Umjesto čestitke

alt


ĐINA KARNINČIĆ, rođendan 21. rujna


alt


NIKOLA MARINKOVIĆ, rođendan 19. rujna


alt


MIJO DŽAMBAS, rođendan 19. rujna


alt


MARGITA KARMELIĆ, rođendan 18. rujna


alt


MARJO RONČEVIĆ, rođendan 17. rujna


alt


ECIJANA SELAK, rođendan 16. rujna


alt


IRENA ŠKROBICA, rođendan 16. rujna


alt


HELENA KOSOVIĆ, rođendan 15. rujna


alt


IVICA KARMELIĆ, rođendan 15. rujna


alt


ZVONIMIR STJEPAN IVIČIĆ, rođendan 14. rujna


alt


ŠIME HENJAK, rođendan 14. rujna


alt


IVANA JEKIĆ, rođendan 13. rujna


alt


ANTONIO BILIŠ, rođendan 10. rujna


alt


PETRA KARMELIĆ PIRČIĆ, rođendan 8. rujna


alt


FRANJO SANTO, rođendan 7. rujna


alt


TONČI CVITANIĆ BILIĆ, rođendan  7. rujna


alt


TONČI (BOBE) MARTINIĆ, rođendan 5. rujna


alt


IVAN CVITOVIĆ, rođendan 5. rujna


alt


alt


SINIŠA TOPALOVIĆ i SANDRA BILANOVIĆ, vjenčani u Bolu 3. rujna (kumovi Nikola i Tea Topalović)


alt


PETAR KATIĆ, rođendan 04. rujna


alt


TIHOMIR MARINKOVIĆ, rođendan 04. rujna


alt


JAKŠA MARINKOVIĆ, rođendan 04. rujna


alt


FANIKA KLISOVIĆ, rođendan 3. rujna


alt


MATEJ BODLOVIĆ, rođendan 3. rujna


alt


SLAVICA ČULO, rođendan 2. rujna


alt


MARIJA (MOJNO) MARINKOVIĆ, rođendan 1. rujna


alt


DINKO KARNINČIĆ, rođendan 1. rujna


alt


ANA PINA MARINKOVIĆ, rođendan 31. kolovoza


alt


ŠIMO BABIĆ, rođendan 30. kolovoza


alt


MARIJA BARTULOVIĆ, rođendan 29. kolovoza


alt


PIERA MARINKOVIĆ, rođendan 29. kolovoza


alt


TANJA KARNINČIĆ, rođendan 29. kolovoza


alt


NIKŠA BJELOBRADIĆ, rođendan 28. kolovoza


alt


JAKŠA SABBIONCELLO, rođendan 28. kolovoza


alt


KRISTINA BODLOVIĆ, rođendan 27. kolovoza


 alt


TOMISLAVA KUZMANIĆ, rođendan 25. kolovoza


alt


MAJK LAPUH, instruktor i pilot na privremenom radu u Bolu, rođendan 25. kolovoza


alt


MIRA i JURICA MARINKOVIĆ, bračni par, rođendan 25. kolovoza


alt


JERE KUKOČ, rođendan 23. kolovoza


alt


DINKO SENJKOVIĆ, rođendan 23. kolovoza


alt


IVAN ETEROVIĆ KARAVONA, rođendan 22. kolovoza


alt


MARIJA PETRIĆ, rođendan 21. kolovoza


alt


MARINO LALIĆ, rođendan 21. kolovoza


alt


FILIP JERČIĆ, rođendan 20. kolovoza


alt


DRAGUTIN KALE, rođendan 20. kolovoza


alt


IVICA CVITOVIĆ, rođendan 20. kolovoza
I