 25. ožujka


alt


VINI KARNINČIĆ, rođendan 25. rujna


alt


VLADO KARNINČIĆ, rođendan 25. ožujka
IMENDANI

25.III.2020. MAJA
alt


IVICA PLENKOVIĆ, rođendan 23. ožujkaIMENDANI

23.III.2020. TURIBIJE, OTON, DRAŽEN, REBEKA
alt


SVJETLANA BAKOVIĆ, rođendan 22. ožujka


alt


JERKA ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 22. ožujka


alt


IVAN DUJMOVIĆ, rođendan 22. ožujka


alt


MIROSLAV MATULIĆ, rođendan 22. ožujka


IMENDANI

22.III.2020. OKTAVIJAN

alt


NIKOLA TOPALOVIĆ ČARLI, rođendan 21. ožujka
IMENDANI


21.III.2020. SERAPION, KASIJAN, VESNA
alt


MANDALENA LALIĆ, rođendan 18. ožujkaalt


ZRINKA BULJEVIĆ, rođendan 18. ožujka
IMENDANI

18. III. 2020. ĆIRIL JERUZALEMSKI, EDUARDalt


IVICA VILIČIĆ, rođendan 16. ožujka (proslavit će u San Pedru, USA)IMENDANI

16. III. 2020. ABRAHAM, AGAPIT, HRVOJE, HERBETalt


IVICA ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 14. ožujkaIMENDANI

14. III. 2020. MATILDA, MILJANA, BORKA, INOCENTalt


ALEN BOŠNJAK, rođendan 13. ožujka


alt


IVICA KARNINČIĆ, rođendan 13. ožujkaIMENDANI

13. III. 2020. ROZA, PATRICIJA, MODESTA, RATKAalt


SINIŠA PETRIĆ, rođendan 12. ožujkaIMENDANI

12. III. 2020. TEOFAN, BERNARD, MAKSIMILJAN, DORAalt


NENAD MARINKOVIĆ, rođendan 10. ožujkaIMENDANI

10. III. 2020. KRUNOSLAV, EMIL, MAKARIJEalt


MERI MATJAŠIĆ, rođendan 9. ožujkaIMENDANI

09. III. 2020. DOMINIK, NEDJELJKO, FRANCISKAalt


TAMARA ŠEGVIĆ, rođendan 8. ožujka


alt


ČEDOMIL SANTO, rođendan 8. ožujkaIMENDANI

08. III. 2020. IVAN OD BOGAalt


LEONA GARBAJS, rođendan 7. ožujka


alt


MARIJA PETOJEVIĆ, rođendan 7. ožujka


alt


MARIANA KARMELIĆ, rođendan 7. ožujka


alt


MIRKO KUBALA, rođendan 7. ožujka


alt


STIPE MARINKOVIĆ, rođendan 5. ožujka


alt


ROBERT BOŠNJAK, rođendan 5. ožujkaIMENDANI

05. III. 2020. EUZEBIJE, TEOFIL, VEDRANalt


MILAN ŠKRBIĆ, rođendan 4. ožujka


alt


SMILJAN JOZIĆ, rođendan 4. ožujkaIMENDANI

04. III. 2020. KAZIMIR, EUGEN, NATKO, KVIRINalt


JELKA ŠKRBIĆ, rođendan 1. ožujka


alt


DAVID VUKOTA, rođendan 1. ožujkaIMENDANI

01. III. 2020. ALBIN, ZORAN, DAVIDalt


MIA PETRIĆ, rođendan 28. veljače


alt


KOSTA VUKOTA, rođendan 28. veljačeIMENDANI

28. II. 2020. TEOFIL, BOGOLJUB, ROMAN, TIMOTEJ