Obavijesti i oglasi

alt


alt


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Loža 15


PREDMET: OBAVIJEST

Na temelju zaprimljenih pritužbi, putem Vašeg portala , upućujemo obavijest vlasnicima kućnih ljubimaca, poglavito pasa, da obrate pažnju i pridržavaju se pravila propisanih Odlukom o komunalnom redu Općine Bol (Službeni glasnik br. 10/2019) članak 80., koji se nadovezuje na Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Općine Bol 02/2017) gdje je jasno propisano sljedeće:

1.Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca

2.Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

3.Način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne Novine 102/17, 32/19) člankom 51. navode se uvjeti i držanje kućnih ljubimaca gdje se stavkom 2. navodi da je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.

Upravo najviše pritužbi imamo na prisutnost pasa na mjestima koja su predviđena za boravak i igru djece (dječja igrališta) te neodgovornost i nebrigu vlasnika za čišćenjem djela površina istih koje pas onečisti svojim izmetom što je propisano Odlukom o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Općine Bol 02/2017).

Nepoštivanjem zakonskih odredbi, odredbi i odluka jedinice lokalne samouprave, sukladno obavezama jedinica lokalne samouprave, koje propisuje Zakon o zaštiti životinja, izdvojit će se sredstva za nabavu čitača mikročipa za sve komunalne redare te obilazak svih kućanstva kako bi provjerili jesu li svi psi na području jedinice lokalne samouprave označeni mikročipom, te će se u slučaju nepravilnosti dalje postupati sukladno ovlastima i zakonskim odredbama.

Između ostalog jedinica lokalne samouprave ima zakonsku mogućnost propisivanja trajne sterilizacije kao obaveznog načina kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz evidentiranje izuzetaka, te da redovito na svojem području vrši kontrolu mikročipiranja pasa i kontrolu provedbe trajne sterilizacije.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Općine Bol 02/2017)

Člankom 5. propisano je da je dozvoljeno držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu. Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa.

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine. Člankom 11. propisano je da u slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obvezno sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa. Člankom 10. propisano je da posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

Člankom 12. propisano je da u slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora biti na uzici. Člankom 13. iste te Odluke, između ostalog, propisano je da se zabranjuje izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, športske i druge objekte javne namjene), zatim u trgovine, tržnice, groblja, uređena dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično.

Molimo vlasnike pasa da se za dobrobit zajednice pridržavaju propisanih odluka Općine Bol, objavljenih u Statutu i Službenim glasnicima, jer u protivnom Prometno-Komunalni i Pomorsko-Komunalni redari će postupati, po uočenom i utvrđenom prekršaju, na temelju ovlasti propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18, 32/20) te Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Bol 10/2019)

Prometno-Pomorsko-Komunalno redarstvo Općina Bol


alt


alt
PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U BOLU:

PON - PET. 7-11 i 16-19 sati

SUB. 7 - 11

NEDJELJOM ZATVORENO


alt