Plaža Zlatni rat 2

Od 4. rujna 2011. svake nedjelje oko 14 sati snimamo pla�u Zlatni rat, osim u srpnju i kolovozu. Bude li u ostalim danima zanimljivih doga?anja na Zlatnom ratu, to ?emo objaviti u "rubrici" Bolska kronika.

_____________________________________________________________________________


**********

2018.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. prosinca 2018. u 13.35 h (foto: m. marinkovi?)

Zadnja je nedjelja 2018. godine. Temperatura zraka je 13,4 stupnja, a more je ne�to toplije, 16 stupnjeva.

Sli?no vrijeme je bilo i posljednje nedjelje 2017. godine (31. prosinca). Temperatura zraka bila je 12, a mora 14 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. prosinca 2018. u 13:33 h (foto j.e.)

Drugi je dan zime a u Bolu je, u vrijeme prolaska katamarana za Split, bilo sun?ano sa temperaturom zraka i mora po 18 stupnjeva.

Nije se ?uditi �to je na Zlatnom ratu njih desetak u�ivalo na sunce, jer temperatura izmjerena na suncu u zavjetrini bila je 32 stupnja. Neki su se okura�ili, skinuli u kupa?e ga?ice i zagazili u more. Dok smo snimili nisu se kupali.


**********

alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. prosinca 2018. u 13.35 h (foto j.e.)

Nakon pro�ivljenog tjedna po ki�i i buri, nedjelja je osvanula sun?ana sa vrlo slabom burom. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 9, a mora 17 stupnjeva. U Bolu se na �tekatima ispijala kava, a mi smo na suncu u zavjetrini izmjerili ?ak 31 stupanj.

U kadru je katamaran "Judita" koja na liniji Jelsa - Bol - Split zamjenjuje "Vidu" . Katamaran "Vida" treba u ponedjeljak otploviti u brodogradili�te na remont.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 9. prosinca 2018. u 13:32 h (foto: j.e.)

Nedjelja je osvanula sa vedrim vremenom, bez vjetra, a na suncu, u zavjetrini, u 12 sati smo izmjerili 39 stupnjeva. U vrijeme prolaska katamarana (13.32 h) na Zlatnom ratu je bilo ukupno desetak �eta?a, a pojavili su se i oblaci. Mogu?e je da se ostvari prognoza meteorologa pa da nave?er bude i ki�e.

Temperatura zraka u 13 sati bila je 15, a mora 17 stupnjeva. Prete�no je vedro.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 2. prosinca 2018. u 13:31 h (foto: j.e.)

One koje interesira izgled pla�e Zlatni rat izvan turisti?ke sezone pogledat ?e nedjeljom na�u sliku koju snimamo oko 13.30 sati jer tada prolazi (ili bi trebao da prolazi) katamaran iz Bola za Split.
Kamera sa isto?ne strane pla�e nakon sezone je � isklju?ena.
Ove nedjelje snimili smo vrh pla�e koji se skoro potpuno vratio u normalu. Jako jugo bilo je vrh okrenulo prema zapadu.
U vrijeme na�e posjete Zlatnom ratu bilo je obla?no, ali se iza 14 sati ukazalo i malo sunca. Temperatura zraka u 13 sati bila je 14, a mora 15 stupnjeva.
Na Zlatnom ratu je par �eta?a i isto toliko ribi?a.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat, 25. studenoga 2018. u 13:34 h (foto: j.e.)

Obla?no je, povremeno ima i slabe ki�e. Pu�e lagano jugo, ali nema (za sada) problema u pomorskom prometu. Temperatura zraka je 17, a mora 19 stupnjeva.

Tramontana koja je puhala pred neki dan ostavila je tragove lo�ine na zapadnoj strani i tako ozna?ila do kuda su dosezali valovi. Tramontana je donekle ispravila �picu pla�e koja je nakon juga bila okrenuta prema zapadu. Samo po tramontani, koja pu�e sa zapada, mo�e nastati bazen na vrhu pla�e.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. studenoga 2018. u 13:33 h (foto: j.e.)

�iva na termometru spustila se na 15 stupnjeva. Iako je u moru toplije (20), na Zlatnom ratu, osim �eta?a, nismo zatekli kupa?e. Zadnji put smo ih vidjeli 14. studenoga.
Pu�e lagana bura, ali je na suncu sasvim ugodno. U 13 sati izmjerili smo, na suncu u zavjetrini, 36 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. studenoga 2018. u 13:34 h (foto: j.e.)

Na kalendaru pi�e: 11. studenoga, a u Bolu je - toplo. Izmjereno na suncu u zavjetrini, u 13.30 sati bilo je 40 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka i mora je 21 stupanj, objavio je DHMZ.

Na Zlatnom ratu ima onih koji u�ivaju na suncu, ali smo snimili i nekolicinu kupa?a.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. studenoga 2018. u 13:35 h (foto: j.e.)

Prva je nedjelja u studenome, a studeno nam nije. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 22, a mora 21 stupanj. Na Zlatnom ratu ima publike, ali i kupa?a! Obla?no je.

Prvi put nedjeljom pored pla�e pro�ao je i novi katamaran "Jelena".


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. listopada 2018. u 13:40 h (foto: j.e.)

U subotu je na Zlatnom ratu bilo sunca i kupa?a. U nedjelju nije bilo kupa?a, tek poneki �eta?, ali ni katamarana, koji je zbog juga, od subote privezan u splitskoj luci.

Jugo je u poja?anju, ali do 13.40 nije bilo (jo�) ki�e. Temperatura zraka bila je 21, a mora 20 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. listopada 2018. u 13:33 h (fototo: j.e.)

U sun?anu subotu po�eljeli smo isto vrijeme i u nedjelju. Me?utim, nedjelja je osvanula obla?na s burom i ne�to ni�om temperaturom. Na Zlatnom ratu, u vrijeme na�e posjete, nije bilo kupa?a, ali smo snimili ne�to �eta?a.

Temperatura zraka je bila ne�to ni�a nego ona u moru: zrak 19 stupnjeva, more 21 stupanj.

Prije godinu dana, u nedjelju 22. listopada 2017. bilo je prete�no obla?no s temperaturom sli?no dana�njoj (more 21, zrak 20,2 stupnja), ali je bilo - kupa?a.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. listopada 2018. u 13:34 h (foto j.e.)

Sun?ano je, bez vjetra, a na suncu u zavjetrini i izuzetno toplo za ovo doba godine: 41 stupanj. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 26, a mora 21 stupanj.
Na Zlatnom ratu ima stotinjak posjetitelja koji u�ivaju na suncu i � kupanju.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. listopada 2018. u 13:43 h (foto: j.e.)

Prva je nedjelja kada po zimskom redu plovidbe u 13.25 iz Bola kre?e katamaran za Split. Snimat ?emo ga svake nedjelje do kraja svibnja 2019. ukoliko ne izostane zbog vremenskih (ne)prilika.
Nakon ki�ovitog jutra u 13 sati se pojavilo sunce pa su na Zlatni rat do�li i kupa?i. Prometuje i turisti?ki vlaki?. Temperatura zraka je 25, a mora 22 stupnja. U Bolu je u nedjelju ujutro, prema eVisitoru, bilo 811 gostiju.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. rujna 2018. u 13:35 h (foto j.e.)

Zadnje nedjelje u rujnu na pla�i je, na zapadnoj i isto?noj strani, podosta kupa?a. Vrijeme je sun?ano, a temperatura zraka u 13 sati bila je 23, a mora 22 stupnja. U zavjetrini na suncu izmjerili smo 36 stupnjeva.

U Bolu je u nedjelju ujutro bilo 2.638 gostiju.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. rujna 2018. u 13.35 h (foto j.e.)

Prvi je dan jeseni, ali se to ne mo�e zaklju?iti po broju kupa?a. Temperatura na suncu u zavjetrini u 13.30 sati je izmjerena 40 stupnjeva, a slu�bena temperatura zraka je 29, a mora 25 stupnjeva.

Temperature u unutra�njosti ipak su u 13 sati bile ne�to ni�e: Bjelovar 17, Karlovac 16, Sisak 17, Vara�din 15, Zagreb 16 stupnjeva ...


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. rujna 2018. u 13:45 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i toplo pa se nije ?uditi da ima podosta kupa?a na Zlatnom ratu. U Bolu je u nedjelju ujutro registrirano 3.346 gostiju, izletnika je barem 1.000, a mje�tani ?e na pla�u nakon ru?ka.

Temperatura zraka je 31, a mora 24 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 09. rujna 2018. u 12:45 h (foto j.e.)

Nastavjamo nedjeljom snimanje zapadne strane pla�e Zlatni rat. Sun?ano je i toplo, a more sasvim ugodno za kupanje. U 12 sati temperatura zraka je bila 30, a mora 24 stupnja.

Na�i stari bi rekli: ovo je bablje ljeto!


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 2. rujna 2018. u 13:35 h (foto: j.e.)

Nakon dva ljetna mjeseca nastavljamo snimanje zapadne strane pla�e Zlatni rat. To ve? ?inimo nedjeljom od 4. rujna 2011.

Prije godinu dana, u nedjelju 3. rujna, sunce se, nakon obla?nog i ki�ovitog jutra, pojavilo nakon 13 sati. Temperatura zraka bila je 22.5 stupnja, a mora 23. Na pla�i je bilo pedesetak kupa?a.

Ove nedjelje, 2. rujna, unato? najavama o pogor�anju vremenskih prilika, toplo je i sun?ano. Jugo je u poja?anju. Temperatura zraka u 13 sati izmjerena je 29.4, a mora 25 stupnjeva.


**********

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. srpnja 2018. u 13.30 h (foto j.e.)

Bilo je i toplije u moru u lipnju (24 stupnja) a ove je nedjelje u 13 sati izmjerena temperatura mora 21, a zraka 27 stupnjeva. Vedro je.

Kao i ranijih godina ne?emo u srpnju i kolovozu snimati Zlatni rat nedjeljom, ali ?emo - bude li zanimljivosti - slike sa Zlatnog rata objavljivati u Bolskoj kronici.

Uskoro bi se trebala uklju?iti i tre?a kamera u �ivo, ona sa isto?ne strane pla�e Zlatni rat.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 24. lipnja 2018. u 13:38 h (foto: j.e.)

Vedro je i nakon prohladne subote malo je toplije (temperatura zraka u 13 sati je bila 27, a mora 23 stupnja).

Zbog produ�enog vikenda, od petka do utorka, vi�e je gostiju u Bolu pa i na pla�i.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. lipnja 2018. u 13:40 h (foto: j. e.)

Prete�no je vedro uz temperaturu zraka u 13 sati od 29, a mora 24 stupnja,

Na pla�ama, nakon po?etka ljetnih �kolskih praznika, sve je vi�e kupa?a.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. lipnja 2018. u 13:35 h (foto: j.e.)

Prete�no je vedro, ali pu�e tramonta pa je za zapadnoj strani pla�e malo prohladno. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati je 27, a mora 24 stupnja.

Pro�le godine u ovo vrijeme (nedjelja, 11. lipnja) bilo je ne�to toplije (31 stupanj), ali je more bilo hladnije (21 stupanj).

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 03. lipnja 2018. u 13:25 h (foto j.e.)

Sun?ano je s temperaturom zraka od 28, a mora 23 stupnja. Sasvim je ugodno za kupanje. Temperatura izmjerena u 13 sati na suncu, u zavjetrini, bila je 42 stupnja.

Katamaran nismo snimili jer prema ljetnom redu plovidbe, iz Bola za Split nedjeljom ide u 7.30 sati.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. svibnja 2018. u 13:38 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i toplo, pa je i na pla�i sve vi�e ljudi, posebno u moru. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati prema DHMZ bila je 29, a mora 22 stupnja. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo 43.

Danas smo zadnji put nedjeljom snimili katamaran u prolazu pored Zlatnog rata iz Bola prema Splitu. Prema sezonskom (ljetnom) redu plovidbe katamaran ?e nedjeljom do kraja rujna iz Bola polaziti u 7.30 sati. Ponovno ?e katamaran nedjeljom popodne pro?i za Split 7. listopada.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. svibnja 2018. u 13:39 h (foto: j.e.)

Sve je vi�e ljudi na jedinstvenoj pla�i. Na suncu je izmjereno 46 stupnjeva, a slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 27, a mora 21 stupanj.

Sve je vi�e jahti i jedrilica uokolo pla�e. U vrijeme prolaska katamarana bilo ih je usidreno 15.

Katamaran Novalja za Split je pro�ao u 13.39, a iz Splita bi u 16 sati ponovno trebao biti katamaran Vida.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. svibnja 2018. u 13:35 h (foto: j.e.)

Ove nedjelje snimili smo u vrijeme prolaska katamarana i jo� jedno plovilo. To je mini kruzer koji je uz pla�u pro�ao malo preblizu, a trebao je iza bove kao i katamaran. Lu?koj kapetaniji i pomorskoj policiji je nedjelja, a pitanje je imaju li goriva da do?u do Bola.

Na obije strane pla�e u 13.30 sati bilo je stotinjak ljudi, ni 10 posto turista koji su trenutno u Bolu. Na suncu je izuzetno toplo (45 stupnjeva!), a slu�bena temperatura zraka u 13 sati izmjerena je 26, a mora 21 stupanj. Mo�da su gosti (i mje�tani) jo� na ru?ku?


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 6. svibnja 2018. u 13:36 h (foto: j.e.)

U Bolu je trenutno preko 1.400 gostiju, ali su mnogi od njih ostali pored ku?nih ili hotelskih bazena. Na suncu je 42, a slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 24, a mora 20 stupnjeva. Sun?ano je, a vjetar je W 4,3.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. travnja 2018. u 13:33 h (foto: j.e.)

Slu�bena je stanje: umjereno obla?no, temperatura zraka 26, a mora 19 stupnjeva. Na Zlatnom ratu ima publike, ali i kupa?a. Po?ele su dolaziti i jahte.

Izmjerena temperatura na suncu, u zavjetrini, u 13.30 sati bila je 42 stupnja.

Brojni turisti koji su stigli u Bol o?ito su ostali na hotelskim bazenima.

Pro�le godine, u nedjelju 30. travnja, temperatura zraka u 13 sati bila je 18, a mora 16 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. travnja 2018. u 13:36 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i sve toplije. Na suncu je izmjereno 48, a slu�bena temperatura u 13 sati bila je 18 stupnjeva. Postupno raste i temperatura mora. U nedjelju je bila 16 stupnjeva, ali je bilo i onih koji su se kupali.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. travnja 2018. u 13:34 h (foto: j.e.)

Obla?no je i tek je desetak rekreativaca na pla�i. Temperatura zraka je 19, a mora 16 stupnjeva.

U obi?ajno vrijeme nismo snimili katamaran "Vidu". Pored Zlatnog rata pro�ao je u 13.49 sati, a kasnio je jer pri dolasku u luku Bol nije mogao spustiti skalu (ramu) za iskrcaj i ukrcaj putnika. Katamaran se morao okrenuti i krmom u?i uz Veli most. Ukrcano je 60 putnika i sa zaka�njenjem od 15 minuta krenuo je katamaran za Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. travnja 2018. u 13:33 h (foto: j.e.)

Snimili smo na Zlatnom ratu grupu turista koji su u�ivali na suncu. O?ito je po?ela sezona sun?anja, a ka�u nam da je bilo i kupa?a. Temperatura na suncu, u zavjetrini, u 13.30 izmjerena je 48 stupnjeva! Slu�beno: temperatura zraka je bila 20, a mora 15 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. travnja 2018. u 12:00 h (foto: markito marinkovi?)

Zbog blagdana ne�to smo uranili na Zlatni rat. Katamarana nema u 13.30 sati jer je zbog juga ostao u splitskoj luci.

Obla?no je, vjetar NW 1,5 a temperatura zraka je 11,7 stupnjeva. More je 13 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. o�ujka 2018. u 13:30 h (foto: j. e.)

Ne�to je toplije nego prethodnih dana, ali zbog obla?nosti temperatura zraka u 13 sati je bila 10,6 stupnjeva. More je 13 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. o�ujka 2018. u 13:33 h (foto: j.e.)

Obla?no je ali tiho pa nema problema da katamaran iz Bola u 13:25 krene prema Splitu. Temperatura zraka je 13,5 stupnjeva, a mora 14 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. o�ujka 2018. u 13:32 h (foto: j.e.)

Obla?no je, a pu�e i jugo koje je u poja?anju. Temperatura zraka u 13 sati iznosila je 14,8 a mora 13 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. o�ujka 2018. u 13:00 h (foto j.e.)

Pro�le nedjelje Zlatni rat se zabijelio zbog snijega, a danas zbog zapadnog vjetra (W) ja?ine 4,8 m/s. Me?utim, vjetar je u slabljenju i skretanju na jugozapadni smjer (SW) pa je za pretpostaviti da bi u 16 sati mogao krenuti katamaran iz splitske luke gdje je privezan od subote u 13.30 sati.

Temperatura zraka u 13 sati je 13,1 stupanj, a mora 12 stupnjeva. Prete�no je obla?no.

Prelistavaju?i na�u arhivu mo�e se vidjeti da je 5. o�ujka 2017. bilo ki�ovito, temperatura zraka 12, a mora 14 stupnjeva. Katamaran je snimljen u prolazu za Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. velja?e 2018. u 11:30 sati (foto: j.e.)

Snijeg no�en burom do�ao je sasvim blizu pla�e Zlatni rat. Ove smo nedjelje, malo uranili za snimiti, jer je Jadrolinija objavila da ?e katamaran iz Starog Grada gdje je preno?io direktno za Split bez pristajanja u Jelsi i Bolu.

Temperatura zraka u 12 sati bila je 3,7 a mora 13 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. velja?e 2018. u 13.34 sati (foto: j.e.)

Nakon sun?ane subote, ove nedjelje imamo obla?no uz slabu ki�u. Temperatura zraka u 13 sati bila je 10, a mora 12 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. velja?e 2018. u 13:33 h (foto: j.e.)

Oslabila je bura, a vedro je, pa smo u 13 sati na suncu u zavjetrini izmjerili ?ak 28 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka i mora je 13 stupnjeva.

Prognoza je bez vjetra pa smo i katamaran uspjeli snimiti u prolazu iz Bola za Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. velja?e 2018. u 13:40 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, a povremeno je tijekom jutra bilo i ki�e. Temperatura zraka u 13 sati bila je 9, a mora 13 stupnjeva.

Katamaran nismo snimili jer nije ni pro�ao. U Splitu je od ?etvrtka ujutro. U Bol, zbog juga i vremenske prognoze, nije dolazio �est (6) puta. O?ekujemo ga, prema informaciji iz Jadrolinije, danas (nedjelja) u 17.05 sati.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. sije?nja 2018. u 13:37 h (foto: j.e.)

Tijekom jutra nije bilo ni da�ka vjetra. Tek iza podneva zapuhalo je sa zapada, pa je temperatura na suncu, u zavjetrina, iznosila "samo" 32 stupnja. Slu�bena temperatura zraka, prema DHMZ, je u 13 sati bila 15, a mora 14 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. sije?nja 2018. u 13:35 h (foto j.e.)

U vrijeme prolaska katamarana bilo je obla?no, ali dok ovo pi�emo (13:50 h) pojavilo se i sunce. Temperatura zraka je 10, a mora 14 stupnjeva.

Sigurno je da se katamaran danas ne vra?a iz Splita u Bol i Jelsu. Jadrolinija je objavila na svojim stranicama da ?e u 16 sati katamaran krenuti za Stari Grad, a katamaran po petnaesti (15) put ?e ovog mjeseca presko?iti Bol. Razlog: najava je lo�eg vremena!?


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. sije?nja 2018. u 13:34 h (foto: j.e.)

Obla?no je i prohladno. Temperatura zraka u 13 sati bila je 9, a mora 14 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. sije?nja 2018. u 13.35 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, ali relativno toplo. temperatura zraka u 13 sati bila je 16, a mora 15 stupnjeva.

Katamaran nismo snimili jer je iz Jelse izravno krenuo za Split. Razlog je jugo???


*********************

2017.

*********************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 31. prosinca 2017. u 13:36 h (foto: j.e.)

Nakon sun?anog jutra, oko podneva se naobla?ilo, ali nema vjetra. Temperatura zraka je 12, a mora 14 stupnjeva.

Zadnji je dan 2017. godine.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat na Badnjak, 24. prosinca 2017. u 13.37 h (foto: j.e.)

Sun?ano je s temperaturom zraka u 13 sati 14.4, a mora 15 stupnjeva. Me?utim, na suncu u zavjetrini izmjerena su 32 stupnja.

U vrijeme na�e posjete pla�i nije bilo nikoga na Zlatnom ratu. Vrijeme je od ru?ka.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. prosinca 2017. u 13.50 h (foto: j.e.)

Vjetrovito je, a izmjerene temperature u 13 sati su zraka 10, a mora 16 stupnjeva. Prete�no je vedro, a pu�e bura.

Katamaran smo snimili ne�to kasnije nego je to uobi?ajeno nedjeljom. Zbog bure katamaran Novalja preno?i je u Starom Gradu, pa mu je trebalo vi�e vremena do Bola.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. prosinca 2017. u 13:40 h (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no, a temperatura zraka je 10, dok je more ipak ne�to toplije, 15 stupnjeva.

Katamaran nismo snimili jer je od petka nave?er, zbog kvara motora, u splitskoj luci. O?ekuje se u nedjelju poslijepodne iza 17 sati "Novalja" umjesto "Vide".


**************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 3. prosinca 2017. u 13:30 h (foto: j.e.)

Tipi?na zimska nedjelja. Bez vjetra, a s temperaturom zraka od 11 stupnjeva. More je ne�to toplije, 16 stupnjeva. Na pla�i je tek nekoliko rekreativaca. Obla?no je.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. studenoga 2017. u 13:29 h (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no, a na Zlatnom ratu su rijetki �eta?i. Ista je temperatura zraka i mora: po 17 stupnjeva.

Vremenska prognoza najavljuje u kasnijim satima bura pa je Jadrolinija ve? na temelju prognoze otkazala u 16 sati vo�nju katamaranom iz Splita za Bol i Jelsu.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. studenoga 2017. u 13:32 h (foto: j.e.)

Nakon sun?anog jutra, oko podneva se naobla?ilo. Temperatura zraka u 13 sati iznosila je 13,5, a mora 17 stupnjeva.

**************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. studenoga 207. u 13:33 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no i na pla�i je tek nekoliko �eta?a. Temperatura zraka je 17, a mora 18 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 5. studenoga 2017. u 13:30 sati (foto j.e.)

Prete�no je vedro, ali i vjetrovito (jugo). Temperatura zraka i mora je 18 stupnjeva. Me?utim, u 13 sati na suncu i u zavjetrini izmjereno je 30 stupnjeva.

Kupa?a, u vrijeme na�e posjete, nije bilo, tek nekoliko njih u�ivalo je na suncu.

katamaran je krenuo za Split, ali se ne?e vra?ati u 16 sati. Zbog juga ostat ?e u splitskoj luci.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. listopada u 13:33 h (foto: j. e.)

Zadnja je nedjelja u listopadu a na pla�i jo� ima onih koji u�ivaju na suncu, ali i u kupanju. Vedro je i temperatura zraka je 18, a mora 19 stupnjeva. Me?utim, na suncu je toplo - ?ak 34 stupnja u zavjetrini.

Snimili smo i nedjeljni prolazak katamarana ("Vida") za Split, ali i gliser u odlasku. Prije toga bio je na samom �alu. Ra?unaju, ako nije zabranjeno, onda je dozvoljeno.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. listopada 2017, u 13:33 h (foto: merlin kati?)

Prete�no je obla?no ali na pla�i ima kupa?a. Slu�bena temperatura mora je 21, a zraka 20,2 stupnja.

***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. listopada 2017. u 13:33 h (foto: j.e.)

Sun?ana je nedjelja s temperaturom izmjerenom u 13.30 sati, na suncu u zavjetrini, 38 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 23, a mora 21 stupanj.

Pu�e zapadni vjetar pa vi�e kupa?a ima na isto?noj strani pla�e.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. listopada 2017. u 13:40 h (foto: j.e.)

Prva je nedjelja nakon ljeta kada smo kamerom "uhvatili" i katamaran. Prema zimskom redu plovidbe od sada ?e svake nedjelje, osim kada je jugo ili bura, ploviti iz Bola u 13.25 za Split. Ove se nedjelje u katamaran ukrcalo 59 putnika. Pretpostavljamo da ?e nedjeljom i praznikom tako ploviti sve do kraja svibnja 2018. kada se prema ljetnom redu plovidbe mijenja satnica polazaka. Umjesto u 13.25 polazak ?e nedjeljom biti iz Bola u 7.30 sati.

U Bolu je u nedjelju ujutro, prema eVisitoru, bilo 1.506 gostiju pa je razumljivo da su neki od njih do�li i na Zlatni rat. Zbog vjetra, vi�e je kupa?a bilo na isto?noj strani. Ina?e, temperatura zraka je u 13 sati bila 20,4 stupnjeva, dok je more ne�to i toplije, 21 stupanj. Na suncu je pomalo i vru?e, ?ak 34 stupnja, izmjereno u 13.45 sati.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat, 1. listopada 2017. u 13:55 h (foto j.e.)

Evo nas prvog dana listopada. Po broju kupa?a na Zlatnom ratu ne bi se reklo da smo zakora?ili u jesen. Temperatura zraka u 13 sati bila je 24,2 stupnja, a mora 22, jo� uvijek ugodno za kupanje.

***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat, 24. rujna 2017. u 13:45 h (foto: j.e.)

Prva je jesenska nedjelja, vedro je, a temperatura zraka je 24,7 stupnjeva. More je jo� uvijek pogodno za kupanje (22 stupnja).

Krajem dana najavljeno je naobla?enje, a mogu?a je tijekom no?i i ki�a.


**********


alt


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. rujna 2017. u 13:35 (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no ali kupa?a ima na Zlatnom ratu. Zbog zapadnog vjetra, ve?ina je na isto?noj strani gdje je more mirno. U tome je i prednost pla�e �to je u zavjetrini uvijek jedna strana, dok je druga izlo�ena valovima. Svatko mo�e da bira po vlastitoj �elji i afinitetu.

U Bolu je u nedjelju ujutro bilo 3599 registriranih gostiju.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. rujna 2017. u 13:50 h (foto: j.e.)

Ponovno na pla�i zlatni rat ima kupa?a. Sun?ano je i relativno toplo (26 stupnjeva), ali zbog jakog juga skoro svi su kupa?i na zapadnoj strani pla�e. Temperatura mora je 23 stupnja.

U Bolu je jutros bilo registrirano 3.587 gostiju, do�lo je preko tisu?u izletnika brodovima ili automobilima iz ostalih mjesta na Bra?u.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 3. rujna 2017. u 13:40 h (foto: j.e.)

Nakon ljetne pauze nastavljamo snimanje pla�e Zlatni rat nedjeljom. Prvi put, otkako snimamo, prve nedjelje u rujnu je vrlo malo kupa?a. Nakon obla?nog i ki�ovitog jutra, sunce se pojavilo iza 13 sati.

Temperatura zraka je 22,5 stupnjeva, a more je ?ak i malo toplije, 23 stupnja.


***************

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. lipnja 2017. u 13:45 h (foto: j.e.)

Mnogi tra�e osvje�enje u moru, a na Zlatnom ratu uvijek ne�to pu�e. Temperatura zraka u 13 sati bila je 32, a mora 23 stupnja.

U Bolu je u nedjelju bilo 3.919 gostiju (prema slu�benim podacima TZO), kojima treba pridodati i oko 1.900 izletnika koji su do�li brodovima ili automobila. Ve?ina njih je do�la na Zlatni rat oko kojeg je u 13.45 sati bile usidrene 24 (?!) ve?e ili manje brodice. Prema tim podacima lako je izra?unati da je na po?etku ljeta u Bolu ukupno turista i mje�tana 4,5 puta vi�e nego stanovnika.

Posljednja je nedjelja da snimamo pla�u Zlatni rat nedjeljom. Kao i ranijih godine slijedi pauza, a nastavljamo 3. rujna.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. lipnja 2017. u 13:40 h (foto: j.e.)

Zadnja je proljetna nedjelja, ali je sve vi�e turista na pla�i. Temperatura zraka je u 13 sati izmjerena 26, a mora 22 stupnja.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. lipnja 2017. u 13:15 h (foto: j.e.)

Sun?ano je uz temperaturu zraka 31, a mora 21 stupanj.

Kako izgleda pla�a Zlatni rat sa isto?ne strane mo�e se pogledati na live cameri koja je od ju?er uklju?ena u rad.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. lipnja 2017. u 15:10 h (foto: j.e.)

Katamaran nismo snimili jer, prema ljetnom redu plovidbe, pored pla�e prolazi nedjeljom ujutro oko 7.40 sati.

Prete�no je obla?no. Temperatura zraka je 27, a mora 22 stupnja.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. svibnja 2017. u 13:42 h (foto j.e.)

Zadnja je nedjelja u svibnju i zadnji put snimamo katamaran u prolazu. Ve? idu?e nedjelje, po ljetnom redu plovidbe, katamaran nedjeljom ujutro, oko 7.35 prolazi pored Zlatnog rata na putu za Split. Ponovo ?emo ga snimiti iza 13.35 sati u listopadu (8. listopada).

Vrijeme je vedro s temperaturom zraka od 27, a mora 19 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. svibnja 2017. u 13:47 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no pa nema mnogo ljudi na pla�i. Temperatura zraka je 22, a mora 19 stupnjeva.

Katamaran smo snimili ne�to malo kasnije, nego obi?no. Du�e se zadr�ao u bolskoj luci jer je trebalo ukrcati preko 140 putnika. Jo� ?e samo slijede?e nedjelje u ovo vrijeme katamaran ploviti na liniji Jelsa - Bol - Split. Od 2. lipnja je ljetni red plovidbe i katamaran ?e u 7.30 iz Bola krenuti za Split.

****************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. svibnja 2017. u 13:40 h (foto: markito marinkovi?)

Vrijeme je idealno za sun?anje na pla�i. Temperatura zraka je 24, a mora 18 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. svibnja 2017. u 13:38 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no i vjetrovito. Temperatura zraka je20, a mora 16 stupnjeva.

Katamaran nismo snimili jer je iz Bola krenuo, zbog tramontane, sa isto?ne strane Bra?a prema Splitu.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. travnja 2017. u 13:35 h (foto: j.e.)

Sude?i po broju surfera, kojima odgovara zapadni vjetar, sezona je ve? po?ela. Od danas se napla?uje i parkiranje, ali je rampa na ulazu na pla�u otvorena pa su mnogi u�li autom - besplatno.

Vedro je. Temperatura zraka je 18, a mora 16 stupnjeva. Kupa?i su na isto?noj strani pla�e, u zavjetrini.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. travnja 2017. u 13.35 sati (foto: z. buktenica)

Temperatura zraka u 13 sati bila je 17, a mora 15 stupnjeva. Umjereno je obla?no i nije bilo ba� ugodno boraviti na pla�i. Zbog toga nema kupa?a, a Boljani su se za to vrijeme spremali za pohod na Zlatni rat jer je u 15.30 sati zakazano protestno okupljanje.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. travnja 2017. u 13:50 h (foto: zoran buktenica)

Jaka ki�a sprije?ila je fotoreportera da snimi Zlatni rat i katamaran "Juditu". Zbog ki�e nema ni posjetitelja na pla�i. Temperatura zraka i mora u 13 sati bila je 16 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 9. travnja 2017. u 13.31 h (foto: j.e.)

Lijepi je dan, ali zbog blagdanskog ru?ka, nema na pla�i mnogo publike. Temperatura zraka u 13 sati je 19, a mora 15 stupnjeva. Me?utim, na suncu, u zavjetrini, je visokoh 41 stupanj.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 2. travnja 2017. u 13:31 h (foto: j.e.)

Od subote je otvoren hotel Bonaca, a prvi gosti su stigli i na pla�u Zlatni rat. Mnogi su u�ivali na suncu, a u zavjetrini je izmjereno ?ak 41 stupanj. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati iznosila je 20, a mora 15 stupnjeva.

U nedjelju se na Zlatnom ratu cijeli dan snimao glazbeni spot poznatog dua 2Cellosa, violon?elista Luke �uli?a i Stjepana Hausera.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. o�ujka 2017. u 13:37 h

Obla?no je i prohladno pa nikoga nema na Zlatnom ratu. Temperatura zraka u 13 sati bila je 16, a mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. o�ujka 2017. u 13:33 sati (foto: j.e.)

Zadnjeg dana zime vrijeme je poluobla?no uz temperaturu zraka 17, a mora 14 stupnjeva. Me?utim, na suncu je izmjereno 35 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. o�ujka 2017. u 13:31 h (foto j.e.)

Nakon bure, zbog ?ega je katamaran tri puta "presko?io" bolski porat (zadnji put je vi?en u petak ujutro), u nedjelju je osvanuo sun?an i topao dan. Temperatura zraka je 15, a mora 14 stupnjeva. Me?utim, na suncu se moglo u�ivati jer je temperatura bila ?ak 39 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 5. o�ujka 2017. u 13:33 h (foto j.e.)

Ki�ovita je nedjelja, ali je jugo u slabljenju pa je katamaran do�ao iz Jelse u 13:20 i odvezao putnike za Split. Zbog jakog juga katamaran je u subotu iz Splita direktno oti�ao za Jelsu.

Na pla�i su vidljivi tragovi od jake tramontane koja je puhala pro�le sijede (1. o�ujka).

Temperatura je zraka 12, a mora 14 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. velja?e 2017. u 13.39 h (foto: j.e.)

Obla?no je ali bez vjetra. U subotu zbog vjetra (bure) nije bilo ni ujutro ni poslijepodne katamarana. Danas je do�ao iz Jelse, preko Bola za Split.

Temperatura zraka je 13, a mora 14 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. velja?e 2017. u 13:38 h (foto: j.e.)

Lijepi je sun?an dan. Temperatura zraka i mora je 14 stupnjeva, ali je na suncu, u zavjetrini, u 13 sati izmjereno ?ak 39 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. velja?e 2017. u 13.43 h (foto: j.e.)

Iako je ugodno toplo (16 stupnjeva) na pla�i nema �eta?a, a more nije jo� za kupanje (14 stupnjeva).

Prete�no je vedro i ?ini se da su hladni dani iza nas. Sve smo bli�i prolje?u.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 5. velja?e 2017. u 13:33 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, ali na Zlatnom ratu ima �eta?a. Temperatura zraka je 14, a mora 13 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. sije?nja 2017. u 13:33 h (foto j.e.)

Sun?ano je, a pu�e lagana tramontana. Slu�bena temperatura u 13 sati: zrak 11, more 12 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo ?ak 31 stupanj.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. sije?nja 2017. u 13:33 h (foto: j.e.)

Za razliku od pro�log vikenda, ove je subote i nedjelje sun?ano i relativno toplo za ovo doba godine. Slu�bena temperatura DHMZ u 13 sati bila je isto tolika (13 stupnjeva) zraka i mora. Me?utim, uobi?ajeno mjerenje na suncu, u zavjetrini, pokazalo je ?ak 36 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. sije?nja 2017. u 13.33 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, pu�e jugo, a temperatura zraka je 10 stupnjeva. U moru je ne�to toplije, 14 stupnjeva. �pica pla�e je ne�to povijena jer je ponovo nastao bazen, ve?i nego lani u isto vrijeme (12. sije?nja).

Lani je temperatura u nedjelju 17. sije?nja, izmjerena 8, a mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. sije?nja 2017. u 13:50 h

Vedro je s temperaturom zraka iznad nule (3 stupnja), ali je na suncu u zavjetrini 20 stupnjeva. U Dalmaciji je najhladnije na Biokovu (-18), a more je +14.

Na Zlatnom ratu je samo jedan ribi?.

Katamaran je ve? danima, zbog bure, u Splitu.


********************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat na Novu godinu, 1. sije?nja 2007. u 13.37 h (foto j.e.)

Prije ili poslije ru?ka, ali na Zlatnom ratu je u vrijeme prolaska katamarana (13.37 h) u�ivalo na suncu dvadesetak ljudi. Temperatura zraka je bila 13, a mora 16 stupnjeva. Me?utim, na suncu znatno vi�e, u zavjetrini ?ak 35 stupnjeva.

Lijepo je po?ela 2017. godina.


***************


alt


Nedjelom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. prosinca 2016. (Bo�i?) foto: merlin kati?

Nakon blagdanskog ru?ka mnogima nije bilo do �etnje pa u 13.35 sati nikoga nije bilo na pla�i.

Temperatura zraka bila je 16, a mora 17 stupnjeva.

Snimili smo i katamaran u kojem su se u Bolu za Split ukrcala 3 (tri) putnika.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. prosinca 2016. u 13:35 h (foto: j.e.)

Zadnja je nedjelja ove jeseni, slijede?a je u zimskom periodu. Nisu bolske nedjelje kao ljeti, mnogo toga nam fali, ali barem imamo sunca. U zavjetrini, na suncu, je 30 stupnjeva, a Dr�avni hidrometeorolo�ki zavod je objavi da je u 13 sati temperatura zraka iznosila 14, a mora 17 stupnjeva. U mnogim mjestima u unutra�njosti je sumaglica ili magla, a temperature ispod nule (Zagreb, Karlovac, Osijek, Bjelovar, Vinkovci, Po�ega -4, Slavonski Brod, Kutina ...)


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. prosinca 2016. u 13:40 h (foto: j.e.)

Predzadnja je nedjelja jeseni, a vrijeme je sun?ano i toplo, bez vjetra. Temperatura na suncu, u zavjetrini, u 13.30 sati bila je 34, a slu�bena temperatura zraka je 14 stupnjeva. More je malo toplije, 17 stupnjeva.

Posljednje dvije godine (2014. i 2015.) u ovo vrijeme bila je ista temperatura mora.


********************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. prosinca 2016. u 13:37 h (foto: j.e.)

Lijepi je dan, a na Zlatnom ratu ima i onih koji se u kupa?im kostimima sun?aju, a jednog smo snimili kako se kupa.

Temperatura zraka je 17, mora 18, a na suncu, u zavjetrini, 38 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. studenoga u 13:37 h (foto: j.e.)

Sun?ana nedjelja s temperaturom zraka 19 i mora isto toliko. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo 39 stupnjeva. Petnaestak je ljudi koji u�ivaju na suncu. U vrijeme na�e posjete nije bilo kupa?a.

U 13:37 sati pro�ao je katamaran ("Judita") iz Bola za Split. Nakon nekoliko dana juga vrh pla�e se okrenuo prema zapadu.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. studenoga 2016. u 13:30 h

Na pla�i su samo malobrojni ribi?i. Lagano je jugo, a temperatura zraka i mora je po 19, a na suncu, u zavjetrini, 32 stupnja. Prete�no je vedro.

Katamarana nema na slici jer je linija Jelsa - Bol - Split u prekidu. Razlog je poja?ano jugo od petka popodne kada je katamaran ostao privezan u splitskoj luci. Najava je da bi ipak u 16 sati trebao krenuti iz Splita prema Bolu i Jelsi.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. studenoga 2016. u 13:34 h (foto: j.e.)

Lijepi je dan, ali je na Zlatnom ratu malo ljudi. Nekoliko je ribi?a i dvije Bolke na nudisti?kom dijelu pla�e. U more su u�le, dok smo mi tamo bili, samo do koljena.

Temperatura zraka je 15, a mora 20 stupnjeva. Me?utim, izmjereno na suncu u zavjetrini je ?ak 32 stupnja.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 6. studenoga 2016. u 13.35 h (foto j.e.)

Obla?no je ali relativno toplo za ovo doba godine, Temperatura zraka je 22, a mora 20 stupnjeva.

Na pla�i Zlatni rat nema kupa?a, a ni �eta?a.

Katamaran nismo snimili jer je ostao u Jelsi. Linija je u prekidu zbog jakog juga koji pu�e u Splitskim vratima i Bra?kom kanalu.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. listopada 2016. u 13:35 h (foto j.e.)

Sun?ano je uz lagani burin. Temperatura zraka je 22, a mora 21 stupanj. Na suncu, u zavjetrini, je ?ak 37 stupnjeva. Na pla�i je pedesetak ljudi, ali ima i kupa?a. Temperature zraka u ostalim dijelovima Hrvatske su ne�to ni�e, a kako je prete�no ili umjereno obla?no nema sunca koji bi dodatno grijalo.

Malo je trebalo da nas iznenadi katamaran "Vida". Pojavio se pet minuta ranije i motori su mu mnogo ti�i od "Karoline", "Novalje" ...


********************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. listopada 2016. u 13.40 h (foto j.e.)

Obla?no je na na pla�i smo u vrijeme na�eg dolaska zatekli tek nekoliko �eta?a. Temperatura zraka je 20, a mora 21 stupanj.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat u nedjelju 16. listopada u 13:42 h (foto: j.e,)

Nakon obla?ne, ki�ovite i vjetrovite subote (jugo), u nedjelju je bilo vedro i - toplo. Na zapadnoj strani Zlatnog rata tek je nekoliko kupa?a jer je vjetrovito pa su pre�li na isto?nu stranu. Na valovima su u�ivati daska�i.

Temperatura zraka bila je 23, a mora 21 stupanj. Na suncu u zavjetrini izmjerili smo ?ak 39 stupnjeva.

U nedjelju smo snimili i katamaran kojeg u Bolu nije bilo od petka ujutro. Razlog je jugo.


********************

alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 9. listopada 2016. u 13.41 h (foto: j.e.)

Dan je sun?an, ali su na horizontu vidljivi i oblaci. Temperatura zraka je 21, a mora 22 stupnja. Me?utim, na suncu, u zavjetrini na samoj pla�i izmjerili smo 38 stupnjeva, �to je vi�e nego ugodno za sun?anje.

Kupa?a je manje nego ju?er iako u Bolu jo� uvijek ima 1402 prijavljena gosta.

Katamaran ?e ponovno biti u kadru, ako zbog "nevremena" ne odustane, jer je ovo prva nedjelja po zimskom redu plovidbe da u 13.25 ima polazak iz Bola za Split. U isto vrijeme pro�ao je katamaran i ju?er (subota) jer je bio praznik (Dan neovisnosti).


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 2. listopada 2016. u 13:45 h (foto j.e.)

Cijeli je dan obla?no i pu�e lagano jugo. U vrijeme snimanja bila je slaba ki�a uz temperaturu zraka 20, a mora 23 stupnja.

Prije godinu dana (nedjelja 4. listopada) bilo je prete�no obla?no, ne�to toplije (23 stupnja), a bilo je i kupa?a.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. rujna 2016. u 13:35 h (foto j.e.)

Jesen je a ljetno vrijeme. Temperatura zraka je 26, a mora 23 stupnja. Na pla�u pristi�u novi kupa?i. To su izletnici koji dolaze brodovima ili osobnim automobilima.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. rujna 2016. u 13.05 h

Iako je prete�no obla?no na pla�i ima kupa?a. Posljednja je ljetna nedjelja, ali su temperature ugodne: zrak je 26, a more 24 stupnjeva.

Prije godinu dana, u nedjelju 20. rujna, bilo je tako?er prete�no obla?no, ne�to manje kupa?a uz temperaturu zraka 25, a mora 24 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. rujna 2016. u 13:45 h (foto j.e.)

Predzadnja je ljetna nedjelja, a na pla�ama je ljetni ugo?aj. Temperatura zraka je 27, a mora 24,5 stupnjeva. Vedro je, a pu�e lagani maestral.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. rujna 2016. u 13.35 h (foto: j.e.)

Nakon dvomjese?ne pauze (srpanj i kolovoz) nastavljamo snimanje pla�e Zlatni rat svake nedjelje.

Prete�no je vedro bez vjetra. Temperatura zraka je 30, a mora 25 stupnjeva. Posje?enost na pla�i je vrlo dobra. U Bolu je slu�beno 4.160 prijavljenih gostiju, a barem je jo� do�lo 2.000 jednodnevnih izletnika.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. lipnja 2016. u 13.50 h

Vru?e je! U 14 sati temperatura zraka izmjerena je 30.2 stupnja, a mora 24. Najtoplije je bilo u Sinju (33.3), Metkovi?u (33.1), Puli (32) ... U Imotskom je padala ki�a, a temperatura zraka bila je 27.

Tijekom srpnja i kolovoza ne?emo snimati nedjeljom pla�u Zlatni rat. Mo�ete vidjeti koliko ima ljudi ako otvorite Live cam koja snima isto?nu stranu pla�e.

Sa snimanjem nastavljamo prve nedjelje u rujnu (4. rujna).


****************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. lipnja 2016. u 13.40 sati (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, ali ima povremeno i sunca. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati bila je 24, a mora 22 stupnja.

Pro�le godine nekako u isto vrijeme (nedjelja 21. lipnja u 13.3o sati) temperatura zraka bila je 25, a mora 22 stupnja. Me?utim, na pla�i je bilo mnogo vi�e kupa?a. Zna?i li to da je u Bolu manje gostiju nego lani?


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. lipnja 2016. u 13.35 h����������������������������������������������� 

Oko podnevna ponovno se naobla?ilo, Suncobrani su otvoreni (mogli bi poslu�iti i kao ki�obrani) a u moru je sasvim ugodnih 22 stupnja. U zraku je ne�to toplije: 26 stupnjeva (temperatura izmjerena u 13 sati)


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 5. lipnja 2016. u 13.45 h (foto j.e.)

Sun?ano je i na suncu u zavjetrini izmjereno je 39 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 25, a mora 22 stupnja.

Zbog vjetrovitog vremena na isto?noj strani Zlatnog rata mnogo je vi�e ljudi.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. svibnja 2016. u 13.45 h (foto j.e.)

Nakon sun?anog jutra, nakon podneva se naobla?ilo. To ne smeta posjetiteljima pla�e Zlatni rat. Imah ih pod suncobranom i u moru. Temperatura zraka je 22, a mora 20 stupnjeva.

Katamarana nema na slici jer sada nedjeljom, po ljetnom redu plovidbe, iz Bola za Split ide u 7.30 sati. Tako ?e biti do 8. listopada.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. svibnja 2016. u 13.48 h (foto j.e.)

Sunce je ugrijalo. Slu�bena temperatura u 13 sati bila je 25, a mora 19 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, je sasvim vru?e, 40 stupnjeva.

Na pla�i je sve vi�e ljudi koji radije u�ivaju na sun?anju, a manje u kupanju.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. svibnja 2016. u 13.42 h

Prete�no je obla?no i malobrojni su kupa?i na pla�i. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati bila je 22, a mora 18 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. svibnja 2016. u 13.38 h (foto j.e.)

Postupno sve je vi�e ljudi na pla�i, a ima kupa?a iako je temperatura mora tek 17 stupnjeva. Slu�bena tempoeratura zraka u 13 sati bila je 21, ali je na suncu u zavjetrini ne�to sasvim drugo - 42 stupnja.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. svibnja 2016. u13.44 h (foto j.e.)

Obla?no je sa slabom ki�om. Temperatura zraka je 15, amora 16 stupnjeva.

Prvi put otkako snimamo nedjeljom pla�u Zlatni rat (od 4. rujna 2011.) morali smo otvoriti ki�obran.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 24. travnja 2016. u 13.40 h (foto: j.e.)

Nakon ki�ovitog jutra, oko 13 sati moglo se u �etnju po pla�i, iako je i dalje obla?no. Snimili smo i bra?ni par iz ?e�ke koji se- kupao. U moru je toplije (17 stupnjeva) nego na �alu (14 stupnjeva).

Pro�le godine u ovo vrijeme (nedjelja, 26. travnja) temperatura zraka je bila 19, a mora 15 stupnjeva. Izmjereno na suncu, u zavjetrini, 42 stupnja.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. travnja 2016. u 13.40 h

malo je vjetrovito zbog juga, ali je vedro. Temperatura zraka je 21, a mora 16 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini je 29 stupnjeva.

Sve je vi�e onih koji u�ivaju na suncu, a mogu se vidjeti i prvi nudisti.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. travnja 2016. u 13.40 h (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no, dok je temperatura zraka 19, a mora 16 stupnjeva.

Prohladno je kad nema sunca pa nema ni �eta?a na pla�i, ali su povoljan vjetar iskoristili surferi.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 3. travnja 2016. u 13.38 h (foto: j.e.)

Sve je vi�e ljudi na pla�i Zlatni rat, iako je vrijeme ru?ka. Snimili smo prvi put ove godine i jednog kupa?a. Vedro je, a temperatura zraka je 19, mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. o�ujka 2016. u 13.45 h (foto: Merlin Kati?)

Lijepi, pravi proljetni dan. Vedro je a temperatura zraka je 18, a mora 15 stupnjeva.

Ove nedjelje katamaran je bio br�i od na�e suradnice pa ga nema na slici. Pro�ao je 3 minute ranije.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. o�ujka 2016. u 13.37 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i tiho. Temperatura zraka je 17, a mora 14 stupnjeva.

Na suncu, u zavjetrini, je sasvim ugodno za sun?anje. Izmjerena temperatura je ?ak 41 stupanj.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. o�ujka 2016. u 13.35 sati (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no, pu�e burin, temperatura zraka je 16, a mora 14 stupnjeva.

"Jadrolinija" je zbog najave bure otkazala pristajanje katamarana u luku Bol koji je u 13 sati iz Starog Grada (umjesto iz Jelse) krenuo za Split.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 6. o�ujka 2016. u 13.30 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no bez vjetra. Temperatura zraka je 16, a mora 14 stupnjeva.

Katamarana nema u 13.25 iz Bola za Split jer je u subotu ostao, zbog juga, privezan u splitskoj luci.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. velja?e 2016. u 13.40 h (foto j.e.)

Obla?no je i vjetrovito (jugo), a temperatura zraka je 16, a mora 14 stupnjeva.

Zbog juga Jadrolinija je objavila da su tri katamaranske linije u prekidu, pa tako i Jelsa - Bol - Split, ali i dvije trajektne linije (Vis - Split i Makarska - Sumartin)


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. velja?e 2016. u 13.42 h (foto: j.e.)

Vedro je i bez vjetra. Temperatura zraka i mora su po 15 stupnjeva, ali je na suncu u zavjetrini 32 stupnja.

Sli?ne su temperature bile i posljednje tri godine. Isto vrijeme (i temperature) kao i danas bilo je 23. velja?e 2014. Obla?no je bilo lani i 2013. godine.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. velja?e 2016. u 13.45 h (foto. j.e.)

Potpuno je obla?no, a jugo je u poja?anju. Prvi put otkako snimamo nedjeljom (od rujna 2011.) pada i ki�a.

Temperatura zraka je 16, a mora 13 stupnjeva.

Katamaran se du�e zadr�ao u Bolu, jer je prodaja karata po?ela tek kada se plovilo privezalo za rivu. Nije se znalo ho?e li katamaran pristati u Bolu zbog juga. Za Split je otputovalo tridesetak putnika.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. velja?e 2016. u 13.40 h (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no i vjetrovito (jugo). Temperatura zraka je 13, a mora 14 stupnjeva. Rijetki su rekreativci na pla�i.

Katamaran nismo snimili jer je ostao u Jelsi, a linija za Bol i Split je u prekidu zbog juga.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 31. sije?nja 2016. u 13.39 h (foto: j.e.)

Obla?no je, ali i relativno toplo za ovo doba godine. Temperatura zraka i mora je po 14 stupnjeva.

Ki�a je najavljena iza 18 sati. Interesantan je podatak da ve? pet godina (osim u srpnju i kolovozu) nedjeljom prije 14 sati snimamo pla�u Zlatni rat. U vrijeme dolaska na pla�u nikada nam nije trebao ki�obran. Bilo je obla?nih dana, ali nikada u to vrijeme nije ki�ilo.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 24. sije?nja 2016. u 13.38 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i toplo za ovo doba godine. Izmjerena temperatura u 13 sati zraka je 14, a mora 15 strupnjeva. Me?utim, na suncu u zavjetrini je izuzetno toplo, ?ak 39 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. sije?nja 2016. u 13.40 h (foto j.e.)

Po temperaturi zraka ?ini se da je stigla zima. U 13 sati izmjereno je 8 stupnjeva u zraku, a 15 u moru. Me?utim, po vedrom i sun?anom vremenu, u zavjetrini je bilo izuzetno visokih 30 stupnjeva. Nave?er, kada ne bude sunca, posvuda ?e biti - hladno.

Bura pu�e 2,9 metara u sekundi, u Makarskoj 17, u �ibeniku 10,2 ...

Katamaran se ne vidi na slici jer je u splitskoj luci od subote ujutro.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. sije?nja 2016. u 13.45 h (foto:j.e.)

Sun?ani je dan s temperaturom (na suncu) od 38 stupnjeva. Nakon tramontane zapuhalo je ne�to slabije jugo i postupno po?elo ispravljati puntu pla�e. Ljude koje vidite na Zlatnom ratu su ekipa HRT-a koji snima prilog o Zlatnom ratu za informativne emisije.

Slu�bena temperatura zraka je 18, a mora 16 stupnjeva.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 3. sije?nja 2016. u 13.34 h (foto j.e.)

Prve nedjelje u 2016. bilo je ujutro i ne�to ki�e. Kasnije prete�no obla?no sa sun?anim razdobljima kada smo na suncu izmjerili 31 stupanj.

Slu�bena temperatura zraka je 14, a mora 16 stupnjeva.


*****************


2015. GODINA:


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. prosinca 2015. u 13.35 h (foto j.e.)

Zadnja nedjelja u 2015. godini: sun?ano je, vjetar zapadni, temperatura zraka 14, a mora 17 stupnjeva. Malobrojni su �eta?i, ali ?e ih sigurno biti vi�e nakon 14 sati.

Pro�le godine, zadnje nedjelje u 2014. (28. prosinca) bilo je obla?no i prohladno. Temperatura zraka bila je 8, a mora kao i ove godine, 17 stupnjeva.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. prosinca 2015. u 13.38 h (foto j.e.)

Neki ?e mo�da sumnji?avo pogledati ovo sliku snimljenu dva dana prije po?etka kalendarske zime. Pa jo� ako napi�emo da smo na suncu u zavjetrini izmjerili 39 stupnjeva! Slu�bena temperatura zraka i mora je u 13 sati bila po 17 stupnjeva.

Vrijeme je ru?ka pa su na Zlatnom ratu bili malobrojni �eta?i. Kasnije ?e ih biti barem dvadesetak.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. prosinca 2015. u 13.37 h (foto j.e.)

Prelistavaju?i arhivu ove rubrike utvrdili smo da je vrijeme bilo na dana�nji dan sli?no kao i sada. Temperatura mora je posljednje tri godine 17 stupnje, a zraka danas 16, a pro�le godine 14 stupnjeva.

Lijepo i tiho vrijeme neki su iskoristili za �etnju po pla�i.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 6. prosinca 2015. u 13.43 h (foto: j.e.)

Sun?ano je, bez vjetra, veoma toplo za ovo doba godine. Na suncu, u zavjetrini, izmjereno je 39 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 17, a mora 18 stupnjeva.

Malobrojni su rekreativci na pla�i.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. studenoga 2015. u 13.34 h

Sun?ani dan i malobrojni �eta?i na pla�i. Na suncu, u zavjetrini, posve je vru?e, ?ak 38 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 16, a mora 19 stupnjeva.

Na nudisti?koj pla�i ima ih koji u�ivaju u sun?anju, ali ne znamo ho?e li se i kupati.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. studenoga 2015. u 13.20 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no i pu�e tramontana. Na �alu se vidi do kuda su no?as dolazili valovi. Nije se ?uditi �to neme kupa?a, ali nema ni katamarana. U subotu je ostao u Splitu, pa je i u nedjelju u 13.25 u prekidu linija Jelsa - Bol - Split.

Temperatura zraka je 14,6 a mora 19 stupnjeva.

Prije godinu dana, u nedjelju 23. studenoga 2014., temperatura zraka bila je 18, a mora 19 stupnjeva. Bilo je sun?ano i jo� se kupalo.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. studenoga 2015. u 13.46 h (foto j.e.)

Prete�no je vedro, ali na Zlatnom ratu nema ljudi. Temperatura zraka je 17,3, mora 20, a na suncu u zavjetrini je izmjereno 27 stupnjeva.

Pro�le godine 16. i 23. studenoga snimili smo kupa?e na Zlatnom ratu.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. studenoga 2015. u 13.40 h (foto j.e.)

Sun?ano je ali pu�e lagani maestral pa je vi�e kupa?a na isto?noj strani, gdje su u zavjetrini i na suncu. Slu�bena temperatura zraka je 23,6 stupnjeva a mora 20. Na suncu je izmijereno 35 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. studenoga 2015. u 13.38 h

Studeni je mjesec, ali je na pla�i toplo - na suncu ?ak 39 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 21,2 a mora 21 stupanj. Vedro je i bez vjetra.

Na Zlatnom ratu je preko 50 ljudi, a ima ih i u moru.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. listopada 2015. u 13.35 h (foto: j.e.)

Sun?ano je i kupa?i se vratili na pla�u. Na Zlatnom ratu bilo ih je stotinja, a novi su pristizali nakon nedjeljnog ru?ka.

Temperatura zraka je 22, a mora 21 stupanj.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. listopada 2015. u 13.37 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no i pu�e slabo jugo. Na Zlatnom ratu ima �eta?a ali i - kupa?a.

Temperatura zraka je 20, a mora 22 stupnja.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. listopada 2015. u 13.40 h (foto: j.e.)

Nakon ki�ovite subote, u nedjelju je suho, a nakratko se pojavilo i sunce. Bez vjetra je pa na pla�i ima rekreativaca (�eta?a) ali i kupa?a. U moru je toplije (22 stupnja) nego na zraku (20 stupnjeva).

Katamaran nismo snimili jer nije ni pro�ao iz Bola za Split (u 13.25 h) jer je u subotu ostao u splitsku luku.

Lani smo zadnje kupa?e nedjeljom snimili 23. studenog 2014.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. listopada 2015. u 13.37 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, ali ima kupa?a na pla�i. Temperatura zraka je 23,8 a mora 22 stupnja.

Danas je pored pla�e pro�ao i katamaran, po prvi put po zimskom redu plovidbe. Tako ?e biti svake nedjelje i praznikom do kraja svibnja.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. rujna 2015. u 13.45 h (foto j.e.)

Prete�no je vedro, za ovo doba godine dobrom posjetom na pla�i. Temperatura zraka je 24,6 a mora 23 stupnja.

Sljede?e nedjelje (4. listopada) u ovo vrijeme trebali bi i snimiti prolazak katamarana za Split. Prema zimsko redu plovidbe nedjeljom i praznikom, do kraja svibnja, katamaran iz Bola polazi u 13.35 sati.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. rujna 2015. u 13.15 h (foto: j.e.)

Od najavljenog pogor�anja vremena u Bolu je u nedjelju tek prete�no obla?no. Na pla�i je ipak ne�to manje kupa?a. Temperatura zraka je 25, a mora 24 stupnja.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. rujna 2015. u 13.30 h (foto: j.e.)

Ljetu nije kraj. Temperatura zraka je ponovno u porastu (28 stupnjeva), a i more je jo� uvijek ugodno za kupanje (24 stupnja).

Nakon 14 sati, poslije nedjeljnog ru?ka, jo� ?e biti vi�e kupa?a na Zlatnom ratu.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 6. rujna 2015. u 13.55 h (foto j.e.)

Nakon ljetne pauze ponovo ?emo svake nedjelje snimati najljep�u (po nama) pla�u na svijetu. Temperatura zraka i mora bila je 26 stupnjeva. Nakon ki�ovite subote u nedjelju je ponovno sun?ano. Pu�e tramontana.

Podsjetnik:

- Zlatni rat 7. rujna 2014.: prete�no obla?no, temperatura zraka 27, a mora 25 stupnjeva

- Zlatni rat 8. rujna 2013.: vedro, temperatura zraka 29, a mora 24 stupnja

- Zlatni rat 2. rujna 2012.: vedro, temperatura zraka 29, a mora 24 stupnja


**********

*******


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. lipnja 2015. u 13.40 h

Kao �to smo najavili 4. rujna 2011. kada smo prije ?etiri godine po?eli nedjeljom snimati pla�u Zlatni rat, napisali smo da u srpnju i kolovozu to ne?emo ?initi. Prema tome ovo je zadnja snimka prije dvomjese?ne pauze, jer nastavljamo 6. rujna.

Ove nedjelje na suncu su izmjerena 44 stupnja, a slu�bena temperatura zraka je 28, a mora 22 stupnja. Prete�no je vedro.

Pro�le godine nekako u isto vrijeme (29. lipnja) bilo je vi�e kupa?a na Zlatnom ratu, ali je temperatura zraka bila ista, a more je za jedan stupanj bilo toplije.


**********


alt


Nedjelom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. lipnja 2015. u 13.30 h (foto j.e.)

Preostalo je jo� samo nekoliko sati prolje?a i dolazi nam - ljeto. Sve je vi�e gostiju u Bolu, ali i kupa?a na pla�i. Temperatura zraka je 25, a mora 22 stupnja.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. lipnja 2015. u 13.50 h (foto j.e.)

Pribli�avanjem kalendarskog ljeta na pla�i je sve vi�e kupa?a. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati iznosila je 28, a mora 24 stupnja. Vjetrovito je, pu�e jugo, a nakon 14 sati sunce se "sakrilo" iza oblaka.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. lipnja 2013. u 13.50 h (foto: j.e.)

Na pla�i je iz nedjelje u nedjelju sve vi�e kupa?a. Temperatura zraka je 28, a mora 22 stupnja. Vedro je, skoro bez da�ka vjetra.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 31. svibnja 2013. u 13 sati (foto Jak�a Sabbioncello)

Bli�i se kalendarsko ljeto i sve je vi�e kupa?a na Zlatnom ratu. Temperatura zraka je 23, a mora 20 stupnjeva.

Katamarana nema jer nedjeljom, prema ljetnom redu plovidbe, iz Bola polazi u 7.30 sati.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 24. svibnja 2015. u 13.40 h

Ove nedjelje bilo je obla?nih i sun?anih razdoblja, a ujutro je bilo i ki�e. More je relativno toplo (19 stupnjeva), ali je prohladno (19 stupnjeva) pa je kupa?a malo na pla�i.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 17. svibnja 2015. u 13.40 h

Umjereno je obla?no, ali i sparno. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati bila je 28, a mora 18 stupnjeva.


***************alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 10. svibnja 2015. u 13.37 h (foto: J.E.)

Postupno je sve vi�u ljudi nedjeljom na pla�i. More je 17, a temperatura zraka je 25 stupnjeva. Pu�i lagani burin, a na suncu, u zavjetrini, izmjereno je 45 stupnjeva.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 03. svibnja 2015. u 13.43 h

Lijepo je, sun?ano i toplo, ali na pla�i nema mnogo ljudi. Na suncu je, u zavjetrini, izmjereno 45 stupnjeva, a slu�bena je temperatura zraka 21, a mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. travnja 2015. u 13.40 h (foto j.e.)

Napokon smo u vrijeme na�eg snimanja nedjeljom vidjeli i prve ovogodi�nje kupa?e. Dok smo ?ekali prolazak katamarana, kupa?i su izi�li iz mora. Na suncu je, u zavjetrini, bilo izuzetno toplo. Izmjerena su 42 stupnja. Slu�bena temperatura zraka je u 13 sati bila 19, a mora 15 stupnjeva.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. travnja 2015. u 13.35 h (foto: j.e.)

Jo� ni jedan put ove godine u nedjelju nismo snimili kupa?e. Nije ih bilo ni ovaj put iako je na suncu izmjereno ?ak 39 stupnjeva. Slu�bena temperatura je 14, a mora 15 stupnjeva. Vedro je sa vrlo slabim burinom.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. travnja 2015. u 13.36 h

Na pla�i nema kupa?a iako je na suncu 35 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 18, a mora 14 stupnjeva.

Pro�le godine kupa?e smo na Zlatnom ratu snimili ve? 30. o�ujka.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 5. travnja 2015. u 13.25 h

Obla?no je, vjetrovito i bez �eta?a na pla�i. Temperatura zraka je 10, a mora 14 stupnjeva.

"Jadrolinija" je objavila da je u prekidu katamaranska linija Jelsa (Stari Grad) - Bol - Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. o�ujka 2015. u 13.41 h

Nakon bure zapuhala je tramonta, ali to nije smetalo katamaranu.

Vedro je, temperatura zraka 16, a mora 13 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. o�ujka 2015. u 13.30 h

Obla?no je uz slabu ki�u. Pu�e jugo, a temperatura zraka je 13, a mora 14 stupnjeva.

Katamaran je iz Jelse u 13 sati krenuo direktno za Split, bez pristajanja u luku Bol. Po Jadroliniji razlog je - jugo.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. o�ujka 2015. u 13.35 h (foto J.E.)

Sun?ano je, a temperatura zraka je 14, koliko i mora. Pro�le godine (16. o�ujka) bilo je ne�to toplije: temperatura zraka 18, a mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2. pla�a Zlatni rat 8. o�ujka 2015. u 13.43 h (foto j.e.)

Nakon tri vjetrovita dana u nedjelju je vrijeme bilo idealno za �etnju, posebno po pla�i Zlatni rat. Temperatura na suncu u zavjetrini bila je 32 stupnja. Slu�bena temperatura zraka je u 13 sati bila 13, a mora 14 stupnjeva.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. o�ujka 2015. u 13.40 h (foto: j.e.)

Sun?ano je, a temperatura zraka je 15, a mora 14 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini je sasvim ugodnih 35 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. velja?e 2015. u 12.15 h (foto: j.e.)

Potpuno je obla?no i pu�e jako jugo. temperatura zraka je 13, a mora 14 stupnjeva.

Katamaranske linije na splitskom podru?ju su u prekidu zbog jakog vjetra. U Bol katamaran nije bio ni u subotu poslije podne.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. velja?e 2015. u 13.35 h (foto: j.e.)

Prete�no je vedro, a jugo u poja?anju. Temperatura zraka i mora je 13 stupnjeva. Na pla�i nema �eta?a jer su svi na rivi zbog dje?jeg karnevala.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. velja?e u 13.30 h (foto: j.e.)

Obla?no je, a sjevero-zapadni vjetar je u poja?anju. Temperatura zraka je 9, a mora 13 stupnjeva. O?ekuje se daljnji pad temperature. Zbog vremenskih prilika katamaran je iz Starog Grada otplovio u 13 sati direktno za Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. velja?e 2015. u 13.38 h (foto j.e.)

Do 12 sati bilo je sun?ano, a na suncu u zavjetrini izmjereno je 35 stupnjeva. Nakon podneva prete�no obla?no, temperatura zraka 9, a mora 11 stupnjeva.

Snimili smo i katamaran. Zadnji put je pro�ao u ?etvrtak poslije podne (Split - Bol - Jelsa).


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. sije?nja 2015. u 13.40 h (foto J.E.)

Na pla�i, u vrijeme na�eg snimanja, nema ni kupa?a ni �eta?a, ali ni katamarana. Jadrolinija je otkazala liniju "zbog vremenskih prilika".

Temperatura zraka je 11, a mora 14 stupnjeva. Umjereno je obla?no.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. sije?nja 2015. u 13.35h (foto J.E.)

Obla?no je, s povremeno ima i slabe ki�e. More je toplije od zraka: temperatura zraka 12, a mora15 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. sije?nja 2015. u 13.39 h (foto: j.e.)

Prete�no je obla?no i pu�e lagano jugo. Za no?as meteorolozi najavljuju jaku buru. Temperatura zraka je 14, a mora 15 stupnjeva.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 4. sije?nja 2015. u 13.45 h (foto: Jurica Kusanovi?)

More je relativno miro, vedro je s temperaturom mora i zraka po 14 stupnjeva. Na suncu je ne�to sasvim drugo: 36 stupnjeva. Na pla�i ima �eta?a, ali i troje koje se sun?alo.

Katamaran je malo kasnio jer je do�ao iz Starog Grada. Zbog najave nevremena jutros je u 8.45 iz Jelse krenuo u Stari Grad. Iz Jadrolinije su objavili da se katamaran iz Splita za Bol ne vra?a u 16 sati "zbog lo�eg vremena".


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. prosinca 2014. u 13.34 h (foto j.e.)

Zlatni rat je bez �eta?a i kupa?a. Prohladno je, tek 8 stupnjeva, a u moru je mnogo toplije, 17 stupnjeva. Obla?no.


***************


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. prosinca 2014. u 13.37 h (foto J.E.)

U vrijeme prolaska katamarana nije bilo na Zlatnom ratu ni kupa?a, a ni �eta?a. Pu�e lagana bura u daljnjem slabljenju. Temperatura zraka je 15, a mora 17 stupnjeva. Izmjereno na suncu u zavjetrini je 32 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 14. prosinca 2014. u 13.38 h (foto j.e.)

Prete�no je sun?ano, ali u vrijeme prolaska katamarana, jedan je manji oblak zaklonio sunce.

Temperatura zraka i mora je 17 stupnjeva. Me?utim, na suncu i u zavjetrini izmjerili smo 32 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. prosinca 2014. u 13.40 h (foto j.e.)

Prete�no je obla?no, a na Zlatnom ratu nema ni kupa?a ni �eta?a. Temperatura mora je vi�a (18) nego zraka (14 stupnjeva).


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. studenog 2014. u 13.35 h (foto J.E.)

Prete�no je obla?no, a slu�bena temperatura mora i zraka je po 19 stupnjeva.

Na pla�i nema kupa?a ali ni �eta?a. Ju?er se jo� kupalo na Zlatnom ratu i obli�njoj nudisti?koj pla�i.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. studenog 2014. u 13.38 h (foto: j.e.)

Dok su u unutra�njosti Hrvatske temperature zraka od 2 do 5 stupnjeva (Zagreb Maksimir 3, Daruvar 2, Delnice 2, Gospi? 2, Krapina 3, Karlovac 5 ... ) u Bolu je 18, a na suncu 40(!) stupnjeva. Temperatura mora je 19 stupnjeva.

Na Zlatnom ratu je u 13.38 bilo desetak ljudi, a u moru ?etvero. Bilo bi ih sigurno i vi�e da petero redovitih posjetitelja nije otputovalo u Tursku.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. 11. 14. u 13.43 h (foto J.E.)

Sun?ana nedjelje i nakon ru?ka prvi kupa?i pristi�u na pla�u. U vrijeme na�e posjete i prolaska katamarana, bilo ih je koji su u�ivali na suncu, a nekolicina i u moru.

Vedro je, a slu�bena temperatura zraka u 13 sati je bila 21, a mora 19 stupnjeva. Na suncu ?ak 46 stupnjeva.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 9. studenog 2014. u 13.38 h (foto j.e.)

Jo� ima onih koji u�ivaju na suncu ali i u moru. Na suncu, u zavjetrini, izuzetno je toplo - 46 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka u 13 sati bila je 20, a mora 19 stupnjeva. Sun?ano je.

Jugo je �picu pla�e okrenulo 35 metara prema zapadu.


**********alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 2. studenog 2014. u 13.40 h (foto: j.e.)

Studeni je (mjesec) a na pla�i Zlatni rat je jo� uvijek toplo (na suncu, u zavjetrini, 39 stupnjeva). Slu�bena temperatura zraka je 21, a mora 20 stupnjeva.

Na pla�i, sa zapadne strane, je pedesetak ljudi, a u moru desetak.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. listopada 2014. u 13.43 h (foto j.e.)

Manje je ljudi na pla�i nego pro�le nedjelje. U vrijeme prolaska katamarana (13.43 h) bilo je na zapadnoj strani 25 ljudi, a ?etvero ih se kupalo. Peti je bio u pripremi.

Temperatura zraka i mora je bila 20 stupnjeva, ali smo na suncu u zavjetrini izmjerili visokih 40 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. listopada 2014. u 13.40 h

Sun?ano je i iznad prosje?no toplo za ovo doba godine. Temperatura zraka je 25, a mora 22 stupnja. Me?utim, na suncu, u zavjetrini, je visokih 46 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. listopada 2014. u 13.42 h

Na pla�i je stotinjak kupa?a. Temperatura sasvim ugodna: zrak 25, a more 22 stupnja. Na suncu je 42 stupnja.

Sezona kupanja u Bolu jo� traje.

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 05. listopada 2014. u 13.43 h

Prete�no je vedro, more mirno. Temperatura zraka je 23, a mora 22 stupnja. Me?utim, na suncu je znatno toplije. Izmjerili smo 43 stupnja! Na pla�i je stotinjak kupa?a, ne�to manje nego pro�le nedjelje, ali mnogi tek pristi�u.

Prvi put smo okom kamere "uhvatili" i katamaran. Snimiti ?emo ga svake nedjelje i praznikom jer po zimskom redu plovidbe iz Bola za Split ide u 13.35 sati. Ako ga koji put ne vidite zna?i da je taj dan "presko?io" Bol ili smo mi zakasnili.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 28. rujna 2014. u 13.35 h (foto: j.e.)

Zadnji vikend u rujnu je sun?an uz temperaturu zraka 24, a mora 22 stupnja. Izmjereno na suncu je ?ak 43 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 21. rujna 2014. u 13.45 h (foto: Darija Marinkovi?)

Nakon ki�ovitog jutra u subotu, nedjelja je osvanula prete�no sun?ana. Od najavljene ki�e nije bilo ni�ta i mnogi su krenuli na Zlatni rat.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: snimljeno����������������������������������������������������������������  14. rujna 2014. u 13.30 h (foto J.E.)

Ponovno lijepi i sun?ani dan. Temperatura zraka je 23, ali je na suncu u zavjetrini 41 stupanj. More je toplije od slu�bene temperature, 25 stupnjeva.

Kupa?a je ipak vi�e na isto?noj strani pla�e gdje je zavjetrina i mnogo toplije.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 7. rujna 2014. (snimljeno u 13.55 h, foto J.E.)

Nakon ljetne pauze (srpanj i kolovoz) nastavljamo snimanjem pla�e Zlatni rat. Na pla�i je podosta kupa?a iako je vrijeme prete�no obla?no. Temperatura zraka je 27, a mora 25 stupnjeva.

**********

********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. lipnja 2014. (snimljeno u 13.55 h / foto J.E.)

Vedro je, a slu�bena temperatura zraka je 28, a mora 23 stupnjeva.

Sve je vi�e kupa?a na Zlatnom ratu, a mi (privremeno) ne?emo snimati tijekom srpnja i kolovoza. Nastavljamo 7. rujna.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. lipnja 2014. u 13.50 h (foto j.e.)

Kalendarski jo� ju?er stiglo ljeto. Zlatni rat sve puniji kupa?a. Vedro je uz temperaturu zraka 27, a mora 22 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. lipnja 2014. u 13.55 h

Prete�no je obla?no, ali se prije 14 sati ukazalo i malo sunca. Ni ki�a u nedjelju rano ujutro nije sprije?ila da na pla�u do?u i kupa?i.

Temperatura zraka je 22, a mora 21 stupanj.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 8. lipnja 2014. u 13.45 h

Najtopliji vikend ovog, a na suncu u zavjetrini ?ak 42 stupnja. Slu�bena temperatura zraka je 29, a mora 20 stupnjeva.

Na isto?noj strani pla�e mnogo je vi�e kupa?a nego na ovoj zapadnoj (na slici).


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 01. lipnja 2014. u 13.30 sati (foto j.e.)

Ujutro je bilo vedro i sun?ano. Oko podneva oblaci su prekrili nebo, ali iznad zapadnog dijela Bola. U 13 sati prve kapi ki�e otjerali su kupa?e, a na Zlatnom ratu su ostale prazne le�aljke i zatvoreni suncobrani.

Katamaran do 5. listopada ne?e oko 13.35 prolaziti pored Zlatnog rata prema Splitu. Zbog toga i nije na na�oj fotografiji. Po sezonskom redu plovidbe iz Bola nedjeljom isplovljava u 7.30 sati.

Temperatura zraka je 22, a mora 19 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 25. svibnja 2014. u 13.38 h

Lijepi je sun?an dan. Temperatura zraka je 25, a mora 19 stupnjeva. Me?utim, na suncu u zavjetrini izmjereno je ?ak 42 stupnja.

Danas smo posljednji put snimili katamaran u vo�nji prema Splitu. Od idu?e nedjelje, pa sve do 5. listopada, katamaran ?e nedjeljom umjesto u 13.25 iz Bola za Split polaziti u 7.30 sati.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 18. svibnja 2014. u 13.40 h (foto: j.e.)

Nakon nekoliko ki�nih i prohladnih dana u nedjelju se vratilo sunce, a s njim i kupa?i na Zlatni rat. Temperatura zraka je 20, mora 17, a na suncu u zavjetrini - 42 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 11. svibnja 2014. u 13.37 h(foto j.e.)

Sun?ano je i pu�e lagano jugo. Temperatura zraka je 21, a mora 19 stupnjeva. Na suncu i u zavjetrini izmjereno je - 39 stupnjeva.

Pro�le godine, u nedjelju 13. svibnja, nije bilo kupa?a. Zapuhala je bura, a na Zavi�anu je pao snijeg.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 04. svibnja 2014. u 13.35 h (foto: J.E.)

Prete�no je obla?no i pu�e bura. Ima ljudi na pla�i, ali ne vidimo kupa?e. Temperatura zraka i mora je po 17 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 27. travnja 2014. u 13.24 h (foto: j.e.)

Sve je vi�e kupa?a, a na Zlatnom ratu je temperatura more 17, a zraka 19 stupnjeva. Me?utim, na suncu, u zavjetrini u 13.30, izmjerili smo 36 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 20. travnja 2014. u 13.35 h (foto: m. marinkovi?)

Umjereno je obla?no, ali ima i kupa?a. Temperatura zraka je 18, a mora 16 stupnjeva-


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 13. travnja 2014. u 13.35 h

Uglavnom je sun?ano. Temperatura zraka je 18, a mora 16 stupnjeva. U zavjetrini i na suncu izmjereno je 36 stupnjeva. Pu�e maestral.

Na pla�i ima kupa?a, ali znatno vi�e na isto?noj strani jer su u zavjetrini.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 06. travnja 2014. u 13.36 h

Vedro je s temperaturom zraka 21, a mora 16 stupnjeva. Me?utim, na pla�i je na suncu, u zavjetrini, izmjereno 39 stupnjeva.

Dvadeset ljudi, u vrijeme na�e posjete, u�ivalo je u sun?anju. Nismo snimili kupa?e na Zlatnom ratu, ali ih je bilo na susjednoj, nudisti?koj pla�i.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 30. o�ujka 2014. u 13.35 h (foto j.e.)

Lijepi je sun?an dan, bez vjetra. Temperatura zraka je 20, a mora 15 stupnjeva. Na pla�i je u zavjetrini izmiereno na suncu - 42 stupnja. Bilo ih je koji su se sun?ali, ali i - kupali.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. o�ujka 2014. u 13.30 h

Obla?no je i pu�e jugo. Temperatura zraka i mora je po 15 stupnjeva. Nema na Zlatnom ratu - nikoga.

Katamaran nije do�ao iz Jelse u Bol pa u 13.25 nije ni oti�ao za Split.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. o�ujka 2014. u 13.35 h

Sun?ano je i pu�e tramontana. Temperatura zraka je 18, a mora 15 stupnjeva.

Nema kupa?a ali smo snimili, prvi put otkako to ?inimo nedjeljom od 4. rujna 2011. godine, da je skoro do samog vrha parkirano osobno vozilo. Voza? je odlu?io iskoristiti povoljan vjetar i malo - surfati.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 9. o�ujka 2014. u 13.45 h

Sun?ano je i snimili smo i prvog kupa?a ove godine. Na suncu, u zavjetrini, je ?ak 39 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 27, a mora 14 stupnjeva.

Kasnili smo 10 minuta sa snimkom jer je toliko kasnio i katamaran. Sino? je preno?io u Starom Gradu, pa je du�e morao putovati do Bola.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 02. o�ujka 2014. u 13.35 h (foto: j.e.)

U vrijeme snimanja bilo je prete�no vedro. Temperatura zraka 13, a mora 15 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, 34 stupnja. Pu�e lagano jugo.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 23. velja?e 2014. u 13.35 h (foto j.e.)

Prete�no je vedro. Temperatura zraka i mora 15 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, ?ak 30 stupnjeva.

Pu�e lagana tramontana.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 16. velja?e 2014. u 13.36 h (foto j.e.)

Prete�no je vedro uz lagano jugo. Temperatura zraka je 15, a mora 14 stupnjeva. Na suncu u zavjetrini izmjereno je 26 stupnjeva.

Tramontana je u srijedu okrenula vr�ak pla�e sa zapada prema istoku.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 09. velja?e 2014. u 13.35 h (foto j.e.)

Slaba ki�a i vjetrovito. Temperatura zraka 12, a mora 15 stupnjeva. Prvi put otkako snimamo nedjeljom Zlatni rat (od 4. rujna 2011.) morali smo koristiti ki�obran da bi snimili gornju sliku.

Katamaran nije pro�ao za Split jer je ostao u Jelsi, pa se ne?e ni vratiti u 17.05 iz Splita. (J.E.)


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 02. velja?e 2014. u 13.32 h (foto j.e.)

Pu�e slabo jugo i obla?no je bez ki�e. Temperatura zraka 13, a mora 15 stupnjeva. Snimljen i katamaran na putu iz Bola za Split


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 26. sije?nja 2014. u 13.35 h (foto: j.e.)

Nekoliko je ljudi na pla�i.����������������������������������������������������������������  Sun?ano i relativno mirno more. Temperatura zraka je 10, a mora 15 stupnjeva. Me?utim, na suncu i u zavjetrini izmjereno je ?ak 28 stupnjeva.

Ni po ovako lijepom vremenu katamarana nema u 13.25 iz Bola za Split. U subotu je ostao u Splitu, pa nije ni mogao doploviti iz Jelse.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 19. sije?nja 2014. u 13.35 h (foto j.e.)

Obla?no je s povremenom ki�om. Jugo je u slabljenju. Temperatura zraka je 17, a mora 16 stupnjeva. Katamarana opet nema.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 12. sije?nja 2014. u 13.38 h (foto j.e.)

Prete�no je vedro, bez vjetra, temperatura zraka 17, a mora 16 stupnjeva. Na suncu je sasvim ugodnih 28 stupnjeva!

Vrijeme je ru?ka i na Zlatnom ratu je samo jedna �eta?ica sa psom. Sve su osmatra?nice na broju. Jedna je uspravljena, a ona prema �picu je podignuta nakon �to ju je bura oborila.


**********


alt

Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 05. sije?nja 2014. u 13.35 h (foto j.e.)

Obla?no je i pu�e jugo. Temperatura zraka i mora je 16 stupnjeva.

Na slici se ne vidi katamaran jer nije ni krenuo za Split. "Jadrolinija" je otkazala i polazak u 16 sati iz Splita za Bol.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 29. prosinca 2013. u 13.43 h (foto j.e.)

Tijekom jutra bilo je sun?ano i bez vjetra. Oko podneva pojavila se i naoblaka. U 13 sati temperatura zraka bila je 15, mora 17, a na suncu (u zavjetrini) 25 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 22. prosinca 2013. u 13.43 h (foto j.e.)

Iako je u subotu kalendarski po?ela zima, u Bolu zime nema. Vedro je i sun?ano. Temperatura mora i zraka je 17 stupnjeva, ali je na suncu (u zavjetrini) 35 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 15. prosinca 2013. u 13.42 h (foto: j.e.)

Umjereno je obla?no, temperatura zraka 14, a mora 17 stupnjeva. Na pla�i nema kupa?a, ali ima �eta?a ...

**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 08. prosinca 2013. u 13.45 h (foto j.e.)

Vedro je, uz lagano jugo. Temperatura zraka 14, a mora 17 stupnjeva. Na suncu je u zavjetrini ?ak 35 stupnjeva, sasvim ugodno za sun?anje. Na Zlatnom ratu je njih desetak koji u�ivaju u lijepom vremenu.

Katamaran se u nedjelju "ukazao", nakon "slobodnog dana" u subotu. Tko zna ho?e li se u 16 sati iz Splita vratiti u Bol? (J.E.)


**********


alt


Nedjeljom prije 2: pla�a Zlatni rat 1. prosinca 2013. (foto j.e.)

Nazivu "Nedjeljom u 2" umetnuli smo jo� jednu rije? "prije". U?ini li smo to kako bi istovremeno snimili i prolazak katamarana. Kada ne bude vidljiv na na�oj slici zna?i da taj dan nije u 13.35 isplovio iz Bola (ili smo mo�da mi zakasnili na Zlatni rat, ali ?emo to onda, uz ispriku, i napisati).

Nema sunca i prohladno je. Temperatura zraka je 13, a mora 18 stupnjeva. Na Zlatnom ratu u 13.50 bio je samo jedan ribi?. Pu�e umjerena bura. (J.E.)


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 24. studenog 2013. (foto j.e.)

Oko 13 sati se razvedrilo i sunce je u zavjetrini grijalo na 29 stupnjeva. Slu�bena temperatura bila je 15, a mora 19 stupnjeva. Na pla�i nema kupa?a, ali su po?eli pristizati �eta?i.

U unutra�njosti Hrvatske temperatura je 3 do 10 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 17. studenog 2013. (foto j.e.)

Pro�lo je pola mjeseca studenog, a brzo ?e i prosinac. Ali to ne smeta kupa?ima na Zlatnom ratu. Dovoljno je sun?ano vrijeme, bez vjetra, temperatura zraka i mora je 19 stupnjeva. Na suncu ?ak 35.

U unutra�njosti Hrvatske je sumaglica i dosta su niske temperature u odnosu na Bol. Po 5 stupnjeva je u Gospi?u, Vara�dinu i Sisku, 7 stupnjeva je izmjereno u Zagrebu, a po 8 u Bjelovaru, Daruvaru, Karlovcu ...


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 10. studenog 2013. (j.e.)

Kupa?ima ne smeta datum. Dovoljno je da bude lijepo vrijeme i more iznad 18 stupnjeva. Danas je bilo umjereno obla?no s temperaturom zraka 21, a mora 20 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini ?ak 32 stupnja. Kupa?a (kupa?ica, uglavnom) na dijelu pla�e gdje je rezervirano za nudiste.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 03. studenog 2013. (foto j.e.)

Nebo je prete�no obla?no, ali ima i sun?anih razdoblja. Na pla�i, u vrijeme na�eg snimanja, bilo je desetak ljudi. Ista je temperatura zraka i mora: 21 stupanj


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 27. listopada 2013. (foto j.e.)

Jo� jedna lijepa i sun?ana nedjelja. Na Zlatnom ratu je podosta kupa?a za ovo doba godine. Temperatura zraka je 23, a mora 21 stupanj. Na suncu, u zavjetrini, je i pretoplo - 39 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 20. listopada 2013. (foto J.E.)

Prete�no je vedro i pu�e lagano jugo. Temperatura zraka je 22, a mora 21 stupanj. Na suncu, u zavjetrini, izmjereno je 37 stupnjeva. Jo� ima kupa?a.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 13. listopada 2013. (foto j.e.)

Sredina je listopada a jo� ima kupa?a na pla�i "Zlatni rat". Temperatura zraka je 27, a mora 21 stupanj. Me?utim, na pla�i u zavjetrini i na suncu, izmjerili smo 37 stupnjeva.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 06. listopada 2013. (foto j.e.)

U moru je toplije (21 stupanj) nego na zraku (19). Na Zlatnom ratu, iako je obla?no, ima i����������������������������������������������������������������  kupa?a.

Prije godinu dana (7. listopada) bilo je vedro, temperatura zraka 25 i oko 150 kupa?a.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 29. rujna 2013. (foto J.E.)

Cijelo jutro je obla?no, ali bez ki�e. Iako nema sunca na pla�i Zlatni rat ima kupa?a.

Temperatura zraka je 24, a mora 23 stupnja.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 22. rujna 2013. (foto J.E.)

Zadnja je ljetna nedjelja, a ve? u 22.44 po?inje - jesen. Temperatura zraka je 25, a mora 23 stupnja. Me?utim, na pla�i, na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo ?ak 40 stupnjeva.

Slijedi bablje ljeto. Hoteli su otvoreni do kraja listopada pa ?e biti i kupa?a na Zlatnom ratu.


**********


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 15. rujna 2013. (foto: J.E.)

Slu�bena temperatura zraka je 26, a mora 24 stupnja. Izmjereno na suncu: 39 stupnjeva.

Vi�e je kupa?a nego pro�le nedjelje, a prema slici ne�to kao lani u isto vrijeme.


********************


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 08. rujna 2013. (foto: J.E.)

Slu�bena temperatura zraka je 29, a mora 24 stupnja. Na suncu je izmjereno ?ak 39 pa nije ?udo da je mnogo ljudi osvje�enje potra�ilo u moru. Vedro je.

Mala Gospe je vremenski me?a� i pokazatelj: ako je toga dana lijepo vrijeme, bit ?e cijeli mjesec lijepo.


********************


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 1. rujna 2013. (foto: j.e.)

Nakon dvomjese?ne pauze ponovno snimamo pla�u Zlatni rat nedjeljom u 14 sati. Po?eli smo to ?initi prije dvije godine (4. rujna 2011.) svake nedjelje osim tijekom dva ljetna mjeseca, u srpnju i kolovozu.

?ini nam se da je na pla�i vi�e ljudi nego 30. lipnja. A i toplije je.

Temperatura zraka 1. rujna bila je 29, a mora 24 stupnja. Puhao je maestral (J.E.)


********************

**********


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 30. lipnja 2013. (foto j.e.)

Prete�no je vedro i pu�e maestral. Temperatura zraka je 26, a mora 22 stupnja.

Snimanje pla�e nedjeljom u 14 sati nastavljamo - 1. rujna 2013.


*******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 23. lipnja 2013. (foto j.e.)

Vrijeme sun?ano, pu�e maestral. Temperatura zraka je 30, a mora 25 stupnjeva.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 16. lipnja 2013. (foto: J.E.)

Sun?ano i vrlo toplo. Temperatura zraka 29, a mora 22 stupnja.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 9. lipnja 2013. (foto j.e.)

Sunce je ponovno ugrijalo. Temperatura zraka 26, a mora 20 stupnjeva. S lijepim vremenom vratili se i kupa?i


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 02. lipnja 2013. (foto j.e.)

Nakon nekoliko ki�nih dana sunce je ponovno obasjalo pla�e. Umjereno je obla?no, a temperatura zraka je 20, a mora 19 stupnjeva. Malobrojni su kupa?i na pla�i i to na isto?noj strani.

**********


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 26. svibnja 2013. (foto j.e.)

Nakon ki�ovitog i prohladnog jutra, u 14 sati na pla�i Zlatni rat bili su samo �eta?i. Vidjelo se i malo plavog neba, a mogu?e je da se pojavi sunce. More je toplije (19) od zraka (14 stupnjeva)

*******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 19. svibnja 2013. (foto j.e.)

Vedro je uz lagani ju�ni vjetar. Temperatura zraka je 23, a mora 19 stupnjeva. Kupa?a ima, uglavnom gosti, a doma?ini ?e nakon 16 sati.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 12. svibnja 2013. (foto: m. marinkovi?)

Promjenljivo obla?no uz tramontanu mnoge je odvratilo od dolaska ove nedjelje na pla�u Zlatni rat. Temperatura zraka izmjerena je 23, a mora 20 stupnjeva. Najhladnije je bilo u Udbini, svega 12 stupnjeva.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 5. svibnja 2013. (foto J.E.)

Nakon ki�ovitog jutra oko podneva se ukazalo i sunce, a u 14 sati ve? su po?eli dolaziti i kupa?i. Sigurno ?e ih biti manje nego proteklih dana jer je jutros iz Bola otputovalo oko 600 Slovenaca koji su u Bolu proveli tjedan dana. Temperatura zraka je 26, a mora 20 stupnjeva.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 28. travnja 2013. (snimio: j.e.)

Evo i prvih suncobrana na pla�i Zlatni rat. Sve je vi�e i kupa?a, a temperatura mora je porasla na 18 stupnjeva. Slu�bena temperatura zraka je 22, ali je na suncu u zavjetrini ?ak 40 stupnjeva.

********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 21. travnja 2013. (foto j.e.)

Sun?ano je, bez vjetra. Temperatura zraka 21, a mora 16 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjereno je u 14 sati - 43 stupnja. Na pla�i podosta kupa?a, a bilo je i nudista.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 14. travnja 2013. (foto j.e.)

Osim oni na pla�i, ostali su tra�ili zaklon u hladu. Temperatura zraka bila je 21, a mora 16 stupnjeva. Ovima na Zlatnom ratu bilo je i prevru?e. Na suncu i u zavjetrini ?ak 39 stupnjeva. Vedro.

Toplo je bilo i u ostalim dijelovima Hrvatske.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 07. travnja 2013. (foto j.e.)

Nakon subotnjeg proljetnog vremena, u nedjelju - bura. Temperatura zraka 18, a mora 15 stupnjeva. Na suncu je izmjereno 28 stupnjeva. Vedro. Katamaran (opet) nije do�ao u 13.35 za Split.

Temperature u ostalim dijelovima Hrvatske: Sljeme 0, Ogulin 5, Gospi? 7, Vara�din 8 ...


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 31. o�ujka 2013. (foto j.e.)

Prete�no obla?no, temperatura zraka i mora 15 stupnjeva.

Uskrs je i na pla�i nema mnogo �eta?a, ali ni vrijeme nije povoljno. Dva su automobila ZG registracija do�la na pla�u. Dva smo para snimili na pla�i. Sigurni smo da je jedan par iz Samobora. (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 24. o�ujka 2013. (foto j.e.)

Vjetrovito (jugo) i obla?no. Temperatura zraka 15, a mora 14 stupnjeva.

U unutra�njosti znatno hladnije: Bjelovar -2, Vara�din -2 (snijeg), Karlovac -1 (snijeg), Zagreb -1 (snijeg) ...


*******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 17. o�ujka 2013. (foto J.E.)

Vrijeme sun?ano i vedro uz lagano jugo. Temperatura zraka 9, a mora 14 stupnjeva. Me?utim, na suncu i u zavjetrini je sasvim ugodno i toplo - 25 stupnjeva.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 10. o�ujka 2013. (foto J.E.)

Nakon ki�ne subote osvanula je sun?ana nedjelja, bez vjetra. Slu�bena temperatura zraka 18, a mora 15 stupnjeva. Dvadesetak osoba u�ivalo je����������������������������������������������������������������  na temperaturi (u zavjetrini) od 36 stupnjeva.

********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 03. o�ujka 2013. (foto j.e.)

U zraku se osje?a skori dolazak prolje?a. Slu�bena temperatura zraka je 13, a mora 15 stupnjeva. Me?utim, izmiereno na suncu, u zavjetrini, bilo je ?ak 32 stupnja.

�eta?e smo sreli na cesti, kao da se pla�e sunca. Na�i stari su uvijek savjetovali: klonite se martovskog sunca!

********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 24. velja?e 2013. (foto j.e.)

Prete�no je obla?no i pu�e lagano jugo. U 14 sati po?ela je i slaba ki�a. Temperatura zraka je 16, a mora 13 stupnjeva.

********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 17. velja?e 2013. (foto j.e.)

Sun?ano, bez vjetra. Temperatura zraka 15, a mora 14 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, ?ak 26 stupnjeva. Na pla�i podosta �eta?a.

U ostalim dijelovima Hrvatske ispod nule je samo na Sljemenu (-2) i na Plitvi?kim jezerima (-1).

*******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 10. velja?e 2013. (foto j.e.)

Pro�le godine 11. velja?e pla�a Zlatni rat osvanula je pod snijegom. Danas je me?utim bilo sun?ano. Temperatura zraka je bila 8, a mora 14 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo ?ak 18 stupnjeva.

U ostalim dijelovima Hrvatske temperatura je oko nule uz susnje�icu. Jutros je snijeg padao u Splitu, Trogiru, Ka�telima, Dubrovniku ... U Bolu je cijeli dan - sun?ano.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 03. velja?e 2013. (foto J.E.)

Oko podneva se naobla?ilo i bura ja?e pu�e. Na pla�i Zlatni rat nema �eta?a. Temperatura je 13, a mora jedan stupanj vi�e.

*******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 27. sije?nja 2013. (foto: j. egekher)

Vrijeme je vedro, a na suncu, u zavjetrini, izmjereno je ?ak 24 stupnja! Slu�bena temperatura zraka je 12, a mora 14 stupnjeva.

U unutra�njosti Hrvatske temperature su ispod nule.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 20. sije?nja 2013. (foto J.E.)

Rijetke su nedjelje kada je u vrijeme na�e posjete ki�ilo. Lagano jugo, slaba ki�a, a temperatura zraka i mora je izjedna?ena - po 14 stupnjeva.

Iznad nule je temperatura i u ostalim dijelovima Hrvatske. (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 13. sije?nja 2013. (foto j.e.)

Obla?no je. Temperatura zraka je 13, a mora 15 stupnjeva. Pu�e lagano jugo. U 14 sati nije bilo �eta?a na pla�i.

Temperature u ostalim dijelovima Hrvatske: Delnice -3, Vara�din -2, Karlovac, Ogulin i Zagreb -1 stupanj ...

Prognoza: u ponedjeljak obla?no i ki�a, utorak i srijeda djelomi?no obla?no uz mogu?nost ki�e, ?etvrtak, petak i subota obla?no. Temperatura zraka 7 - 14 stupnjeva. (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a "Zlatni rat" 6. sije?nja 2013. (foto j.e.)

Sun?ano je uz lagani burin. Temperatura zraka je 16, a mora 15 stupnjeva. Nema kupa?a ali ima onih koji u�ivaju na suncu (u zavjetrini, na suncu je 21 stupanj).

Katamarana nema u 13.35����������������������������������������������������������������  (Bol - Split) "zbog velike bure", kako ka�u u Jadroliniji. Katamaran je privezan u Splitu od subote ujutro. Pretpostavljamo da "zbog velike bure" ne?e danas u 17.05 doploviti iz Splita, pa ni ujutro (ponedjeljak) u 6.35 iz Bola krenuti za Split. (J.E.)


Bol, 6. sije?nja - Katamaran je ipak do�ao iz Splita u Bol u 17.05 i nastavio za Jelsu. Vjerujemo da ?e u ponedjeljak ujutro pristati u Bolu i nastaviti za Split.


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 30. prosinca 2012. (foto j.e.)

Vedro je bez da�ka vjetra. Na pla�i ima �eta?a, a bude li kupa?a snimit ?e ih sasvim sigurno Ivana Radi? (u?inila je to ona i 27. prosinca, a mi smo objavili u Bolskoj kronici). Temperatura zraka i mora je 15 stupnjeva, ali je na suncu, u zavjetrini, bilo ?ak 30 stupnjeva.

U ostalim dijelovima Hrvatske: Karlovac -2, Gospi? i Vara�din -1, Sisak i Zagreb-Maksimir 1 ...


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 23. prosinca 2012. (foto j.e.)

Prete�no je vedro, temperatura zraka 13, a mora 16 stupnjeva. Na suncu u zavjetrini izmjereno je 21 stupanj.

U ostalim dijelovima Hrvatske: Delnice, Osijek i Vukovar -1, Zagreb-aerodrom 2 ... (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 16. prosinca 2012. (foto j.e.)

Promjenljivo obla?no, u 14 sati - sun?ano. Temperatura zraka 15, a mora 17 stupnjeva.

Temperature u ostalim dijelovima Hrvatske: Osijek 1, Kri�evci 5, Vara�din 3, Zagreb-Maksimir 4 stupnja ...

******************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 9. prosinca 2012. (foto j.e.)

Prohladno je (7 stupnjeva), a bura je u slabljenju. Temperatura mora je ?ak 17 stupnjeva, ali nema kupa?a, ma ni - katamarana. Uglavnom je vedro, ali je u 14 sati jedan mali obla?i? zaklonio sunce.

U ostalim dijelovima Hrvatske jo� je hladnije: Beli Manastir -1, Delnice -3, Sljeme -8 ... (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 2. prosinca 2012. (foto j.e.)

Ove je nedjelje bilo i obilne ki�e, krupe, ali bi se kra?e vrijeme ukazalo i - sunce. Meteorolozi ka�u: prete�no obla?no, temperatura zraka 14, a mora 18 stupnjeva. Na pla�i Zlatni rat u vrijeme na�e posjete nije bilo �eta?a, jedino je na samom �picu Lenjin lovio hobotnice.

Temperatura u ostalim dijelovima Hrvatske: Delnice 0, Gospi?, Oglulin i Slunj 2, Bjelovar i aerodrom Zagreb 5 stupnjeva ... (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 25. studenog 2012. (foto j.e.)

Ove jeseni temperatura mora prvi put je vi�a od temperature zraka. Izmjereno u 13 sati more je bilo 19, a zrak 15 stupnjeva. Prete�no je obla?no, ali kupa?a ove nedjelje nije bilo na Zlatnom ratu. Samo se u�ivalo u �etnji i tra�enju "kamena sre?e".

U ostalim dijelovima Hrvatske bilo je: u ?akovu i Osijeku 7, u Belom Manastiru i Vinkovcima 8, u Karlovcu 9, na zagreba?kom aerodromu 11 stupnjeva ... (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 18. studenog 2012. (foto j.e.)

Iako za mjesec dana dolazi kalendarska zima u Bolu jo� ima kupa?a. U 14 sati izbrojili smo ih petero (sve samo kupa?ice), a neki su se spremali ku?i. Jedan je gospodin tra�io na Zlatnom ratu kamen sre?e! To ?ini svake nedjelje ako nije na slu�benom ru?ku.

Temperatura zraka izmjerena u 13 sati bila je 19, mora 21, a na suncu (u zavjetrini) - 25 stupnjeva. Bilo je prete�no vedro uz lagano jugo.

U ostalim dijelovima Hrvatske izmjerene su sljede?e temperature zraka: Bilogora, Sljeme����������������������������������������������������������������  i Virovitica 9, Krapina 10, Zagreb 11 stupnjeva ...

Pro�le godine posljednje smo kupa?e na Zlatnom ratu vidjeli 20. studenog. (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 11. studenog 2012. (foto j.e.)

Vrijeme je prete�no obla?no, temperatura zraka 19, a mora 20 stupnjeva. Jugo. U ostalim dijelovima Hrvatske najni�e temperature u 13 sati: Karlovac 8 stupnjeva, Kri�evci 9, Zagreb Maksimir 11 ...

Katamarana u 13.40 za Split - nije bilo! Ovoga mjeseca od predvi?enih 21 pristajanja u Bolu, katamaran se nije pojavio �EST puta. Jadrolinija je otkazala dolazak - polazak navodno zbog vremenskih nepogoda (vidi sliku stvarnog stanja).


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 4. studenog 2012. godine (foto j.e.)

Umjereno obla?no, ali sa sun?anim razdobljima. Ju?er je bilo, ali danas na Zlatnom ratu nema kupa?a - samo su �eta?i. Na obli�njoj pla�i rezerviranoj za nudiste nekoliko je kupa?ica. Temperatura mora i zraka je ista - 21 stupanj.

I u ostalim dijelovima Hrvatske je relativno toplo. Temperature su uglavnom iznad 14 stupnjeva. (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 28. listopada 2012. (foto: j.e.)

U cijeloj Hrvatskoj je potpuno, umjereno ili prete�no obla?no. Tijekom jutra u Bolu je bilo sun?anih razdoblja, ali i mala ki�ica. U 14 sati je prete�no obla?no, pu�e lagano jugo, temperatura zraka i mora po 22 stupnja. Nema kupa?a, ali ima �eta?a. Unato? ovim povoljnjim vremenskim prilikama katamaran nije u 13.40 iz Bola krenuo za Split (op�irnije u Bolskoj kronici).

Temperature u 13 sati u nekim dijelovima Hrvatske: Delnice -1 i slab snijeg, Gospi? 1, Knin 5, Lipik 3, Oto?ac 2, Slunj 1, Zagreb-Maksimir 5 ... (J.E.)


********************


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 21. listopada 2012. (foto j.e.)

Temperatura mora i zraka je ista - 22 stupnja, ali je na suncu u zavjetrini izmjereno 41!

Vedro je uz lagani sjevero-zapadni vjetar. U Bolu je sve manje turista, pa je i manje kupa?a. Boljani ni ljeti ne dolaze u velikom broju na pla�u Zlatni rat, a ove su nedjelje neki bili anga�irani na branju maslina, drugi su se odmarali nakon ju?era�nje dvije svadbe u Bolu, a mla?e Bolke su na susjednim nudisti?kim pla�ama.

Temperature u Hrvatskoj u 13 sati: Gospi? 7, Knin 8, Sisak 9, Vara�din 8, Zagreb-Maksimir 12 stupnjeva ... (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 14. listopada 2012. (foto j.e.)

Vrijeme sun?ano, lagani maestral, temperatura zraka 23, mora 22, a na suncu u zavjetrini - 42 stupnja.

Temperature u drugim dijelovima Hrvatske: Gospi? 12, Karlovac 13, Sljeme 10, Zagreb-Maksimir 14, Zavi�an 7 stupnjeva ... (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 7. listopada 2012. (foto J.E.)

Vrijeme vedro, pu�e vrlo lagano jugo, sa zapadne strane posve mirno. Ukupno na pla�i oko 150 ljudi. Temperatura zraka 25, mora 23, a na suncu (u zavjetrini) ?ak 45 stupnjeva.

Pro�le godine u isto vrijeme (9. listopada) u 14 sati vrlo malo ljudi i nije bilo kupa?a (temperatura zraka bila je 19, a mora 23 stupnja).

Temperature u ostalom dijelu Hrvatske 7. listopada 2012.: Rijeka-aerodrom 18, Sljeme 16, Zavi�an 9 ... (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 30. rujna 2012. (foto J.E.)

Snimljeno u vrijeme TV emisije "Nedjeljom u 2" u kojoj je gostovao Ivo Sanader. Umjesto pred TV mnogi su odabrali - pla�u.

Na Zlatnom ratu vi�e je kupa?a nego u isto vrijeme 2011. godine. Temperatura zraka je 28, a mora 23 stupnja. Vrijeme je bilo umjereno obla?no i povremeno sun?ano. Na suncu je visokih 45 stupnjeva. Istovremeno na Sljemenu 14, Virovitici����������������������������������������������������������������  20 stupnjeva ...


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 23. rujna 2012. (foto: j.e.)

Prva jesenska nedjelja bez vjetra, vedro i temperatura zraka 27, a mora 22 stupnja. Na suncu izuzetno toplo: 45 stupnjeva.

Temperature u drugim dijelovima Hrvatske: Bjelovar 19, Sljeme 14, Zavi�an 10, Zagreb 19 stupnjeva ... (J.E.)


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 16. rujna 2012. (foto j.e.)

Nakon ki�ovitog ?etvrtka i petka, subota je osvanula sun?ana i burna, ali je nedjelja bila sun?ana i bez vjetra. Izmjerena temperatura zraka je 28, na suncu ?ak 43, a mora 23 stupnja.

U isto vrijeme na Zavi�anu je bilo 9, u Delnicama 16, u Slunju 18, na zagreba?kom aerodromu 20 stupnjeva ...


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 9. rujna 2012. (foto: j.e.)

Uspore?uju?i ovu fotografiju s onom od pred godinu dana (nedjelja 11. rujna 2011.) ?ini nam se da je danas na Zlatnom ratu vi�e kupa?a.

Vrijeme je tiho, more mirno, slu�bena temperatura zraka 30, na suncu 42, a temperatura mora je 24 stupnja. Ljetu nije kraj. (J.E.)


alt


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 2. rujna 2012. (foto: j.e.)

Nastavljamo snimanje pla�e Zlatni rat svake nedjelje i to ?emo ?initi do 30. lipnja 2013.

Nakon subotnje ki�ne ve?eri (ki�ilo je od 18.45 do 20.00 sati, a palo je 8 litara), nedjelja je osvanula sun?ana pa se nije ?uditi i velikom broju kupa?a. Slu�bena temperatura zraka je 29 (u Gospi?u 19, na Sljemenu 17, na Zavi�anu 15), mora 24, ali smo na suncu izmjerili ?ak 39 stupnjeva. Vedro je i nema vjetra. (J.E.)


_________________________________________________________________________

NE?EMO����������������������������������������������������������������  SNIMATI TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA, ALI NASTAVLJAMO 2. RUJNA 2012.


_________________________________________________________________________


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 1. srpnja 2012. (foto j.e.)

More je mirno, bez vjetra. Temperatura zraka 32, a mora 25 stupnjeva. Na suncu u zavjetrini izmjerili smo "paklenih" 48 stupnjeva.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 24. lipnja 2012. (foto j.e.)

Kupa?a je sve vi�e, posebno na isto?noj strani bez valova i gdje manje pu�e. Vrijeme je sun?ano, a maestral ?ini boravak na pla�i (i suncu) malo ugodniji. Slu�bena temperatura zraka je 30, a mora 25 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo ?ak 40 stupnjeva.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 17. lipnja 2012. (foto j.e.)

Vedro je, pu�e maestral. Temperatura zraka 27, a na suncu u zavjetrini ?ak 38 stupnjeva. More je sve toplije i danas je izmjereno ugodna 23 stupnja.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 10. lipnja 2012. (foto j.e.)

Zbog obla?nog vremena malo je kupa?a u 14 sati. Ina?e, temperatura zraka je 26 stupnjeva. Novost je �to se temperatura mora povisila na 22 stupnja i prva je nedjelja kupanja����������������������������������������������������������������  pod Plavom zastavom. (j.e.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 3. lipnja 2011. (foto: j.e.)

Na pla�i je sve vi�e posjetitelja, a u moru - kupa?a. Temperatura zraka je 26, a mora 19 stupnjeva. Na suncu je mnogo toplije, a u zavjetrini smo izmjerili ?ak 40 stupnjeva. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 27. svibnja 2012. (foto: j.e.)

Ne�to malo prije 14 sati crni oblak zaklonio je sunce pa su na Zlatnom ratu ostali oni najhrabriji (uglavnom nudisti). Temperatura zraka je 23, a mora 18 stupnjeva. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 20. svibnja 2012. (foto: j.e.)

Sun?ana nedjelja izmamila je i pove?i broj kupa?a na pla�u Zlatni rat. Slu�bena temperatura zraka je 21 (na suncu, u zavjetrini, visokih 38 stupnjeva), a temperatura mora je 18 stupnjeva. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 13. svibnja 2012. (foto J.E.)

Nakon du�eg sun?anog perioda, nedjelja je osvanula s jakom burom, a na Zavi�anu je pao i snijeg. Ipak pla�a Zlatni rat ima �eta?a, ali i onih koji upijaju svaku zraku sunca. Umjereno je obla?no s temperaturom zraka od 24, a mora 19 stupnjeva. Bura je oko podneva oslabila pa je katamaran u 13.40 krenuo prema Splitu. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 06. svibnja 2012. (foto J.E.)

Vrijeme umjereno obla?no, more mirno, temperatura zraka 22, a mora 18 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjereno je 38 stupnjeva. Kupa?a je sve vi�e.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 29. travnja 2012. (foto J.E.)

More mirno, vedro, slu�bena temperatura zraka 24, a mora 17 stupnjeva. Na suncu u zavjetrini ?ak 42 stupnja! More ipak jo� nije za kupanje, ali kupa?a ima. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 22. travnja 2012. (foto J.E.)

Tijekom jutra bilo je obla?no, ali se iza podneva ukazalo sunce. Potvr?uje to i na� snimak na kojem se vide sjene i ljudi koji se sun?aju. Temperatura zraka je bila 17, ali izmjerena na suncu i u zavjetrini - 29 stupnjeva. More je 16 stupnjeva i pu�e lagano jugo. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 15. travnja 2012. (J.E.)

Nakon ki�ovitog jutra u 14 sati snimili smo Zlatni rat obasjan suncem. Vrijeme je djelomi?no obla?no, a temperatura je 15 stupnjeva. Pu�e tramontana zbog ?ega je katamaran iz bolske luke umjesto na zapad (uobi?ajena ruta) krenuo prema istoku, te pored Sumartina za Split. Ovim manevrom putovanje je bilo neznantno du�e ali ugodnije i sigurnije.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 8. travnja 2012. (J.E.)

Za razliku od Splita gdje je bilo prete�no obla?no, u Makarskoj obla?no s grmljavinom, u Hvaru prete�no obla?no, na Zavi�anu snijeg, u Bolu je u 14 sati, kao i tijekom jutra, bilo vedro. Puhalo je lagano jugo, temperatura zraka bila je 17, a mora 15 stupnjeva. Na Zlatnom ratu, u zavjetrini i na suncu, izmjereno je 28, a bilo je podosta onih koji su to iskoristili za sun?anje. (J.E.)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 1. travnja 2012. (foto J.E.)

Vratila se zima? Nakon nekoliko toplih dana u nedjelju se, prema najavi meteorologa, temperatura zraka spustila na 11 stupnjeva (u moru je toplije - 15 stupnjeva). Bura je zapuhala oko 7.30, ali je u 14 sati bila ne�to manja. Katamaran ipak nije u 13.40 isplovio prema Splitu (pro�log mjeseca katamaran je "presko?io" Bol 9 puta, pet puta za Split i ?etiri puta iz Splita)


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 25. o�ujka 2012. (foto J.E.)

Prvi put ove godine snimili smo i prve kupa?e (kupa?ice) na pla�i Zlatni rat. Podosta je bilo i �eta?a. Temperatura zraka bila je 20, a mora 15 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, 29 stupnjeva.


alt

Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 18. o�ujka 2012. (foto J.E.)

Vrijeme sun?ano i lagano jugo. Temperatura zraka 15, a u zavjetrini i na suncu 29 stupnjeva. More 14 stupnjeva.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 11. o�ujka 2012. (foto J.E.)

Vrijeme sun?ano, ali vjetrovito (bura). Temperatura zraka 16, a mora 12 stupnjeva.

Tridesetak putnika je ?ekalo, ali nije do?ekalo katamaran za Split (13.40 sati). Katamaran je u 13.30 do�ao ispred Bola iz pravca Staroga Grada, ali se okrenuo i bez Boljana otplovio za Split.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 04. o�ujka 2012. (foto J.E.)

Ovo je 27. snimka pla�e Zlatni rat koju snimamo punih 6 mjeseci (od 4. rujna 2011.). Samo jednom je sipila ki�ica (pro�le nedjelje, 26. velja?e), a zadnje kupa?e snimili smo 30. listopada 2011.

Danas je bilo sun?ano, a more mirno. Slu�bena temperatura zraka je 16, a mora 14 stupnjeva. Na suncu, u zavjetrini, izmjerili smo visokih 31 stupanj.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 26. velja?e 2012. (foto J.E.)

Prvi put od 4. rujna 2011., otkako snimamo nedjeljom pla�u Zlatni rat, padala je lagana ki�ica. Sipilo je! Puhao je lagani burin, temperatura zraka 12, a mora 13 stupnjeva. Iako se na slici lijepo (dobro) vidi kakve su vremenske prilike - katamaran je zaobi�ao Bol.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 19. velja?e 2012. (foto J.E.)

Prete�no vedro, jugo, temperatura zraka 11, mora 13, a na suncu u zavjetrini 22 stupnja.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 12. velja?e 2012. (foto J.E.)

Hladno je, lagani burin, temperatura zraka 6, a mora 13 stupnjeva. Ni ove nedjelje, u vrijeme snimanja, nije bilo ki�e


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 5. velja?e 2012.

Vrijeme vedro, lagani burin, a na pla�i ima i �eta?a. Temperatura zraka je 6, u zavjetrini na suncu 19, a u moru 13 stupnjeva. Ni traga nevremenu od prije dva dana, osim �to je �pica pla�e povijena prema zapadu. (U isto vrijeme zabilje�ene su u Hrvatskoj slijede?e temperature zraka: Bjelovar -8, Gospi? -11, Zavi�an -18, Zagreb-Maksimir -8, Komi�a 6, Split 1, Makarska 6, Dubrovnik 7 stupnjeva ...).


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 29. sije?nja 2012.

Vrijeme djelomi?no sun?ano, temperatura zraka 11, mora 14, a na suncu u zavjetrini 15 stupnjeva.

Ni jedne nedjelje od 4. rujna 2011. - otkako ovo snimamo - nije bilo ki�e!


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 22. sije?nja 2012. (foto J.E.)

Sun?ano uz ju�ni vjetar. Temperatura zraka 12, a mora 15 stupnjeva. Na suncu u zavjetrini ?ak 25 stupnjeva.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 15. sije?nja 2012. (foto J.E.)

Sun?ano uz lagani burin. Temperatura zraka 12, mora 15, a na suncu, u zavjetrini, ?ak 26 stupnjeva.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 8. sije?nja 2012. (foto J.E.)

Temperatura zraka 12, na suncu, u zavjetrini 29, a temperatura mora 15 stupnjeva. Vedro uz lagani sjevero-zapadni vjetar.

Uspostavljena je redovita katamaranska linija Bol - Split (u 13.40), ali je katamaran doplovio iz Staroga grada umjesto iz Jelse. Proteklih dana u Bolu je bilo malo vjetra, a na moru tramontana, dok je uokolo Bola divljala bura (Makarska, Selca ...).


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat, prvi dan 2012. godine (foto J.E.)

Sun?ano uz malo ju�nog vjetra. Temperature zraka: Zagreb-aerodrom -1, Bjelovar -1, Gospi? 4, �ibenik 10, Makarska 11, Hvar i Bol 12. Izmjereno na Zlatnom ratu, na suncu i u zavjetrini, 30 stupnjeva. Temperatura mora 16.________________________________________________________________________

2011. GODINA
Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat na Bo�i?, 25. prosinca 2011. (foto J.E.)

Temperatura zraka 12, a mora 16 stupnjeva. Prvi put otkako snimamo pla�u nismo zatekli ni jednog �eta?a. Blagdan je pa su ostali kod ku?e, a i bura nije ugodna za �etnju iako je sun?ano.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 18. prosinca 2011. (foto J.E.)

Nakon olujne tramontane u petak i subotu (vidi Bolsku kroniku) Zlatni rat se ukazao u svoj svojoj ljepoti a mo�da ne�to i ve?i. U 14 sati bilo je djelomi?no vedro, puhalo je jugo. Temperatura zraka 11 (na suncu, u zavjetrini 16), a temperatura mora je bila 17 stupnjeva.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 11. prosinca 2011. (foto J.E.)

Vrijeme: djelomi?no obla?no, vjetar E 05, temperatura zraka 17, mora 18, u zavjetrini i na suncu na Zlatnom ratu 22 stupnja. Nema kupa?a, ali je bilo, �eta?a.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 4. prosinca 2011. (foto J.E.)

Vrijeme djelomi?no obla?no, od 13.30 do 14.30 - obla?no. Na Zlatnom ratu desetak �eta?a i ribarska brodica. Na dijelu nudisti?ke pla�e bilo je i kupa?ica. Temperatura zraka 17, a mora 18 stupnjeva.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 27. studenoga 2011. (foto J.E.)

Vrijeme vedro, temperatura zraka i mora po 18, a na suncu u zavjetrini 27 stupnjeva. Rijetki su bili �eta?i nakon 12 sati. Razlog je prohladni sjevero-zapadni vjetar (NW). Ipak kupa?i ne posustaju. Bilo ih je s isto?ne strane Zlatnoga rata, u zavjetrini.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 20. studenoga 2011. (foto J.E.)

Vrijeme vedro uz malu sumaglicu. More mirno, slu�bena temperatura zraka 17, na suncu 25, u moru 18 stupnjeva. Rijetki �eta?i na Zlatnom ratu, ali na susjednoj nudisti?koj pla�i nekoliko predstavnica ljep�eg spola u Evinom kostimu.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 13. studenoga 2011. (foto J.E.)

Vrijeme vedro, lagani maestral, temperatura zraka 21, na suncu 31, a u moru 19 stupnjeva. Nema kupa?a, ali ima �eta?a koji su bosim nogama zakora?ili u pli?ak.���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� 


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 6. studenoga 2011. (foto J.E.)

Prvu nedjelju nakon 4. rujna, otkako snimamo u 14 sati, nema kupa?a na pla�i Zlatni rat. Tek jedna �eta?ica usprkos jugu i obla?nom vremenu. Obratite pa�nju na �picu Zlatnoga rata koja se pod naletima jakog juga povila prema zapadu.Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 30. listopada 2011. (foto J.E.)

Temperatura zraka 24, na suncu 29, u moru 21 stupanj. Sasvim ugodno za sun?anje i - kupanje.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 23. listopada 2011. (foto J.E.)

Hotel "Elaphusa" danas je posljednji zatvorio svoja vrata, ali pla�a Zlatni rat nije posve prazna. U 14 sati bilo je vedro, bez vjetra. Temperatura zraka je 21, a mora 20 stupnjeva. Na �alu je bilo posve ugodno za sun?anje - 28 stupnjeva na suncu. ?ak je bilo i kupa?a.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 16. listopada 2011. (foto: J.E.)

Katamaran "Judita" nije u 13.40 isplovio iz Bola za Split, a "Jadrolinija" je priop?ila da su tome razlog - vremenske neprilike (?!). I dok je tridesetak putnika moralo autobusom do Supetra pa trajektom do Splita (umjesto 60 putovali su 160 minuta) na Zlatnom ratu se, uz lagani povjetarac (!), sun?alo i kupalo!!! Slu�bena temperatura zraka bila je 18, mora 21, a ona izmjerena na suncu - 30 stupnjeva. Stotinjak njih se sun?alo, a u 14 sati, kada smo ovo snimili, petero ih se - kupalo.


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 09. listopada 2011.

(Vrijeme vedro, bura umjerena, temperatura zraka 19, temperatura izmjerena na suncu 29, temperatura mora 23 stupnja, a oko podneva bilo je i kupa?a)


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 02. listopada 2011. (foto J.E.)


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 25. rujna 2011. (foto: J.E.)


Nedjeljom u 2: pla�a����������������������������������������������������������������  Zlatni rat 18. rujna 2011. (foto J.E.)
Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 11. rujna 2011. (foto J.E.)


Nedjeljom u 2: pla�a Zlatni rat 4. rujna 2011. (foto: J.E.)


NAJPLA�A: ZLATNI RAT

Ameri?ki list "Los Angeles Times" uvrstio je pla�u Zlatni rat na popisu 40 najljep�ih i najneobi?nijih pla�a na svijetu.

Za njema?ki "Bild" pla�a Zlatni rat je na svjetskoj rang listi na 16. mjestu.

Talijanski dnevni list "La Republika" smatra da pla�a Zlatni rat spada me?u 100 pla�a koje "treba posjetiti bar jednom u �ivotu".

Za Bol je pla�a Zlatni rat pravi brand, pravi mamac za turiste koji ovdje dolaze na odmor ili barem na jednodnevni izlet. Poput jezika prote�e se prema pu?ini, blizu 500 metara duboko u more, a zbog svoga polo�aja na jednoj strani je uvijek mirno.

Mi ?emo na Zlatni rat dolaziti kamerom svake nedjelje u 14 sati i posjetiteljima ovoga portala pokazati kako Zlatni rat izgleda izvan turisti?ke sezone. (J.E.)