Umjesto čestitke

alt


FRANČESKA KUSANOVIĆ, rođendan 16. studenoga


alt


ĐENKA VUKOTA, rođendan 16. studenoga


alt


SANI BODLOVIĆ, rođendan 15. studenoga


alt


ANDREJ JUGOVIĆ, rođendan 12. studenoga


alt


ZDENKO VUČIČIĆ, rođendan 12. studenoga


alt


ILKA STANO, rođendan 11. studenoga


alt


MARTINA KOJIĆ i VINKO KRALJEVIĆ, vjenčani u Bolu 9. studenog


alt


ZDENKA I PAULA TOMAŠ, rođendan 10. studenoga


alt


MARKO PETOJEVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


VICE MARINKOVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


SLOBODAN LOVRIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


JERKO RESTOVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


ANNA HERO, rođendan 9. studenoga


alt


DEJAN MARINKOVIĆ, rođendan 9. studenoga


alt


PERO BODLOVIĆ, rođendan 8. studenoga


alt


NENA TRUTANIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


MARIO ETEROVIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


RUDI HALILOVIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


JERKA ŠIMUNOVIĆ, rođendan 4. studenoga


alt


MIJA PETOJEVIĆ, rođendan 4. studenoga


alt


ANTE LALIĆ, rođendan 1. studenoga


alt


BRANKO KARMELIĆ PIRČIĆ, rođendan 1. studenoga


alt


MLADEN ČURIN, rođendan 31. listopada


alt


VINKA STIPIČIĆ, rođendan 30. listopada


alt


NIKICA MARČIĆ, rođendan 30. listopada


alt


DAMIR RATKOVIĆ, rođendan 30. listopada


alt


MIRKO KARAN, rođendan 28. listopada


alt


NIKŠA BAKOVIĆ, rođendan 28. listopada


alt


IVANA MARINKOVIĆ i JOSIP SABO, vjenčani u Bolu 26. listopada


alt


MIRNA MARTINIĆ i IVAN VITEZ, vjenčani u Bolu 26. listopada


alt


ŠIME ETEROVIĆ-SORIĆ i MARGARETA MEDIĆ, vjenčani u Bolu 26. listopada


alt


JOZICA ŠARIĆ (ETEROVIĆ), rođendan 27. listopada


alt


IVAN MALENICA, rođendan 27. listopada


alt


STIPE ŠESNIĆ, rođendan 25. listopada


alt


PERO TRUTANIĆ, rođendan 25. listopada


alt


BORIS (GRGA) ŠKRBIĆ, rođendan 24. listopada


alt


ROBERTA JERČIĆ, rođendan 23. listopada


alt


JELENA SEKULOVIĆ, rođendan 22. listopada


alt


JANJA MIHOVILOVIĆ, rođendan 22. listopada


alt


OLGA SEKULOVIĆ, rođendan 21. listopada


alt


MARINA MARINKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


VOJKA KATIĆ, rođendan 20. listopada


alt


TONČI PLANKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


DEAN BAKOVIĆ, rođendan 19. listopada


alt


JAKO ANDABAK, rođendan 19. listopada


alt


JURI KARMELIĆ, rođendan 18. listopada


alt


o. DAMIR ŠOKIĆ, rođendan 16. listopada