1998. KATAMARANOM U BOL



trajanje: 3'02"
Svečani doček katamarana "Adrijana" u Bolu
snimatelji: Joško Egekher i Damir Glumac