Umjesto čestitke

alt


LJUBICA NEVISTIĆ, rođendan 21. veljače
IMENDANI

21. II. 2020. PETAR DAMIANI, ELEONORA, LAV, LEA, LEONalt


ANTE BAČIĆ, rođendan 20. veljačeIMENDANI

20. II. 2020. LEON, LAV, LEAalt


BREZA MARINKOVIĆ, rođendan 19. veljače


alt


ANTE BALAJIĆ, rođendan 19. veljačeIMENDANI

19. II. 2020. BONIFACIJE, BLAGO, KONRAD, RATKO
alt


DORO ADULMAR, rođendan 18. veljačeIMENDANI

18. II. 2020. BERNARDICA, ŠIMUN, GIZELAalt


TONČI BAGER i ANTONIA KUKOČ, 17. veljače slave 30 godina braka


alt


HOSELITA KLARIĆ, rođendan 17. veljače


alt


PINA PLANČIĆ, rođendan 17. veljače


alt


FRANE RADIĆ, rođendan 17. veljače


alt


ĐIMI ŽUVIĆ, rođendan 17. veljače


alt


FANIKA ETEROVIĆ, rođendan 16. veljače


alt


STANKO KVESIĆ, rođendan 16. veljačeIMENDANI

16. II. 2020. JULIJANA, MILJENKO, ONEZIM
alt


PETRA SOLJAČIĆ, rođendan 15. veljače


alt


SLOBODAN MARINKOVIĆ, rođendan 15. veljače
IMENDANI

15. II. 2020. KLAUDIJE, VITOMIR, FAUST
alt


JOŠKO BARHANOVIĆ, rođendan 13. veljačeROĐENDANI

13. II. 2020. KATARINA RICCI, PAVAO LOCalt


VINKO KRALJEVIĆ VEVA, rođendan 12. veljačeIMENDAN

12. II. 2020. ZVONIMIR, DAMJAN, TOMO, EULALIJAalt


ROMANA BAKOVIĆ, rođendan 11. veljače


alt


MANUELA MALVASIJA, rođendan 11. veljačeIMENDANI

11. II. 2020. GOSPA LURDSKA / SEVERINalt


KREŠIMIR IVIČIĆ, rođendan 10. veljače


alt


PERO KRALJEVIĆ, rođendan 10. veljače


alt


NIKICA MARINKOVIĆ, rođendan 10. veljače
IMENDANI

10. II. 2020. ALOJZIJE STEPINAC, VJEKOSLAV
alt


BOŽO NEJAŠMIĆ, rođendn 8. veljačeIMENDANI

09. II. 2020. SKOLASTIKA, APOLONIJA, SUNČICA

08. II. 2020. IVAN DE MATHA JERONIM, EMILIJANI, MLADEN
alt


MARGI KARMELIĆ, rođendan 7. veljače


alt


IVO KRALJEVIĆ, rođendan 7. veljače


alt


BORIS RADIĆ, rođendan 7. veljače


alt


VELIMIR ČULINA, rođendan 7. veljače


alt


ARIS MARINELIĆ, rođendan 7. veljače
IMENDANI

07. II. 2020. PIO IX, papa, RIKARD, DRŽISLAV, TEODOR
alt


NINA KUKOČ, rođendan 6. veljače


alt


FANIKA SERVENTI, rođendan 6. veljače


alt


Mama i sin, MARIJA i DAVID MARINELIĆ, rođendan 6. veljače


alt


FRANE KUSANOVIĆ, 90. rođendan 6. veljače


alt


IVICA JAKŠIĆ ČOKRIĆ PUKO, rođendan 6. veljačeIMENDANI

06. II. 2020. PAVAO MIKI, DOROTEJA, KSENIJAalt


KLARA PETRIĆ, rođendan 5. veljače


alt


JAKŠA MARINKOVIĆ TOMIĆ, rođendan 5. veljače


alt


DARIO MARINKOVIĆ, rođendan 5. veljače
IMENDAN

05. II. 2020. AGATA, DOBRILA, JAGODA, SILVANalt


VINKO MARTINIĆ, rođendan 3. veljače


alt


VICE KLAPEŽ, rođendan 3. veljačeIMENDANI

04. II. 2020. ANDRIJA, IZIDOR, VERONIKA

03. II. 2020. VLAHO, TRIFUN
alt


ZORICA KARNINČIĆ, rođendan 1. veljače
IMENDANI

02. II. 2020. SVIJEĆNICA / GOSPA GANDALORA

01. II. 2020. SEVER, BRIGITA, MIROSLAV
alt


JASENKA MILOSAVLJEVIĆ, rođendan 31. siječnja


alt


BRANKO GRUBIŠIĆ, rođendan 31. siječnja
IMENDANI

31. I. 2020. IVAN BOSCO, MARCELA, JULIJE, VANJA, VIKTORalt


OLIVIER MARINKOVIĆ, rođendan 30. siječnja


alt


BISERKA MARINELIĆ, rođendan 30. siječnja


alt


JOSIP SEKULOVIĆ, rođendan 30. siječnjaIMENDAN

30. I. 2020. MARTINA, GORDANA, DARINKA, HIJACINTalt


TOMISLAV DEŠKOVIĆ, rođendan 28. siječnja
IMENDANI

29. I. 2020. VALERIJE. KONSTANCIJE, ZDESLAV

28. I. 2020. TOMA AKVINSKI, TOMISLAV, LEONARDalt


IVAN VUKOTA, rođendan 27. siječnjaIMENDANI

27. I. 2020. ANGELA MERICI, ANĐELKA, JANJAalt


ANITA MIKULIĆ, rođendan 26. siječnja


alt


PETAR MARJANOVIĆ, rođendan 26. siječnjaIMENDANI

26. I. 2020. BOGOLJUB, TIT, TIMOTEJ, MIHOVILalt


FRANE MARINKOVIĆ, rođendan 25. siječnja


alt


DASEN ARBUNIĆ, rođendan 25. siječnja
IMENDANI

25. I. 2020. OBRAĆANJE SV. PAVLA APOSTOLA / ANANIJAalt


ANA MIKULIĆ, rođendan 24. siječnja


alt


FANI (FRANKA) CVITANIĆ, rođendan 24. siječnja


alt


IVAN PFIEFFER, rođendan 24. siječnja

IMENDAN

24. I. 2020. FRANJO, BOGOSLAV
alt


IVA MARJANOVIĆ, rođendan 23. siječnja


alt


Mama i kći MIREI KALE i ADRIANA KALE JOHNSTON, rođendan 23. siječnjaIMENDANI

23. I. 2020. EMA, EMERCIJANA, VJERA, BLAGOalt


KATARINA MARINKOVIĆ-QUACKENBUSH, rođendan 21. siječnja


alt


ANTE SANTO, rođendan 21. siječnja

IMENDANI

22. I. 2020. VINKO đakon i mučenik, IRENA

21. I. 2020. AGNEZA, JANJA, NEŽA, INES
alt


RENATA KUBALA, rođendan 19. siječnja


alt


JURAJ ETEROVIĆ, rođendan 19. siječnja


alt


ZVONIMIR JAKŠIĆ, rođendan 19. siječnja


alt


MILJENKO BAKOVIĆ, rođendan 19. siječnjaIMENDANI

20. I. 2020. FABIJAN i SEBASTIJAN, TIJANA

19. I. 2020. LJILJANA, MARTA, PONCIJAN, BLAŽENKO