Umjesto čestitke

alt


GORAN REŽIĆ, rođendan 19. svibnja


alt


KITA (SEKA) ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 18. svibnja


alt


VICKO (BRACO) RADIĆ, rođendan 18. svibnja


alt


VICKO MATULIĆ, rođendan 17. svibnja


alt


MARIA GARBAJS, rođendan 16. svibnja


alt


PERICA KUSANOVIĆ, rođendan 16. svibnja


alt


PINA CECIĆ, rođendan 16. svibnja


alt


IVICA BREŠKOVIĆ, rođendan 16. svibnja


alt


JOSIP MARTINIĆ, rođendan 15. svibnja


alt


IVAN ŽAPER, rođendan 15. svibnja


alt


ZORANA MARINKOVIĆ, rođendan 14. svibnja


alt


ANTONIO CVITANIĆ, rođendan 14. svibnja


alt


DARIJA MARINKOVIĆ, rođendan 13. svibnja


alt


ZORAN MILOSAVLJEVIĆ, rođendan 13. svibnja


alt


IVANA RADIĆ, rođendan 12. svibnja


alt


MATKO IVELIĆ, rođendan 12. svibnja


alt


TINA KLAPEŽ, rođendan 11. svibnja


alt


TOMI FABIJANOVIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


JOSIP KUZMANIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


GOJISLAV BAKOVIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


o. IVO PLENKOVIĆ, rođendan 10. svibnja


alt


SAVICA PETOJEVIĆ, rođendan 10. svibnja


alt


BUJAR KADRIJI, rođendan 10. svibnja


alt


LUCIJA MARINKOVIĆ, rođendan 9. svibnja


alt


MERLIN KATIĆ, rođendan 7. svibnja


alt


JURAJ ZORKO BARHANOVIĆ, rođendan 5. svibnja


alt


VINKA KRALJEVIĆ proslavila je 90-i rođendan sa svojom obitelji. Na slici je slavljenica sa unucima: Stjepan, Ante, Viki i Dora


alt


VEDRAN KRUNIĆ, rođendan 4. svibnja


alt


IVICA KARMELIĆ, rođendan 3. svibnja


alt


DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ, rođendan 2. svibnja


alt


Kći MARIJA JOZIĆ, rođendan 30. travnja i mama MAJA, rođendan 1. svibnja


alt


VLADIMIR MATIĆ, rođendan 30. travnja


alt


IVONA i TONI ETEROVIĆ, vjenčani u Bolu 26. travnja


alt


FRANE MARINKOVIĆ, rođendan 29. travnja


alt


NIKICA BODLOVIĆ ŠEMPER, rođendan 25. travnja (privremeno u bolnici)


alt


MARKO GOJEVIĆ, rođendan 25. travnja


alt


Braća blizanci MATE MARCIN i PIOTR PAWEL MARINKOVIĆ, rođendan 25. travnja


alt


STANKO RAŠPERGER, rođendan 24. travnja


alt


SNJEŽANA ETEROVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


ANITA VRSALOVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


STIPE MARINKOVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


ALJOŠA JURAS, rođendan 23. travnja


alt


JURAJ MARINKOVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


ĐINA BARHANOVIĆ, rođendan 22. travnja


alt


ANTE KOLJATIĆ, rođendan 22. travnja


alt


FRANKI KRALJEVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


VICKO ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


NIKICA MARINKOVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


JELENA MARINKOVIĆ, rođendan 18. travnja


alt


ANTONIJA PETEK, rođendan 18. travnja


alt


NEDA (NEDJELKA) MARINKOVIĆ, rođendan 18. travnja