Umjesto čestitke

alt


RITA NIŽETIĆ, rođendan 19. lipnja


alt


JAKOV OKMAŽIĆ, rođendan 17. lipnja


alt


TIHANA PAVIŠIĆ, rođendan 16. lipnja


alt


SINIŠA BACELJA, rođendan 16. lipnja


alt


BOGUSLAW SEBAST MARINKOVIĆ, rođendan 15. lipnja (proslavit će u Poljskoj)


alt


TONČI MARČIĆ, rođendan 14. lipnja


alt

JAGODA MALENICA, rođendan 13. lipnja


alt


ANTONIJA CVITOVIĆ, rođendan 13. lipnja


alt


IVANA ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 13. lipnja


alt


ŽELJKO ETEROVIĆ, rođendan 12. lipnja

alt


EMIL KUSANOVIĆ, rođendan 10. lipnja


alt


DINKO MARINKOVIĆ, rođendan 9. lipnja


alt


BETIM KADRIJI, rođendan 7. lipnja


alt


FILIP JERČIĆ i ENA JOKIĆ vjenčani 5. lipnja u Samostanskoj crkvi u Bolu


alt


NEDA KRALJEVIĆ, rođendan 6. lipnja


alt


IVANA PETRIĆ, rođendan 6. lipnja


alt


ĐURĐICA MOŠIĆ, rođendan 6. lipnja


alt


VINKO KRALJEVIĆ, rođendan 6. lipnja


alt


BORIS LUKŠIĆ, rođendan 4. lipnja

alt


NIKICA BODLOVIĆ, rođendan 2. lipnja


alt


DASLAV JERČIĆ, rođendan 1. lipnja


alt


RAJMOND ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 1. lipnja


alt


ANAMARIJA KUZMANIĆ, rođendan 30. svibnja


alt


JERKA SANTO, rođendan 30. svibnja


alt


STJEPAN VALEŠIĆ, rođendan 30. svibnja


alt


ZDRAVKA KOLJATIĆ, rođendan 29. svibnja


alt


MARIJA (SEKA) BAKOVIĆ, rođendan 29. svibnja


alt


ZDRAVKO KARMELIĆ PIRČIĆ, rođendan 28. svibnja


alt


TONČI ETEROVIĆ KARAVONA, rođendan 28. svibnja


alt


PETAR RADIĆ, rođendan 27. svibnja


alt


VINKA BAKOVIĆ, rođendan 27. svibnja


alt


BORINKA ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 27. svibnja


alt


VESNA BODLOVIĆ, rođendan 26. svibnja


alt


VALENTINA RATKOVIĆ, rođendan 26. svibnja


alt


RITA ETEROVIĆ, rođendan 24. svibnja


alt


KATARINA MARČIĆ, rođendan 23. svibnja


alt


DRAGANA PERADINOVIĆ (MILOSAVLJEVIĆ), rođendan 23. svibnja


alt


MARKITO MARINKOVIĆ, rođendan 23. svibnja


alt


BRANKA VRANČIĆ (GRUBIŠIĆ), rođendan 21. svibnja


alt


GORAN REŽIĆ, rođendan 19. svibnja


alt


KITA (SEKA) ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 18. svibnja