Stare slike 5

Dječji karneval 1979. - 2009.

Povodom obilježavanja 30-godišnjice dječjeg karnevala u Bolu, organizirano

je prikupljanje fotografija snimljenih u Bolu, a dio te dokumentacije

objavljujemo na ovoj stranici zahvaljujući Tonkici Trutanić koja nam je

ustupila dio tog zanimljivog arhiva.


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


altalt


altalt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt(nastavlja se dopuna)