Arhiv 2016. / II.

U veljači objavljene 84 vijesti i 109 fotografija

ponedjeljak, 29. 02. 2016.    


alt


RADNO VRIJEME UGOSTITELJA

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti iz koje je vidljivo da hoteli, kampovi i ostali objekti za smještaj mogu raditi 24 sata dnevno, isto to vrijedi za restorane i barove izvan naseljenog mjesta (čitaj zona R3), dok restorani i barovi u naseljenom dijelu mjesta rade od 6 do 24, a barovi u zatvorenom prostoru od 21 do 6 sati.
U ljetnom periodu, od 1. svibnja do 31. listopada, restorani mogu raditi jedan sat duže, a slastičarnice, objekti brze prehrane i barovi dva sata duže.
Kiosci na plaži Zlatni rat i po šetnici  mogu raditi od 7 do 21 sat, a štandovi na rivi tijekom Ljetnih večeri od 19 do 24 sata, a na fjeru od 18 do 03 sata.
Načelnik može odrediti dva sata kraće radno vrijeme za pojedine ugostitelje koji imaju prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.
Načelnik u iznimnim slučajevima (svadba, maturalna zabava, doček Nove godine) može odrediti i drugačije radno vrijeme, a zahtjev se podnosi 8 dana ranije.
Sutra: što piše u Odluci o zaštiti od buke. (j.e.)

(84) objavljeno  28. 02. 16. u 23.05 h  

********************


alt

 

MOLBE I DOPISI OPĆINSKOM VIJEĆU

• Načelniku, Općinskom vijeću i vijećnicima pisao je (na 4 stranice) Siniša Soljačić vezano za novouređenu prometnicu na Račiću. Na sastanku 26. veljače nije bilo rasprave, već je samo komentirao načelnik Tihomir Marinković:

- Traži se brisanje crte po sredini prometnice, a to je ucrtano prema projektu. Bitno je traženje da se ograniči brzina na 20 km jer su pješaci u opasnosti. To će se nastojati riješiti.
O ostalim primjedbama nije se razgovaralo i komentiralo, kao na primjer, zašto na Račiću nema nogostupa, šetnica je preuska, svaki veći val izbacuje more na šetnicu, novopostavljeni bijeli kamen odudara svojom bijelom od okolnih starih kuća, kapa na teleti nije kopija originalnog pokrova, zašto je ograda od nekvalitetnog kroma umjesto od kovanog željeza, zašto je na cesti asfalt kao završni sloj (koji se na ljetnoj vrućini topi) umjesto betona …
• Vijećnici nisu prihvatili molbu Renate Poljak za sufinanciranje završetka kratkog filma „Partenca“ koji je sniman na Zlatnom ratu. Traženo je 25 tisuća kuna. (j.e.)

(83) objavljeno  28. 02. 16. u 23 h  

********************


alt


BUDUĆNOST TURIZMA NIJE UPITNA

Skupština Splitsko-dalmatinske županije analizirala je na sjednici prošlog petka turističku sezonu 2015. godine. Svi statistički podaci ukazuju da je 2015. bila najuspješnija do sada. Pri tome svakako treba naglasiti da je Dalmacija ponovno postigla najveći turistički uzlet.
Deset najjačih tržišta na nacionalnoj razini su Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Italija, Poljska, Slovačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Mađarska.
Najviše je turista bilo u Istarskoj županiji, pa u Splitsko-dalmatinskoj.
U SDŽ najviše je turista bilo u kolovozu (728.731), zatim u srpnju (664.203), pa u lipnju (314.554), rujnu (286.674) …
Top destinacije u SDŽ po broju gostiju su: Split, Makarska, Hvar, Baška Voda i Trogir.
Objavljen je i podatak o dnevnoj potrošnji turista u 2014. godini. Za smještaj se dnevno troši 35,48 eura (51%), za hranu i piće izvan objekta 14,78 (21%), kupanje 10,18 (15%), zabavu 4,00, izlete 1,71 euro … Najveći potrošači su gosti iz Skandinavije (109 eura), zatim Njemačke (69), Slovenije (67), Slovačke (65), Češke (54) dok Hrvati troše 51 euro.
- U konačnici se i ove godine pokazalo da je turizam jedna od rijetkih grana gospodarstva koja daje pozitivne rezultate i postaje vodeća hrvatska gospodarska grana. S obzirom na interes turističke potražnje u Europi i svijetu, koji je zadnjih godina stalan, vjeruje se da budućnost hrvatskog turizma nije upitna, ali je ipak teško predvidjeti kojom će se brzinom razvijati u fizičkom obujmu i u kvaliteti proizvoda. Za postizanje strateških ciljeva izuzetno važnim smatra se suradnja privatnog i javnog sektora u turizmu, kao i politike  i  samog  sektora. Hrvatska može jako puno toga ponuditi na svom relativno malom prostoru, čime se treba u budućnosti voditi u kreiranju turističke  politike,  a  u čemu važnu ulogu ima uspostava i primjena destinacijskog menadžmenta u sklopu čega svi u destinaciji rade zajedno na kreiranju turističkog proizvoda, uklanjanju nedostataka i povećanju konkurentnosti – piše u osnovnim smjernicama za pripremu nove turističke sezone. (j.e.)

(82) objavljeno  28. 02. 16. u 22.55 h 
nedjelja, 28. 02. 2016.    


alt


ČEMU SLUŽI STRATEGIJA?

Napisana, razmatrana pa na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća (26. veljače) usvojena Strategija razvoja bolskog turizma do 2021. Mogla bi ostati, kao i oni prethodni dokumenti, samo na papiru, spremljena (arhivirana) u nekom od ormara. Mnogi su u raspravama pitali: čemu služi Strategija?
Čini se da je taj dokument potreban samo kao prilog zainteresiranima koji žele ulagati u bolski turizam, a traže sredstva iz EU. Razvoj, bez obzira što je tamo napisano, ići će svojim tijekom.
Čemu ovaj pesimizam? Pa Strategija je nakon diskusije na sjednici Općinskog vijeća usvojena sa 8 glasova ZA, jedan je bio PROTIV, a jedan suzdržan.
Samo pet minuta kasnije, kada je trebalo izabrati Odbor za turizam, kao pomoćno tijelo Općinskom vijeću, kako to predviđa usvojena Strategija – ODBOR nije dobio potrebnih 6, već samo 5 glasova. Četvorica su bila suzdržana (?!), a jedan je vijećnik glasovao protiv. Nije se razgovaralo o imenima, nego samo o formiranju Odbora i načinu popune s ljudima koji bi taj posao radili volonterski.
Ako je prva odluka koju traži USVOJENA Strategija doživjela takovu sudbinu, što se može očekivati od ostalih zahtjeva ispisanih (i plaćenih) na stotinjak stranica? (j.e.)

(81) objavljeno  27. 02. 16. u 22.50 h

********************

 

alt


SOCIJALNA BRIGA U OPĆINI

Jednoglasnom odlukom usvojen je, na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog Programa socijalnih potreba na području općine Bol.
Za djecu korisnika pomoći za uzdržavanje, djecu u udomiteljskim obiteljima i djecu samohranih roditelja Općina će financirati dnevni obrok u Osnovnoj školi u 100 postotnom iznosu ili će im se plaćati 100 kuna mjesečno, ako škola nema organiziranu kantinu. U cijelosti će se za tu djecu podmiriti troškovi boravka u dječjem vrtiću „Mali princ“.
Obiteljima sa četvero, petero ili više djece do 18 godina starosti dobivat će 300 kuna mjesečno po djetetu.
Najviše dva puta godišnje po 5.000 kn dobit će pojedinac ili obitelj koji nisu u stanju u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Korisnici osobne invalidnine pred Uskrs i Božić dobit će dva puta po 1.000 kn.
Osobe starije od 80 godina, bez obzira na imovinsko stanje, dobit će za Božić po 300 kuna, a svi umirovljenici za Uskrs po 200 kuna. Ukinuto je ograničenje da umirovljenik mora u Bolu biti najmanje 10 godina!
Predviđena je pomoć za pogrebne troškove, uz određene uvjete, a Odbor za socijalnu skrb može isplatiti teškim bolesnicima do 5.000 kn, a isti bolesnik može dobiti isto toliko od načelnika i još od Općinskog vijeća (ukupno 15 tisuća kuna).
Iznosi za novorođeno dijete ostaju kao i do sada, a jedina je izmjena što će se iznosi od 30.000 kn (za četvrto dijete) i više, isplaćivati u godišnjim obrocima i to po 10.000 kn godišnje.
Za zlatni pir bračni će par dobiti 3.000, a za dijamantni pir 5.000 kuna.
Bračni parovi za potpomognutu oplodnju mogu dobiti godišnje 7.000 kuna.
Kompletan tekst Programa socijalnih potreba bit će objavljen u Službenom glasniku općine Bol, ali i na službenim Internet stranicama Općine Bol. (j.e.)

(80) objavljeno  27. 02. 16. u 22.50 h  

********************


alt

Izgled buduće luke na Račiću


PROŠIRENJE PROSTORA NA RAČIĆU

Županijska skupština usvojila je odluku o proširenju prostora gdje će se graditi nova luka u Bolu. To je jedan od dva uvjeta da se može tražiti lokacijska dozvola. Još treba pribaviti Studiju utjecaja na okoliš.
Na istoj sjednici Lučka uprava SDŽ dobila je suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 70 milijuna kuna za investicijska ulaganja u luke na području Županije. Za 11 luka investicije su procijenjene na 176 milijuna, a najviše za I. fazu bolske luke na Račiću -  30 milijuna kuna. (j.e.)

(79) objavljeno  27. 02. 16. u 22.45 h 

********************


alt


ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA

Čak na 24 lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji uzimat će se i ispitivati uzorci mora, a cilj je zaštita kupača, zdravstveno prosvjećivanje, gospodarenje plažama, ispravnost kanalizacijskih sustava. To će se činiti dva puta mjesečno, ukupno 10 puta od 15. svibnja do 30. rujna. U Bolu su iste lokacije kao i lani: Martinica, Borak te Zlatni rat istok i Zlatni rat zapad.
Na Braču je predviđeno, osim u Bolu, još 20 lokacija na kojima će se ispitivati kakvoća mora: Supetar (7), Sutivan (2), Splitska, Povlja, Selca – Puntinac, Sumartin, Pučišća (2), Postira (3) i Milna (2).

(78) objavljeno  27. 02. 16. u 22.40 h 

********************


alt


ODGOVOR „JADROLINIJE“

Općine Bol i Jelsa, kao inicijatori ideje da se subotom u zimskom redu plovidbe uvede drugačiji raspored plovidbe za katamaran, dobile su pismeno očitovanje „Jadrolinije“ još 11. siječnja, a kopija je uručena bolskim vijećnicima na sjednici 26. veljače.
„Jadrolinija“ navodi, a izvršni direktor potpisuje, da su svi prijedlozi i primjedbe uz redove plovidbe 2016. usuglašeni i prihvaćeni na zajedničkim sastancima gdje su prisustvovali odgovorni predstavnici otočnih, županijskih gradskih organa lokalne samouprave.
„Prihvaćanje vašeg zahtjeva – piše Jadrolinija – u ovom momentu ne bi bilo u redu, jer se postavlja pitanje, čemu služi prethodno usuglašavanje svih redova plovidbe.“
Inicijativa Jelse, a koju je podržao Bol, bila je da u zimskom periodu katamaran subotom iz Jelse preko Bola za Split krene u poslijepodnevnim satima, a iz Splita se vraća nakon 23 sata. To bi omogućilo otočanima da idu u trgovine, na utakmice, kino, posjete u bolnici …
Pitanje je hoće li Jelsa i Bol ponoviti svoje traženje u listopadu (?) kada se bude usuglašavao i donosio red plovidbe za 2017. i hoće li biti tehničkih uvjeta da se to realizira. To je ipak zimski period kada katamaran više puta ostaje privezan u Jelsi ili Splitu, jer i ove subote (zbog najave lošeg vremena) katamaran nije došao u Bol već je direktno iz Splita krenuo za Jelsu. (j.e.)

(77) objavljeno  27. 02. 16. u 22.35 h 
subota, 27. 02. 2016.    


alt


USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća, pod predsjedanjem Dora Adulmara, imala je 13 točaka dnevnog reda o kojima se raspravljalo i glasovalo od 19 do 23.15 sati. Na sjednici 26. veljače bilo je 10 od 11 vijećnika.
U ovom prvom našem izvješću navest ćemo ukratko o čemu se raspravljalo i odlučivalo, a više detalja objavit ćemo u Bolskoj kronici u nedjelju i ponedjeljak. Možda nešto bude i u utorak.
Načelnik Tihomir Marinković izvijestio je vijećnike o radu općine Bol od posljednje sjednice, a onda su uslijedila uobičajena vijećnička pitanja.
Prihvaćena je Strategija razvoja bolskog turizma od 2016. do 2021. koju je izradila tvrtka Invest consulting d.o.o. a predstavio njezin direktor Marijo Mandarić.
Prijedlog da se formira Odbor za turizam, koji bi između ostalog pratio ostvarivanje usvojene strategije razvoja, nije dobio potreban broj glasova. ZA su bila petorica, četvorica suzdržana, a jedan vijećnik protiv.
Prvi put Općina se mora kratkoročno zadužiti, a ta su sredstva (dva milijuna kuna) potrebna za likvidnost i nastavak planiranih radova.
Usvojen je također prijedlog odluke o izmjeni ranije Odluke o izradi Urbanističkog plana I. faze R3 zone.
Ima nekih izmjena i u Programu socijalnih potreba, a donesena je i Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti te o zaštiti od buke.
Na dnevnom redu je bilo i pismo namjere za rekonstrukciju doma na Vidovoj gori. Većina vijećnika nije bila za izmjene uvjeta iz natječaja, ali smatraju da bi objekt trebalo urediti za sljedeću sezonu.
Raspravljalo se i o nekim molbama i dopisima, kao i o ideji vijećnika Ivice Šćepanović da se za potrebe prijevoza u Bolu uvede i treći vlakić. O tome opširnije idućih dana u Bolskoj kronici. (j.e.)

(76) objavljeno  27. 02. 16. u 00:45 h 
petak, 26. 02. 2016.     ********************


alt


ZONA R3 PONOVNO NA JAVNI UVID

Ponovno se, po drugi put, organizira javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja I. faze R3 zone. Planovi će na javnom uvidu biti u prizemlju Doma kulture od 7. do 15. ožujka, radnim danom od 9 do 14 sati. Pitanja, objašnjenja i prijedlozi mogu se iznijeti 11. ožujka (petak) u 11 sati, ali se pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu od 7. do 15. ožujka dostaviti pismenim putem na adresu Općine.
Nakon prvog javnog uvida, 21. prosinca do 21. siječnja, stigle su pisane primjedbe, a dosta je toga i rečeno na javnoj raspravi. Neke od tih primjedbi su prihvaćene i zbog određenih korekcija u planovima potrebna je druga rasprava.
Sada će se razgovarati samo o onome što je izmijenjeno u planovima, pa se neće uvažavati „stare“ primjedbe. (j.e.)

(75) objavljeno  25. 02. 16. u 21.15 h  
četvrtak, 25. 02. 2016.    


alt

Najviše je novaca potrošeno za Račić (foto: Tonči Buljan)


JAVNA NABAVA - 7,2 MILIJUNA

Općina je na svojim službenim stranicama objavila poduži spisak ugovora koje je sklopila tijekom 2015. godine za nabavku opreme, njihovu ugradnju i druge građevinske radove. Sve je to koštalo 5.781.126 kuna, a sa PDV-om ukupno 7,2 milijuna. Veći dio tog posla je realiziran, a što je sve urađeno nabrojeno je u 39 stavki.
Najviše su koštali glavni radovi na Račiću: 956.575 kn, javna rasvjeta na šetnici 782.904 kn, uređenje plaže za invalide 510.397 kn (trebalo se početi raditi), trotoar od benzinske postaja do Bilina kuće 499.485 kn (još nije dovršeno), razne ograde i potporni zidovi 458.103 kn … Dio sredstava odnosi se na urbanističke planove, projektnu dokumentaciju, nadzor … (j.e.)

(74) objavljeno  24. 02. 16. u 20.25 h 

********************


alt

Plažu Zlatni rat sve više traže mladi za - vjenčanje. Za 2016. stiglo je šest upita

(foto: Tonči Buljan)


NAJSEKSI PLAŽE

Britanski TV kanal Travel Channal nahvalio je naše plaže i objavio svoju listu 10 najseksi plaža na Jadranu. Na prvom mjestu je Plat (kod Dubrovnika), 2. Girandella (rabac), 3. Baška (Krk), 4. Vrulja (Brela), 5. Naturistički kamp Valalta Rovinj, 6. Kandalora Rab, 7. Zlatni rat Bol, 8. Sv. Jerolim (Hvar), 9. Pakleni otoci (Hvar) i 10. Zrće (Pag).

(73) objavljeno  24. 02. 16. u 20.20 h 

********************


alt


OPĆINA PITA INU …

Već 38 dana u Bolu se ne može dobiti gorivo. Od 18. siječnja uređuje se i rekonstruira postojeća benzinska postaja INE, a zadnjih su dana radovi nešto usporeni. Kada će se ponovno u Bolu moći kupiti gorivo, to nitko točno ne može reći. Zbog toga je Općina u srijedu uputila pismo na tri adrese: INA, izvođač i nadzor. Traži se ozbiljniji pristup poslu jer gosti samo što nisu stigli. Za 22 dana dolazi u hotel „Elaphusa“ nekoliko stotina sudionika manifestacije maslinara i uljara Noćnjak. Većina dolazi automobilom, a znaju li da u Bolu tada možda neće biti goriva? (j.e.)

(72) objavljeno  24. 02. 16. u 20.15 h 

********************


alt


NOVI BALKONI NA RIVI

Počela je sanacija balkona na rivi, u Ulici Vladimira Nazora. Jedan se balkon, zajedno s dvoje gostiju, srušio 9. rujna prošle godine, ali osim materijalne štete nije bilo drugih problema. Sada se taj, ali i susjedni balkon, ponovno ugrađuju.
Prilika je da se do početka sezone provjeri stabilnost balkona i na drugim objektima u Bolu, posebno onima uz rivu koji su izloženi utjecaju morskih valova. Sol je naime, iz primjera balkona koji se uređuju, potpuno nagrizla armaturu. (j.e.)

(71) objavljeno  24. 02. 16. u 20.10 h 
srijeda, 24. 02. 2016.    


alt


alt


CESTA KOJE NEMA U KATASTRU

Cesta koja vodi od crkvice sv. Petra na Zlatnom ratu prema križanju za Murvicu, nije ucrtana u katastar i sada je Općina naručila izradu geodetskog elaborata kako bi se to reguliralo. Neophodno je to učiniti jer je spomenuta cesta južna granica buduće sportsko-rekreativne zona od Zlatnog rata do Pakline.
Vlasnici zemljišta, na tom području, ne trebaju to isto naručivati zbog cijepanja svojih parcela, jer u najčešće slučajeva njihove parcele presijeca ta postojeća, a neucrtana cesta u katastarskim planovima. (j.e.)

(70) objavljeno  23. 02. 16. u 21.25 h 

********************


alt


„GRABOV RAT“ TRAŽI RADNIKE

Komunalno društvo „Grabov rat“ objavio je na oglasnim pločama i na našem portalu (Obavijesti i oglasi) da traži veći broj sezonskih radnika za rad na plaži i u komunalnoj službi.
Za plažu Zlatni rat su potrebni konobari, šankeri, pomoćno osoblje (ugostiteljstvo), iznajmljivači plažnih rekvizita i spasioci na plaži, zatim lučki redari, čistači-pometači kao i prodavač karata za katamaran.
Natječaj je otvoren do 4. travnja, ali zainteresirani ne trebaju čekati zadnji trenutak jer je moguća popuna radnih mjesta i prije isteka toga roka. (j.e.)

(69) objavljeno  23. 02. 16. u 21.20 h  
utorak, 23. 02. 2016.   


alt


BRAČ: JEDNA ILI DVIJE OPĆINE?

Istraživački tim „Slobodne Dalmacije“ prezentirao je u broju od ponedjeljka (22. veljače) svoju viziju reforme lokalne samouprave u Dalmaciji. Nas svakako interesira što će se dešavati na Braču gdje je danas sedam općina i jedan grad. „Spajanje je najpoželjnije na Braču koji se dijeli na čak sedam općina“ – piše SD i zaključuje da bi umjesto sadašnjih 16 gradova i 39 općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostalo „12 gradova i najviše 13 općina“. Za Brač piše da bi „eventualno bile dvije općine“.
Kao jedan od kriterija navodi se da bi grad trebao imati najmanje 10, a općina 5 tisuća stanovnika. Bit će što bude, ali će netko možda voditi računa da nije isto općina na kopnu ili otoku. Brač ostaje bez grada (Supetar) a imao bi jednu ili dvije općine. Hvar bi navodno imao jedan grad (Hvar-Stari Grad), ali još i dvije općine: Jelsu (3.656 stanovnika) i Sućuraj (463).
Najvažniji je, po nama, kriterij: ima li općina dovoljno novaca za sebe ili mora prositi od županije i države? Spajanjem u jednu ili dvije općine na Braču, Boljani će sigurno izgubiti neke pogodnosti, koje drugi nemaju: bespovratna sredstva za srednjoškolce i studente, naknade rodiljama, Božićnice i Uskrsnice za umirovljenike te socijalna davanja…
Dodajmo da je Bol, prema nama dostupnim podacima, općinu imao 1809. (načelnik Tomo Nikolorić), a možda i ranije, sve do kraja II. svjetskog rata i ponovno nakon 1993. godine. (j.e.)

(68) objavljeno  22. 02. 16. u 20.55 h 

********************


alt


IZ „KAŠTILA“ U ISTRU

Pripremajući se za novu sezonu, vodstvo hotela „Kaštil“ i restorana „Vusio“ Mladen Kušeković i Ivan Ivančić, poveli su svoje bolske djelatnike u radno edukativni posjet istarskim vinarima i maslinarima u Hum, Motovun, Umag i Buzet. Počašćeni su domaćim specijalitetima: istarski pršut, kobasice, tvrdi sir uz domaća najbolja vina.

(67) objavljeno  22. 02. 16. u 20.50 h  
ponedjeljak, 22. 02. 2016.    


alt

Polaznici tečaja u Selcima (foto: Zoran Karninčić)


TEČAJ ZA RUKOVANJE DEFIBRILATOROM

Defibrilator je medicinska naprava koja može spasiti život onima kojima je prestalo raditi srce. Prije dvije godine Ministarstvo zdravlja iniciralo je projekt "Pokreni srce, spasi život" i za nabavku 150 defibrilatora izdvojilo dva milijuna kuna. Vatrogasci Bola dobili su od županije jednu takovu napravu i obučili petoricu bolskih vatrogasaca da s njom mogu rukovati. Jedan defibrilator nalazi se i u bolskoj ambulanti. Vatrogasna društva u Bolu i Selcima inicirali su ovih dana obuku svojih članova za rukovanje defibrilatora. Pored petorice ranije uvježbanih vatrogasaca došla su i četvorica novih.
O tim uređajima svojevremeno smo i mi pisali (24. travnja 2014.) i o tome razgovarali s prim. dr. Nikšom Šimetovićem, koji umirovljeničke dane provodi u San Marinu (redovito čita naš portal) a ljeti je u Bolu:
- Kod nas u San Marino na javnim mjestima ima 30 takovih naprava, a ima ih u svojim automobilima policija i vatrogasci. Pomoć mora biti pravovremena, u roku od nekoliko minuta. Medicinska naprava koja može spasiti život od 1990. godine postavlja se na javnim mjestima (trgovi, aerodrom, autobusne i željezničke stanice). S njom mogu rukovati i medicinski laici. Dovoljno je slijediti govorne upute – čuli smo od dr. Šimetovića i to napisali na našem portalu.
Defibrilatore bi možda trebalo postaviti u Bolu: (1) plaža Zlatni rat, (2) hotel Bretanide i plaža Potočine, (3) hotel Elaphusa, (4) hotel Borak i plaža Borak, (5) autobusna stanica, (6) hotel Kaštil i "Varadero", (7) hotel "Sv. Križ" i Martinica ... Po tom pitanju ništa novog nije načinjeno  osim najnovijeg tečaja zahvaljujući inicijativi DVD Bol i Selca.
U Hrvatskoj iznenadni srčani zastoj godišnje pogodi oko 9.000 ljudi. Preživjelih je manje od 10 posto.
- Bol kao poznata turistička destinacija mnogo bi dobila u očima svojih gostiju kada bi se nabavilo više ovih naprava čija je cijena 1.200 do 2.000 eura. Jedan ljudski život je ipak mnogo vrjedniji od toga - kaže prim. dr. Nikša Šimetović. (j.e.)

(66) objavljeno  21. 02. 16. u 21.30 h 

********************


alt


VRATILI SE ROBOTIČARI

Iz Ludbrega gdje je održano natjecanje bolski su se robotičari u Bol vratili u nedjelju katamaranom, a ne u subotu kako smo bili najprije (krivo) javili. Zadovoljni su postignutim rezultatima i prikazanim znanjem, a posebno se raduju Ante Kraljević, Frane Radić, Ana Mikulić i Dora Marinković  te njihova mentorica Lucija Špacal koji su izborili nastup na svjetskom prvenstvu robotičara u Leipzigu od 30. lipnja do 4. srpnja. (j.e.)

(65) objavljeno  21. 02. 16. u 21.25 h 

********************


alt


PALJENJE VATRE NA OTVORENOM

Županijskom odlukom zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom od 1. svibnja do 30. rujna. Međutim, i u ostalim mjesecima vrijede neka pravila zbog opasnosti od požara. U ovo doba godine mnogi rade u polju i pale suhe i odrezane grane, a zaboravljaju da su obvezni to prijaviti DVD-u. Nenajavljeno paljenje, posebno ako izazove požar, može biti kažnjivo.
U polju se radi i pali i nedjeljom, a dim se vidio s Velog mosta i ove nedjelje (21. veljače) iza 17 sati. (j.e.)

(64) objavljeno  21. 2. 16. u 21.20 h 

********************


alt

Slavljenici, Fany i Pero Katić, nakon mise u Samostanskoj crkvi


alt

Uža obitelj Katić: Fani i Pero, njegova sestra Vojka, kćeri, sin, zatovi, nevjesta, unuci ...


ZLATNI PIR KATIĆEVIH

Fany i Pero Katić proslavili su u nedjelju 50 godina zajedničkog života. Nakon mise u Samostanskoj crkvi na ručak u restoranu“Ranč“ pozvali su 50 uzvanika. Uz njih su bili dvije kćeri, sin, zetovi, nevjeste, unuci, Perina sestra Vojka
Za 60 godina braka pozvat će isto toliko gostiju. (j.e.)

(63) objavljeno  21. 02. 16. u 15 h
nedjelja, 21. 02. 2016.    


alt

Oni će na Svjetsko prvenstvo u robotici!


alt

Ludbreg: podjela medalja


BOLSKI ROBOTIČARI IDU NA SVJETSKO PRVENSTVO!

Na 2. kolu robotičke lige Hrvatskog robotičkog saveza u Ludbregu učenici osnovne škole Bol i srednje škole Bol s mentoricm Lucijom Špacal osvojili su:
Tim Plavi Jadran: 2. mjesto u kategoriji OnStage Secondary (Ante Karljević, Frane Radić, Ana Mikulić i Dora Marinković);
Tim Boduli: 3. mjesto u kategoriji OnStage Secondary (Ivo Trutanić, Ana Pina Marinković i Piera Marinković);
Tim Bolska bajka: 4. mjesto u kategoriji OnStage Secondary (Franko Karmelić, Luka Ivelić, Marija Karninčić i Luna Maria Jerčić);
Tim Robot in the snow: 12. mjesto u kategoriji Rescue line Primary (Marko Pongrac i Mia Pivčević).
U predhodna dva kola hrvatske lige  robotičara učenici su skupljali bodove te se konačnim zbrojem bodova tim Plavi Jadran  (Ante Kraljević, Frane Radić, Dora Marinković, Ana Mikulić i mentorica Lucija Špacal), plasirao na svjetsko prvenstvo u robotici, koje će se održati u njemačkom gradu Leipzigu.
Natjecanje je održano u subotu (20. veljače) u Ludbregu, a isti dan su se u 22 sata sretno vratili u Bol.

(62) objavljeno  20. 02. 16. u 23.55h


ISPRAVAK: Pogrešno smo obaviješteni, a mi to objavili, da su se robotičari u Bol vratili već u subotu navečer (22 sata). Oni su na putu prema kući i planiraju u Bol doći katamaranom u nedjelju u 17 sati, ako u Split dođu do 16 sati.


********************


alt

Sa prošlogodišnje Smotre sirnica u Selcima


SMOTRA SIRNICA NA USKRSNI PONEDJELJAK

Bol je domaćin pete Smotre sirnica otoka Brača, ili po bolsku, pinci.
Organizator događanja bit će Centar za kulturu Općine Bol koji od početka sudjeluje u bračkim smotrama te uz pomoć dragih bolskih žena koje su davale svoje pince, predstavljao je naše mjesto na dosadašnjim smotrama u Sutivanu, Nerežišćima, Škripu i Selcima.
- Ovom prilikom najviše treba zahvaliti Meri Biliš, koja je radila pince i sudjelovala na svim smotrama – rekla nam je ravnateljica bolskog Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić. - Tu su uvijek bile i Gita Marinković te Fani Katić, a jedne smo godine imali pincu i od Dubravke Mrsić rođ. Hero.
Podsjetimo da je osnivač i inicijator Smotre Narodna knjižnica Sutivan.
Prema ustaljenom običaju i pravilima osnivača smotre, Narodne knjižnice Sutivan, ocjenjuje se izgled, struktura, miris i okus sirnice i to od strane žirija sastavljenog od predstavnika mjesta koji donesu više od tri sirnice na ocjenjivanje.
Održavanje Smotre sirnica bit će na Uskrsni ponedjeljak, a istovremeno će se u Bolu organizirati još dvije manifestacije: izložba sirnica, jaja i raznih tradicionalnih ukrasa te Uskrsni doručak kojeg priprema Udruga bolskih ugostitelja.

(61) objavljeno  20. 02. 16. u 23.50 h 

********************


alt


ZATVARA SE ULICA F. RADIĆA

Zbog radova na prespajanju nekih objekata na glavnu kanalizaciju, u ponedjeljak će se početi kopati na početku Ulice Frane Radića, iza hotela Kaštil. Radovi se predviđaju u ponedjeljak, utorak, a možda i u srijedu. Za to vrijeme biti će zatvorena spomenuta ulica za promet vozila. (j.e.)

(60) objavljeno  20. 02. 16. u 23.45 h 
subota, 20. 02. 2016.    


alt


RODILJAMA OSTAJE OPĆINSKI DODATAK                                                                                                                                                                          

U Bolu već devet godina mlade obitelji za prvo dijete dobiju 7.000 kn, za drugo 15.000, za treće 30.000, za četvrto 60.000 … Domoljubna koalicija je obećala u predizbornoj kampanji za svako novorođeno dijete tisuću eura (7.500 kn), a to je ovih dana i potvrđeno.
Sada neki pitaju, hoće li Općina Bol i dalje isplaćivati objavljene iznose, ako država daje 7.500 kuna?
Čini se da će bolske rodilje i dalje biti u povoljnijem položaju u pogledu visine isplata. Osim bolskog dodatka dobit će još i državnih 7.500 kuna.
Kakva je praksa u drugim gradovima i općinama? Primjerice otok Vir gdje se za prvorođeno dijete jednokratno dobije upravo 1.000 eura - za drugo 2.000 eura, treće 3.000 eura, četvrto 4.000 eura, peto 5.000 eura te uz sve to djeca imaju besplatne vrtiće, a školarci i studenti dobre sitpendije - samo da ostanu živjeti na otoku.
U Zagrebu je situacija takva da prvo dijete dobije 1.800 kuna, ali u dva navrata tijekom jedne godine - dakle dva puta po 900 kuna. Drugo dijete dobije  3.800 kuna, u četiri navrata tijekom dvije godine (opet po 900 kuna), a treće i svako sljedeće dobije već finih 54.000 kuna isplativih u šest rata tijekom 6 godina. Dakle, 9.000 kuna godišnje.

(59) objavljeno  19. 02. 2016. u 23.40 h 

********************


alt


ROBOTIČARI OTPUTOVALI U LUDBREG

Iz Bola je u petak otputovalo 12 robotičara, pod vodstvom profesorice informatike Lucije Špacal, koji će u subotu u Ludbregu nastupiti u 2. kolu Hrvatske lige robotičara. Natjecanje u Ludbregu jedno je od dva natjecanja u natjecateljskim kategorijama propisanim od svjetske RoboCup inicijative.
Na natjecanje su se prijavilo 60 ekipa s oko 130 osnovnoškolaca i srednjoškolaca.
Na ovom, završnom natjecanju, izabrat će se najbolji robotičari koji će biti predstavnici Hrvatske na svjetskom RoboCup u Leipzigu u Njemačkoj.
Bolski robotičari u 2015. nastupili su na četiri natjecanja i osvojili šest prvih, tri druga i dva treća mjesta. (foto: Darija Marinković)

(58) objavljeno  19. 02. 16. u 23.35 h  

********************


alt


IZLOŽBA SIRNICA, JAJA I UKRASA

Uskrsno nam vrijeme u Bolu donosi nekoliko zanimljivih događanja.
Uz prekrasne bolske korizmene običaje i crkvene obrede koji se iznimno poštuju i njeguju u cijeloj Dalmaciji, priprema se  nekoliko popratnih manifestacija kao uvod u turističku sezonu.
Bol je ove godine domaćin tradicionalne bračke Smotre sirnica. Ona se obično održava na Uskrsni ponedjeljak i predstavlja gastronomsku, ali i kulturnu manifestaciju. To će se spojiti s tradicionalnim uskrsnim doručkom koji nam pripremaju bolski ugostitelji.
U Galeriji Doma kulture za uskrsno vrijeme Centar za kulturu  priprema izložbu uskrsnih jaja i raznih tradicionalnih ukrasa, ponajprije iz bogate zbirke gospođe Biserke Romac, ali se pozivaju i mole bolske žene da za potrebe dvotjedne izložbe posude i izlože svoje ukrase, mirliće, pisanice i ručne radove.
Izložba bi se postavljala i prije Uskrsa, a prigodno bi se otvarala na Uskrsni ponedjeljak i trajala još barem desetak dana.
Sutra: sve o petoj Smotri bračkih sirnica, ovoga puta u Bolu.

(57) objavljeno  19. 02. 16. u 23.30 h  

********************


alt


ČISTI SE ŠUMA

Radnici „Grabovog rata“ angažirani su ovih dana, kada nema kiše, na čišćenju šume zapadno od plaže Zlatnog rata. Tamo je bilo oborenih i osušenih stabala koji su uklonjeni jer mogu biti opasnost za širenje požara. Sijeku se također grane do dva metra visine, ali i nisko raslinje. Utvrđuju se i protupožarni putovi kako bi šuma uokolo plaže Zlatni rat bila što urednija ali i zaštićena od požara i nesagledivih posljedica za ovaj jedinstveni park prirode. (foto: Zoran Buktenica)

(56) objavljeno  19. 02. 16. u 23.25 h  
petak, 19. 02. 2016.    


alt

Teniski centar u Bolu na kojem će se igrati WTA turnir 28. svibnja do 5. lipnja


PREDSJEDNICA RH DOLAZI U BOL?!

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prihvatila je molbu predsjednika WTA turnira Feliksa Lukasa i bit će pokrovitelj Međunarodnog teniskog turnira za žene WTA 125, koji će se održati od 28. svibnja do 5. lipnja u Bolu.
„Zadovoljstvo mi je prihvatiti pokroviteljstvo nad održavanjem spomenute manifestacije, koja će, uvjerena sam, pridonijeti razvoju ženskog tenisa i promociji hrvatskog turizma“ – piše u svojem odgovoru Predsjednica RH.
Ovisno o obvezama u to vrijeme, još se ne zna hoće li u Bol doći Predsjednica RH ili će poslati izaslanika. (j.e.)

(55) objavljeno  18. 02. 16. u 19.40 h 

********************


alt

U Bolu se prema statističkoj analizi već godinama, u siječnju,  ne evidentiraju gosti. Kasne međutim podaci za Splitsko-dalmatinsku županiju. zašto?


IMA GOSTIJU, NEMA STATISTIKE

Do sada je bila praksa da TZ županije objavljuje podatke o broju dolazaka gostiju i ostvarenim noćenjima, nekoliko dana nakon završetka mjeseca. Za siječanj ove godine još nije učinjeno ni nakon 18 dana. Službenih objašnjenja nema, ali to ne znači da u siječnju nije u našoj županiji bilo gostiju. Bilo ih je, ali nema statistike!
U siječnju 2014. ostvareno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 30.580 noćenja, a prošle godine 42.895. Kašnjenje za Bol nije bitno jer se  već nekoliko godina ne evidentiraju gosti u siječnju!?
Razlog izostanka statističkih podataka čini se da je novi sistem za prijavu turista (eVisitor) koji je centraliziran za područje cijele Hrvatske. Dužnost je svih iznajmljivača, od 1. siječnja, u ovaj sistem prijavljivati turiste, a dosadašnji način prestao je  važiti.
Očito će trebati vremena dok se ovo uhoda, a iznajmljivači će trebati i  naučiti kako se to radi.  Prethodno moraju dobiti pristupne šifre. (j.e.)

(54) objavljeno  18. 02. 16. u 19.35 h 

********************


alt


OVE SUBOTE DVA FILMA

Drugi put ovoga mjeseca Mediteran film prikazuje dva filma i to u subotu 20. veljače.
U 17 sati prikazuje se novi animirani spektakl  "ROBINSON CRUSOE: OTKRIJTE PRAVU PRIČU IZA LEGENDE". Film je sinkroniziran na hrvatski jezik.
U 20 sati na programu je film redatelja Toma McCarthya "SPOTLIGHT" koji tematizira vrlo sklisku temu pedofilije unutar Katoličke crkve. Ovaj kontroverzan, snažan i impresivan film nominiran je za 6 Oscara, uključujući kategorije za najbolji film, redatelja te mušku i žensku sporednu ulogu.
Cijena kino ulaznice je po 25 kuna.
Sadržaj filmova objavljujemo u rubrici OBAVIJESTI I OGLASI ili kliknite OVDJE. (a.m.)

(53) objavljeno  18. 02. 16. u 19.30 h

******************** 


alt


VIDEO FILM: ZMAJEVO SELO

Hit predstavu prošlog ljeta, u organizaciji bolske Općinske knjižnice, izvedenu u Murvici, gledalo je preko 500 domaćih i stranih gledatelja. Događanja od polaska vlakića, preko predstave do večere u konobi „Raj“ snimio je Šime Strikoman, a video film „Zmajevo selo“ premijerno je prikazan prošle subote u prepunoj bolskoj kino dvorani.
Objavljujemo mogućnost da i naši čitatelji pogledaju taj uradak o suživotu Murvičana i Pustinjaka koji su u 15. stoljeću, bježeći pred Turcima, naselili u špilju iznad Murvice. Predstavu je režirala ravnateljica Općinske knjižnice Jadranka Nejašmić, a kamerman i režiser filma je Šime Strikoman. POGLEDAJTE OVDJE (j.e.)

(52) objavljeno  18. 02. 16. u 19.25 h   
četvrtak, 18. 02. 2016.    


alt


APARTMANI BEZ CERTIFIKATA

Dok jednom ne smrkne, drugom ne osvane. Nije trebalo dugo čekati na reakciju – Lovro Kuščević, ministar graditeljstva i prostornog uređenja najavio je naime ukidanje projekta obaveznog energetskog certificiranja apartmana za iznajmljivanje, gostujući u HRT-ovoj emisiji Studio 4.
Kako je bilo za očekivati, većinom su pozitivne bile reakcije vlasnika objekata. Ali to nije sve. Pobunili su se, s pravom reći će neki, mali iznajmljivači koji su već obavili i platili EC za svoje objekte. Osjećaju se prevarenim jer su platili izradu dokumenta koji zapravo, ako je suditi po najavama ministra, nije niti potreban. Prevarenim se osjećaju i u zajednici energetskih certifikatora, među firmama koje su krenule u posao – pročitali smo na portalu Dalmacija News.

(51) objavljeno  17. 02. 16. u 22.05 h 

********************


alt


NEMA GRIPE, IMA PREHLADE

Gripa još nije stigla u Bol, potvrdili su nam u mjesnoj ambulanti, ali ima dosta onih koji su – prehlađeni. Preporuka je što više mirovati, uzimati lijekove za smanjenje temperature, kapi za nos …
Prehlada je zarazna bolest gornjeg dišnog sustava koja se lako širi i koja pogađa uglavnom nos. Simptomi uključuju kašalj, grlobolju, iscjedak iz nosa (rinoreju) i groznicu. Simptomi obično nestaju u roku od sedam do deset dana. Neki simptomi, međutim, mogu trajati i do tri tjedna.
Pranje ruku primarna je metoda sprječavanja infekcije, a može biti od pomoći i nošenje zaštitne maske za lice.
Ne postoji lijek protiv prehlade, ali simptomi mogu biti uspješno tretirani. Prehlada je najčešća zarazna bolest kod ljudi. Prosječna odrasla osoba preboli i do dvije ili tri prehlade godišnje, a dijete u prosjeku oboli šest do dvanaest puta godišnje.

(50) objavljeno  17. 02. 16. u 22 h  

********************


alt


NAGRADE ZA MAŠKARE

Neke od maski na ovogodišnjem karnevalu zaslužile su čestitke, a Centar za kulturu uz pomoć sponzora zahvalit će im poklon bonovima za večeru u nekom od bolskih restorana. Predstavnici grupa trebaju se javiti u CZK radi dogovora o načinu korištenja nagrada.
Nagrađene grupe su: Morski psi, Moje bolsko vjenčanje, Bračka evolucija, Woodstock hipiji i Zimska čarolija. Posebne čestitke i nagradu zavrijedili su autori tastamenta, čitači i majstori koji su napravili raskošnu kočiju za Juru Karnevala i njegovu odabranicu.
Školarcima skrivenima u grupi Časne sestre, opet se smiješi neko skoro nagradno putovanje kao i ostalim maskama dječjeg karnevala.
Video film može se pogledati u VIDEOTECI ili kliknite OVDJE.

(49) objavljeno  17. 02. 16. u 21.55 h 

********************


alt

Bolske maske u Prilepu 2013. odine


MASKIRANI IDU U MAKEDONIJU

Boljani će sredinom ožujka na karnevalsko putovanje u makedonske gradove Strumicu i Prilep. Mjesta u autobusu još ima pa Centar za kulturu poziva zainteresirane da se jave na mob 099 316 1468.
Smještaj i hranu osigurava domaćin, a troškove putovanja snose svi koji putuju, ali će u tome pomoći i Centar za kulturu.
Karneval u Makodoniji je za vikend, od 11. do 14. ožujka.

(48) objavljeno  17. 02. 16. u 21.50 h 
srijeda, 17. 02. 2015.    


alt


2015. – NAJVIŠE PUTNIKA ZA BRAČ

Trajektna linija Split – Supetar - Split  preuzela je primat po broju prevezenih putnika u 2015. godini. Objavila je to Agencija za obalni linijski pomorski promet ističući da je putnika, u odnosu na godinu ranije, bilo na Jadranu više 2,2 posto, a vozila 5,9 posto.
Trajekti „Jadrolinije“ su prošle godine iz Splita do Brača i natrag prevezli 1.745.929 putnika i pretekli su liniju Zadar – Preko – Zadar (1.068.266).
Po broju vozila najviše je bilo na liniji Valbiska – Merag (422.546 vozila), a na drugom mjestu je Supetar (343.332).
Na katamaranskim linijama najviše je putnika bilo na liniji Korčula – Prigradica - Hvar – Split (287,723), zatim Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split (135.057), slijedi Zadar – Sali – Zaglav – Bršanj (93.958), dok je na četvrtom mjestu linija Jelsa – Bol – Split (80.548), manje za 922 putnika nego 2014. U objavljenim statističkim podacima ne navodi se koliko je puta bila ova linija u prekidu. Mi smo vodili evidenciju i već objavili da katamaran u Bol nije došao 79 puta. (j.e.)

(47) objavljeno  16. 02. 16. u 22.15 h  
utorak, 16. 02. 2016.    


alt


BRAČKE MARENDE ZA KINU!

Knjiga „Bračka marenda – od godine do godine“ koju nam je autorica Maja Duka prošlog ljeta predstavila u Bolu na Festivalu kulture „Imena“, ušla je u finale Gourmand Awardsa, na temu hrane, kulture jela i pića. Rezultati će biti objavljeni krajem svibnja u kineskom gradu Yantai.
Na dodjeli nagrada, mogli bi ustvrditi u rangu nagrade za film, znamenitom Oskaru, okupit će se kineski ali i međunarodni izdavači, autori, novinari, distributeri za koje će se organizirati konferencije, prezentacije, degustacije, izložbe …
Možda je to prilika i za promociju naše turističke ponude, a kako će se iskoristiti ovisi o Ministarstvu turizma, županiji i otoku Brača.
- Ponosna sam što je prepoznata naša gastro baština i naš Bol, Brač i Dalmacija. Sve je to produkt Festivala „Imena“ u Bolu – rekla nam je autorica i urednica knjige Maja Duka.
Knjiga „Bračka marenda“ ilustrirana je i brojnim fotografijama Maria Kučere, pisana je na hrvatskom i engleskom jeziku što može biti interesantno za naše iseljenike u svijetu. (j.e.)

(46) objavljeno  15. 02. 16. u 22.55 h 

********************


alt


PRIPRAVA ZA CRKVENI BRAK

Za zaručnike iz svih župa otoka Brača, Pastoralni centar Postira organizira 26. veljače u 18 sati tečaj kao pripravu za crkveni brak. To je obveza za sve koji žele crkveno vjenčanje.
Dolaskom u zakazano vrijeme oboje zaručnika se osobno prijavljuje za sudjelovanje na tečaj.
Slijedeći zaručnički tečaj će se organizirati na jesen, nakon završetka turističke sezone. (j.e.)

(45) objavljeno  15. 02. 16. u 22.50 h 
ponedjeljak, 15. 02. 2015.    


alt


ODORA ZA BUDUĆI ZAVIČAJNI MUZEJ

Kapetan duge plovidbe Jurko Karninčić, koji umirovljeničke dane provodi u Rijeci i Bolu, poklonio je odoru pomorskog kapetana za budući Zavičajni muzej u Bolu.
- Želja mi je da se sa ovom mojom odorom dade  značaj pomorskom Bolu, odnosno bolskim kapetanima koji su prenijeli kroz svijet naš Bol. Drago bi mi bilo i da se na neki način i to prepričava nakon svih nas, jer Bol je to zaslužio. Ovo je odora zapovjednika brodova"Jugolinije". Unaprijeđen sam za zapovjednika u travnju 1977. godine na m/b "Nikola Tesla", u dobi od niti 32 godine starosti, i u to vrijeme sam bio najmlađi zapovjednik renomirane kompanije "Jugolinija" – rekao nam je Jurko Karninčić, rođen u Bolu 1945 godine i trenutno je predsjednik Udruge kapetana sjevernog Jadrana - Kraljica mora.
Budući Zavičajni muzej u Bolu, o čemu smo već izvještavali, biti će u kući Radić na Ribarskom putu. Općina je otkupila kuću od obitelji Čečuk – Romac, gdje su rođena braća Radić, Ante (1855. – 1940.) dugogodišnji tajnik i načelnik Bola te autor i inicijator izgradnje mnogih objekata u Bolu (zgrada vinskog podruma i škole, Loža, cesta Bol – G. Humac, čitaonica …) i Frane (1857. – 1933.) poznat i priznat po djelovanju na području starohrvatske arheologije u Dalmaciji …
Kulturno-povijesnu zbirku poklonila je općini Biserka Čečuk za budući muzej, a u ovoj priči važno je spomenuti i dr. sc Nevenu Alempijević (Škrbić) koja sa Centrom za kulturu brine o kući i daljnjem razvoju projekta.
Mještani su dobrodošli da donesu svoje predmetu i daju prijedloge u CZK Bol, ali o tome nešto više idućih dana. (j.e.)

(44) objavljeno  14. 02. 16. u 22.50 h 

********************


alt


CVIJEĆE ZA VALENTINOVO

Valentinovo, praznik zaljubljenih, obilježen je i u Bolu. Kupovale su se i poklanjale bombonjere, a žensko društvo navratilo je kao i obično u caffe bar „Marinero“. Međutim, novopečeni umirovljenik Tonči Kukoč Bager, darovao im je po vazu sa cvijećem. (j.e.)

(43) objavljeno  14. 02. 16. u 22.45 h  nedjelja, 14. 02. 2016.    


alt


UREĐUJU SE PARKOVI

Približavanje nove turističke sezone, sve ima više posla za radnike „Grabovog rata“. Nakon uređenja malog parka na križanju Bračke ceste i Ulice Podkaštilje (prilaz reciklažnom dvorištu), radi se na „otočiću“ uz Cestu Hrvatskih domobrana, nedaleko „Tommya“ (na slici).
Osim zelenila u parku će se postaviti i odgovarajuće prometne oznake i putokazi. (j.e.)

(42) objavljeno  13. 02. 16. u 22.30 h 

********************


alt


LIVE CAMERE U FUNKCIJI

Pred neki dan smo pisali da ne rade kamere koji mnogi koriste, posebno oni koji su podalje od Bola, da vide što se događa u blizini glavne luke kada tiskani i elektronski mediji izvještavaju o vremenskim nepogodama, pijavicama ...

- Obje kamere rade, ali ova na školi ima povremene prekide od 5 do 10 minuta, o čemu je obaviješten HT i čekamo njihov odgovor – piše u poruci koju nam je poslao Alek Samardžić, zadužen za kontrolu tehničke ispravnosti uređaja.
Preko našeg portala nije bilo moguće dobiti sliku jer je u međuvremenu, nakon nekih radova, zamijenjen link, a mi o tome nismo bili obaviješteni. Najvažnije je da se sada može i preko našeg portala „otvoriti“ live camera, ne samo jedna nego i dvije. (j.e.)

(41) objavljeno  13. 02. 16. u 22.25 h subota, 13. 02. 2016.   


alt

Predstavnici investitora, izvođača i korisnika na Račiću: Hrvatske vode (Fani Bojanić), Vodovod Brač (Tonči Trutanić), nadzor (Zoran Dodig), načelnik općine Bol (Tihomir Marinković) ...


alt


GOSTI IMPRESIONIRANI URAĐENIM

Nakon odrađenog posla na Račiću, iako je ostalo još samo ponovno montirati ogradu, predstavnici investitora i izvođača obišli su u petak proširenu cestu u kojoj su ukopane kanalizacijske i vodovodne cijevi, ali i druge potrebne podzemne instalacije (elektrika, telefon …) kao i šetnicu koja je i prošlog ljeta korištena za privezište jahti. Domaćin im je bio bolski načelnik Tihomir Marinković koji se svima zahvalio na uloženom trudu i kvalitetno izvedenim radovima.
Neki od gostiju prvi put su prošetali potpuno uređenim Račićem i šetnicom. Nisu krili zadovoljstvo onim što su vidjeli. Posebno su bili impresionirani kamenom obloženom šetnicom i zidovima.
Na sastanku se razgovaralo o budućim investicijama u Bolu. (j.e.)

(40) objavljeno  12. 02. 16. u 22.45 h 

********************


alt


KRIŽONOŠA FRANE MARINKOVIĆ

Veliki križ u procesiji Priko poja, ove će godine na Veliki petak, 25. ožujka, nositi 26-godišnji Frane Marinković, sin Dinka i Lee. Prema nama dostupnim informacijama to će biti do sada najmlađi križonoša. Križ nazvan Golubica nosit će Irma Škaričić rođ. Cvitanić.
Procesija kreće iz Samostanske crkve u 7 sati, a put je dug oko 10 kilometra, koji se pređe za nešto manje od četiri sata.
Za nositelje Velikog križa i Golubice treba se predbilježiti i do sada je sve popunjeno za Veliki križ do 2047. a za Golubicu do 2042. godine. Zadnji na tom popisu su Ivano Baković odnosno Petra Soljačić. (j.e.)

(39) objavljeno  12. 02. 16. u 22.40 h

BILO JE I MLAĐIH

Dobili smo dopunu gornje informacije. Javljeno nam je da je bilo i mlađih križonoša. Godine 2004. Veliki križ nosio je Domagoj Marinković koji je tada imao 21 godinu.

(0bjavljeno  13. 02. 16. u 8.30 h)


********************


alt


STIGLE PRVE JAGODE

Na bolskom pazariću, na štandu obitelji Mikulić, jedinom koji radi i zimi, stigle su u petak prve jagode. Cijena im je po mjerici 15 kuna, cca pola kilograma. Lijepo ih je vidjeti i probati. Najslađe je ipak prvo voće, a cijena mu je ipak prihvatljiva. (j.e.)

(38) objavljeno  12. 02. 16. u 22.35 h  
petak, 12. 02. 2016.    


alt


alt


VIDEO FILM O KARNEVALU

Posjetitelji našeg portala od četvrtka 11. veljače u 22 sata mogu pogledati video snimku Bolskog karnevola koji je organiziran 9. veljače. Video kamerom je Željko Koceić zabilježio najvažnije detalje: polazak s rive, prolazak Bračkom cestom, Ulicom Domovinskog rata, Ulicom Ivana Gundulića, Ulicom Gospe od sniga, zaobilaznicom (Ulicom Hrvatskih domobrana), David cestom, pa natrag do Novog puta, Uz pjacu preko rive do Studenca gdje se čitao testamenat i predstavljale maskirane grupe.
Spaljivanje Jure Karnevale i njegove družice, po starom običaju, održano je na Pumpareli. Tu naš film završava, ali je fešta nastavljena u Domu kulture gdje se dijelila pašticada, zatim plesalo i pjevalo. Film traje 99,41 min.
Na našem portalu dva su puta prikazani video filmovi o bolskom karnevalu. Godine 2015. film je u trajanju 81,50 min vidio 1.341 posjetitelj, a godinu dana ranije (2014.) njih 972.

Za pogledati video film otvorite rubriku VIDEOTEKA ili kliknite OVDJE.

(37) objavljeno  11. 02. 2016. u 22.45 h 

********************


alt


PREMIJERA FILMA „ZMAJEVO SELO“

Priča prodaje turizam - to svijet već odavno zna, mi toga tek postajemo svjesni.
Murvica sa svojim okruženjem i bogatim povijesnim kulturnim naslijeđem ogroman je potencijal. Njegovom valorizacijom dobivamo izvorni turistički kulturni proizvod. Održivi razvoj ovih naših prostora moguć je jedino kroz promicanje kulturnog turizma.
Mi trebamo biti osviješteni baštinski animatori i ambasadori  koji će tu našu izvornu priču znati i htjeti promovirati i ponuditi svijetu.
Za kulturu naša općina izdvaja ogromne novce – milijun kuna. Mnogi programi nisu primjereni stranim gostima, nadasve dramske predstave koje se igraju isključivo na hrvatskom jeziku. 
Promišljajući o rečenom, osmislila sam predstavu o suživotu Murvičana i pustinjaka koji su u 15. st., bježeći pred Turcima, naselili špilju u brdu iznad Murvice, a u kasnijim stoljećima sagradili i samostane. U tome su mi pomogli studenti Umjetničke akademije u Splitu uz koje su glumili sami Murvičani – naturščici na svom izvornom izričaju.
Igrala se u isto vrijeme, osim na murvičkom dijalektu, na hrvatskom standardu, engleskom i njemačkom jeziku i bila je samofinancirana. Odigrano je deset predstava, vidjelo je oko 500 posjetitelja iz cijeloga svijeta (na jednoj predstavi je bilo gostiju iz jedanaest zemalja) i jedina njihova primjedba je bila da bi ta peripatetička pastorala trebala duže trajati.
Na osnovu snimljene predstave, akad. filmski i televizijski snimatelj i režiser Šime Strikoman režirao je film koji će premijerno biti prikazan u subotu 13. veljače u 18 sati u kino sali u Bolu. Dar je to Strikomanov bolskim prijateljima. Ulaz je slobodan!
 
                                                                                                     Jadranka Nejašmić

(36) objavljeno  11. 02. 16. u 22.40 h
četvrtak, 11. 02. 2016.    


alt


ZAJEDNIŠTVO KAO UVJET RAZVOJA OTOKA

Program razvoja i prostornog uređenja područja Vidova gora te projekt gospodarenja otpadom na Braču bili su glavne teme razgovora prvih ljudi općina i grada Supetra na sastanku Koordinacije održanog prošlog utorka u Bolu. Svoj su izostanak opravdali načelnici Sutivana, Selaca i Milne, ali ne i načelnik Nerežišća.
Bez obzira što su za Vidovu goru najviše zainteresirani Bol, Nerežišća i Postira na čijoj se donekle tromeđi nalazi Vidova gora, skup smatra da bi trebalo u raspravama sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave, a ne samo Konzorcija Brač. Sada je aktualna Vidova gora i gospodarenje otpadom, a vrlo brzo će trebati razgovarati o elektro i vodoopskrbi …
Nova su saznanja o gospodarenju otpadom, pa će po svemu sudeći Brač morati rješavati samostalno svoje probleme. Europska unija uvjetuje svoju podršku i financiranje pa je Braču, barem za sada, najprihvatljivije  rješenje kakvo ima Švicarska. Članovi Konzorcija Brač, Bluesun hoteli, Orbiko i Svpetrvs hoteli, još su ranije izrazili spremnost financiranja projektne dokumentacije za gospodarenje otpadom na Braču.
Sudionici bolskog skupa informirani su, također, o naporima koji se čine za produženje piste bračkog aerodroma za 340 metara. To bi omogućilo već ovoga ljeta slijetanje zrakoplova Airbus 319 koji može prevesti 156 putnika.
Bračke turističke zajednice zajednički će sudjelovati na skorašnjim turističkim sajmovima u Essenu (Njemačka) i Beogradu. (j.e.)

(35) objavljeno  10. 02. 16. u 23. 20 h 

********************


alt


KABEL ZA PANORAMSKU KAMERU

U tijeku su iskopi kanala sa južne strane šetnice uz Marijan centar. U taj će kanal biti postavljen električni kabel za novi kiosk koji se postavlja na šetnici ali i za rad panoramske kamere koja će prikazivati plažu Zlatni rat – uživo.
Bol bi uskoro trebao imati četiri live kamere. Osim ove na Zlatnom ratu (do sada je bila web kamera na Borku okrenuta prema plaži Zlatni rat), postavila bi se nova prema privezištu na Račiću, a možda se jednog dana aktiviraju kamere prema luci i ona na zgradi škole. Trenutno ni jedna nije u funkciji. (j.e.)

(34) objavljeno  10. 02. 16. u 23.15 h  

********************


alt


NAGRADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

Učenici i studenti iz naše općine, koji se školuju izvan Bola, i ove godine mogu računati na novčane nagrade i pomoć.
Novčana pomoć je 1.000 kuna za sve srednjoškolce koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području općine Bol. Na 2.000, 3.000 ili 4.000 kuna mogu računati redovni studenti ovisno o prosječnoj ocjeni u prošloj školskoj godini.
Osim pomoći može se dobiti i jednokratna novčana nagrada od 1.000 kuna za odličan uspjeh u školskoj godini 2015/2016. Isto toliko dobit će i studenti koji u 2016. završe preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik). Dvostruko veći iznos, 2.000 kuna, pripada studentima za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar) u 2016. godini. Studenti sa područja općine ako u 2016. završe akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti dobit će po 10.000 kuna.
Novčane pomoći i nagrade su jednokratne i dodjeljuju se bespovratno. Uvjeti natječaja su objavljeni na oglasnoj ploči i na službenom portalu Općine Bol. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 11. ožujka ove godine. (J.E.)

(33) objavljeno  10. 02. 16. u 23.10 h 

********************


alt


KARNEVAL NA FOTOGRAFIJAMA

Sve fotografije koje smo snimili ili dobili od naših suradnika tijekom karnevalskih fešta u Bolu, Veroni i Rijeci, nalaze se na jednom mjestu – u rubrici IZLOŽBA. I dalje primamo fotografije koje ćemo uvrstiti i objaviti naknadno.
Video film o bolskom karnevalu, zbog odsutnosti našeg administratora, objavit ćemo dan kasnije. Umjesto u srijedu navečer bit će na našem portalu u četvrtak iza 19 sati. (j.e.)

(32) objavljeno  10. 02. 16. u 23.05 h 

********************

alt


PREDAVANJE ZA VLASNIKE PASA

U organizaciji Udruge „Bračke šape“ i Kluba sportskih pasa iz Splita, u petak se u Supetru u 17 sati u Gradskoj vijećnici organizira predavanje za vlasnike pasa na otoku.
Ukoliko bude zainteresiranih za praktičnu obuku sa psom to bi se organiziralo u subotu ujutro. Treba se međutim javiti što prije jer je broj ograničen.
Prijave prima udruga „Bračke šape“ u Supetru na mob. 098 311 470. Poziv na predavanje objavljen je na našem portalu u rubrici OBAVIJESTI I OGLASI. (j.e.)

(31) objavljeno  10. 02. 16. u 23 h  srijeda, 10. 02. 2016.     


alt


alt


alt


alt


KARNEVALSKA LUDOVANJA: SVEMU DOĐE KRAJ

Utorak je bio zadnji dan ludovanja pod maskama. U Bolu je također bilo veselo: karnevalska povorka, čitanje testamenata, predstavljanje maski, osuda Jure Karnevala i njegove družice, pašticada za sve koji su došli u Dom kulture, pa ples sa i bez maski …
Sva su druga događanja u utorak bila u drugom planu. Najvažnije je da nije bilo kiše, iako je pri kraju programa na Studencu bilo malo prohladno.
Oni koji nisu čuli testament moći će ga od ćetvrtka navečer odgledati na našem portalu (Videoteka) u trajanju od 100 minuta. Uz financijski podršku Centra za kulturu organizirali smo, kao i prošle godine, video snimanje karnevalskih događanja: povorku kroz mjesto, čašćenje maškara na četiri lokacije i na kraju pašticada za sve koji su to željeli.
Mate Petrić se nakon 50 godina aktivnog sudjelovanja u maškarama, javno oprostio i poželio da to ubuduće radi netko mlađi. (j.e.)

(30) objavljeno  09. 02. 16. u 22 h 

FOTOGRAFIJE  su u rubrici IZLOŽBA

VIDEO SNIMKA je u rubrici VIDEOTEKAutorak, 09. 02. 2016.    


alt

Sudsko vijeće čita presudu i testament (arhiv iz 2015.)


MAŠKARE, POVORKA, PROGRAM …

Dočekali smo i utorak, zadnji dan poklada, kada će maškare prodefilirati rivom i bolskim ulicama, a onda će se na Studencu ili u kino dvorani suditi ne samo Juri Karnevalu nego i njegovoj družici. Par će biti spaljen na Studencu jer je takav običaj svake prestupne godine.
13:00 sati: okupljanje na Studencu;
13:15 sati: maskirana povorka kreće preko rive, uz Bračku cestu, Ulicom Domovinskog, a zastaje se u Ulici Marka Marulića gdje je zakuska i poseban program iza kuće Vinkota Bumbe. Nastavlja se Ulicom Ruđera Boškovića, Ulicom Gospe od sniga, Ulicom Hrvatskih domobrana do križanja sa Ulicom Tina Ujevića. Tu se povorka okreće i Ulicom Hrvatskih domobrana vraća prema centu. Idu kroz Novi put do Trga i rivom do Studenca. Bude li kiše nastavlja se do kino dvorane;
15:15 sati: čitanje optužnice i testamenta;
16:00 sati: predstavljanje maski;
17:00 sati: izvršenje presude na Pumpareli;
17:30 sati: serviranje pašticade u Domu kulture;
18:15 sati: ples maškara.

(29) objavljeno  08. 02. 16. u 22.30 h

********************


alt

Tombola se igrala u dvorani Doma kulture


alt

Dobitnica tombole: bod 500 kn Taverne Riva i 1.500 kn gotovine


alt

Cinkvina: Večera u restoranu na Vidovoj gori i 1000 kn gotovine


alt

Terno: bon "Grabovog rata" od 500 kn i 500 kn gotovine podijelile su tri dobitnice


KARNEVALSKA TUMBULA

Po tradiciji uoči karnevalske povorke igrala se u Domu kulture tumbula. Odigrano je 10 ruku, a zahvaljujući sponzorima bilo gotovo 40 nagrada. Zadnja igra je bila najinteresantnija jer su uz poklone dobitnici (dobitnice) dobile i novčane nagrade.
Terno: poklon bon „Grabov rat“ u protuvrijednosti 500 kn plus 500 kn gotovine od tombole.
Cinkvina: pokon Agencije Adria Tours - večera u restoranu na Vidovoj gori plus 1000 kn gotovine od tombole
Tombola: poklon bon 500 kn u Taverni Riva plus 1500 kn gotovine od tombole.
Osim spomenutih, karnevalsku su tombolu sponzorirali svojim nagradama: Big Blue, Restoran Mali raj, Bol poljoprivredna zadruga, Restoran Santo, Restoran Ranč, Bistro Equinox, Restoran Vagabundo, Gruber d.o.o - Bretanida, Zlatni rat d.d., Frizerski salon Sirena, Stomatološka ordinacija dr.Denis Jerčić, Firo – servis,  Bol tours, M/B Frane, Agencija More, Obrt Žaper - Happy Art, Obrt NID - Darija Marinković, Lea Marinković, Obrt Palavra - Food TO GO, Obrt Bilić, Pošta Bol, Manuela Malvasija i Ana Doljanin - Ana ART. (foto: Merlin Katić)

(28) objavljeno  08. 02. 16. u 22.20 h
ponedjeljak, 08. 02. 2016.    


alt

Otkrili smo gdje se pripremaju rekviziti za karnevalsku povorku


alt

Bolske maškare na riječkom Korzu u nedjelju 7. veljače


alt

Naše maškare došao je pozdraviti bolski ambasador u Rijeci Jurko Karninčić (na slici u sredini)


KARNEVALSKA TOMBOLA U PONEDJELJAK

Ostala je samo jedna dilema vezana za ovogodišnji karneval. Testament je napisan, radi se krnje u duetu, pašticada će se servirati u Domu kulture u utorak nakon 17 sati, a dilema je kakvo će biti vrijeme. Šteta bi bila da kiša pokvari organizaciju, ali ima i alternativno rješenje. Testament će se, u slučaju kiše, čitati u kino dvorani.
Nakon Verone naši su se karnevalisti preko Rijeke zaputili prema Bolu gdje ih se očekuje u ponedjeljak u rano jutro. Nakon odmora, mnogi će od njih doći okušati sreću i na karnevalskoj tomboli. Igrat će se u ponedjeljak u Domu kulture već od 15 sati. (j.e.)

(27) objavljeno  07. 02. 16. u 22.15 h 

********************


alt

Glavni urednik "Večernjeg lista" predaje načelniku općine Bol statuu šampiona turizma 2008.


NOVO U VIDEOTECI

Večernji list je 2008. godine proglasio Bol šampionom turizma. Bol je bio prvi, Dubrovnik drugi, Opatija treća …
Svečano uručenje priznanja održano je 23. rujna 2008., isti dan kada i završna manifestacija – Adio lito.
Televizija Jadran snimila je i emitirala reportažu o tim događanjima (18.16 minuta) koju možete od sada pogledati u VIDEOTECI. Treba samo potražiti 2008. godinu: Bol šampion turizma i kliknuti OVDJE. (j.e.)

(26) objavljeno  07. 02. 16. u 22.10 h 

********************


alt

Pogled iz Bola 7. veljače u 16.45 sati (katamaran zbog juga nije došao)


UTORAK BEZ KIŠE?

Prema prognozi Državnog meteorološkog zavoda na području Bola se u utorak ne očekuje kiša. Bit će umjereno oblačno uz umjeren do jak istočni vjetar.
Ta je prognoza objavljena u nedjelju navečer. Nadajmo se da će tako i biti. (j.e.)

(25) objavljeno  07. 02. 16. u 22.05 h 
nedjelja, 07. 02. 2016.    


alt

Imamo sliku iz Brazila, ali čekamo fotografiju iz Taverne Riva gdje je u subotu navečer organiziran maskenbal. Slike s nagrađenim maskama dočekali smo u 00.30 sati. Žiriju nije bilo  teško odrediti tko će biti nagrađen jer su bile samo tri maskirane grupe


alt

Prva nagrada: od dobra i zla uvijek se rodi dobro dite


alt

Druga nagrada: Bečki dječaci


alt

Treća nagrada: POP ART


MAŠKARE ČA MOGU MAŠKARE …

U europskoj tradiciji - suvremenim karnevalima je zajedničko ismijavanje i ruganje nekim aktualnim osobama i događajima.
U našem Bolu mladost se prije II. svjetskog rata u pokladno razdoblje zabavljala na maskiranim balovima, a organizirali su se na čak pet mjesta. Na pokladni utorak, strogo je bilo pravilo, da zabava prestaje u ponoć jer počinje korizma. Obično su majke čekala svoje kćeri ispred plesnih dvorana da ih odvedu kući.
Pravilnikom mjesnog redarstva bolske općine iz 1886. (prije 130 godina) određena su pravila ponašanja za maškare: zabranjeno im je približavanje crkvama za vrijeme svete službe; nije dopušteno krabuljama oblačenje kojim bi vrijeđali vjerske zakone i vjeroispovijed; zabranjeno im je nošenje oružja, puškarati, paliti rakete i druge krijesove … Međutim, istom odlukom nije bilo dozvoljeno ni vrijeđanje i prigovaranje krabuljima.
Posebno se čekalo na čitanje testamenta, na pokladni utorak, na suđenju Juri Karnevalu. Iako se mnogima čini da pomalo karnevalska ludovanja gube na originalnosti, da nije kao nekada – barem tako tvrde oni stariji mještani – ipak se s mnogo pažnje očekuje ovogodišnji utorak, 8. veljače. Za sada je planirano da okupljanje maškara bude u 13 sati na Studencu, da se potom krene po Bolu, a poseban se program, kao i lani, priprema u Ulici Marka Marulića na Kupini. Ne bude li kiše testament će se iza 15 sati čitati na Studencu. Alternativa je kino dvorana. Detaljniji program objavit ćemo u utorak.
Karnevalska fešta će se snimati video kamerom i već u srijedu će se moći vidjeti snimka na našem portalu. (j.e.)

(24) objavljeno  06. 02. 16. u 23.55 h 

********************


alt

Klapa Braciera bila je u Omišu i prošle godine


BRACIERA NA OMIŠU

Bolska klapa „Braciera“ i ove će godine sudjelovati na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Upravo je objavljena odluka stručnog povjerenstva kojih će se 14 novih skladbi izvesti 15. srpnja na 50. – jubilarnom festivalu.
Na natječaj su pristigle 43 skladbe, a među 14 je skladbe „Nonota bracera“ koju je uglazbio Srećko Damjanović, voditelj bolske klape, na tekst Pjera Mirića, a izvest će je klapa „Braciera“. (j.e.)

(23) objavljeno  06. 02. 16. u 23.50 h  

********************


alt

Mimoza je navijestila skori dolazak proljeća (foto: Ena Đorđević)


STIŽE OLUJNO JUGO

Nakon dva proljetna dana, veljača dokazuje da je prevrtljiva jer nam u nedjelju stiže nova ciklona: naoblačenje, kiša i – olujno jugo. Juga i kiše, prema najavi meteorologa, bit će u ponedjeljak i utorak. Već u srijedu malo hladnije i bura, ali za kratko jer će od četvrtka biti promjenljivo: malo sunca, malo oblaka, a nije isključeno da bude i malo kiše.
Nas interesira prognoza za utorak kada se organizira u Bolu karnevalska povorka i čitanje testamenta. Pred neki dan je bila prognoza bez kiše, sada se najavljuje kiša, a mi poželimo da je ne bude. (j.e.)

(22) objavljeno  06. 02. 16. u 23.45 h  
subota, 06. 02. 2016.   


alt


CERTIFIKATI IPAK TREBAJU?

Više je od mjesec dana prošlo otkako privatni iznajmljivači apartmana, prema slovu Zakona, moraju imati energetske certifikate. Mnogi su nezadovoljni s tom obvezom, a pojašnjenja – trebaju li ili ne certifikati – se očekuju od nove vlade.
Na tu temu razgovarali su, kako piše „Slobodna Dalmacija“, dva nadležna ministra: Lovro Kuščević (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja) i Anton Kliman (Ministarstvo turizma). Oni su zatražili mišljenje radnog tima sastavljenog od pravnika i stručnjaka za energetsku učinkovitost.
- Bez obzira na konačno rješenje – mišljenje je ministra Lovre Kuščevića – privatni iznajmljivači bi trebali napraviti energetski certifikat svojih objekata. Trebaju taj dokument imati i ukoliko žele sredstva iz europskih fondova. To je također prvi korak prema unapređenju standarda u hrvatskom turizmu i hrvatskom graditeljstvu.

(21) objavljeno  05. 02. 16. u 22.30 h 

********************

alt


UREĐUJE SE PARKIRALIŠTE

Radnici „Grabovog rata“ ovih su dana angažirani na uređenju parkirališta južno od zgrade gdje se nalazi prodavaonica „Studenac“ i na katu Dječji vrtić Mali princ.
Radi lakšeg ulaza kamiona za snabdijevanje trgovine proširen je ulaz, a u tijeku su pripreme za betoniranje dosadašnjeg zemljanog dijela dvorišta koje je u vlasništvu Općine Bol. (j.e.)

(20) objavljeno  05. 02. 16. u 22.25 h 

********************


alt


HAJDUK IMA 15.000 ČLANOVA

Objavljeno je da je Hajduk početkom veljače imao 15.000 članova koji su platili po 50 ili 100 kuna članarine. Prošle godine je ta brojka zabilježena 6. studenoga, pa se s pravom može nadati da će taj rekord biti znatno bolji za koji mjesec dana.
Upisi i dalje traju u klupskim prostorijama na Poljudu u Splitu. Radno vrijeme je ponedjeljkom od 8 do 19, a od utorka do petka od 8 do 16 sati. Upisivati se može i preko interneta i u prostorije Društva prijatelja Hajduka.
U nedavnoj akciji na Braču upisano je 509 novih članova, a u Bolu najviše – 124. U Bol su stigle i prve iskaznice za novoupisane članove. (j.e.)

(19) objavljeno  05. 02. 16. u 22.20 h  
petak, 05. 02. 16.    


alt

U Ulici Marka Marulića, iza Bumbine kuće, i ove se godine, kao i lani (na slici) priprema poseban program


KARNEVALSKA LUDOVANJA

Dječji karneval prošle nedjelje (31. siječnja) bio je najava karnevalskih događanja u Bolu. U četvrtak navečer iz Bola je otputovala grupa od 20 mladih maškara u pratnji nekolicine roditelja na karnevalska ludovanja u Veronu i Rijeku. Organizator i sponzor toga putovanja je Centar za kulturu i to je nagrada bolskim školarcima za uspješno sudjelovanje u bolskim karnevalskim feštama. Nastup Boljana u Veroni i Rijeci bit će pod motom „Bolska morska bajka“ a u povorci će biti morske vile, pet brodica, četiri maske „Zlatni rat“ te nekoliko morskih ribica i mornara. Njima će se priključiti „Veseli oldtimeri, poznata riječka grupa, dugogodišnji bolski prijatelji.
U subotu navečer u Taverni riva je maskenbal uz živu muzike i nagrade najboljim maskama. Ovu zabavu organiziraju Taverna Riva i Centar za kulturu.
Ponedjeljak je rezerviran za karnevalsku tombolu od 15 sati u Domu kulture.
Na pokladni utorak je završna fešta koja počinje u 13 sati okupljanjem maškara na Studencu, zatim povorka kroz mjesto, čitanje testamenta na Studencu (ili u kino dvorani ako bude kiše, a neće), paljenje krnjevalskog para (jer je prijestupna godina) na Pumpareli, a onda pašticada u Domu kulture, ples … (j.e.)

(18) objavljeno 04. 02. 16. u 22.05 h 

********************


alt


U SUBOTU DVA FILMA

Mediteran film je najavio za subotu (6. veljače) projekciju dvaju filmova.
U 17 sati prikazuje se novi animirani hit  "ALVIN I VJEVERICE: VELIKA ALVINTURA". Film je sinkroniziran na hrvatski jezik.
U 20 sati na programu je novi film redatelja Todda Haynesa "CAROL", adaptacija romana „Cijena soli“, čuvene Patricije Highsmith. U ovom filmu, nominiranom za 6 Oscara, glumi Cate Blanchett.
Ulaznice za oba filma su po 25 kuna.
Više o sadržaju filmova može se pročitati u rubrici OBAVIJESTI I OGLASI ili kliknite OVDJE. (A.M.)

(17) objavljeno  04. 02. 16. u 22 h 

********************


alt


KIŠA, BURA I MALO SNIJEGA

Prema najavi već u srijedu navečer došlo je do pogoršanja vremenskih prilika. Zapuhala je i jaka bura koja je u četvrtak pri kraju dana postupno slabila. Kada su se razišli oblaci vidjeli smo i malo snijega pri vrhu Vidove gore.
Katamaran zbog bure u četvrtak ujutro nije ni došao iz Jelse, pa ga nije bilo ni poslije podne iz Splita. Moguće je da se pojavi u petak ujutro, jer meteorolozi najavljuju smirivanje bure koja će okrenuti na jugo.
Za utorak, kada se organizira karnevalska povorka, ne predviđa se kiša. (j.e.)

(16) objavljeno  04. 02. 16. u 21.55 h 

******************** 


alt


PAZAR RADI I PO KIŠI

Kiši usprkos (ako je i bude u petak) prodavat će se na bolskoj tržnici. Mikulići (Euro Frut) umjesto sa štanda nuditi će robu iz kombija od 8 do 13 sati. U ponudi je svježe voće i povrće koje raste u ovo doba godine. (j.e.)

(15) objavljeno  04. 02. 16. u 22.35 h  
četvrtak, 04. 02. 2016.    


alt


DOGOVOR LUKU GRADI

Zbog mogućih teškoća oko izgradnje nove luke u Bolu, trebalo je na zajedničkom sastanku utvrditi tko treba što uraditi. Stara narodna kaže da „dogovor kuću gradi“ onda bi trebalo isto tako značiti da „dogovor luku gradi“. Na sastanku u srijedu kod župana Zlatka Ževrnje bili su načelnik općine Bol Tihomir Marinković, vijećnik i predsjednik Odbora za prostorno i urbanističko planiranje Branko Mikulić, pročelnik Stipe Karmelić i direktor komunalnog poduzeća „Grabov rat“ Mirko Perić. S druge strane stola sjedili su dožupan Ante Šošić i ravnatelj Lučke uprave SDŽ Domagoj Maroević.
Dogovoreno je: obveza županijske Skupštine je u drugoj polovici veljače donijeti PROŠIRENJE pomorskog dobra. U međuvremenu Općina Bol treba brinuti za dobivanje Studije utjecaja na okoliš. I tek nakon donošenja Studije, Lučka uprava SDŽ će tražiti LOKACIJSKU dozvolu. Učini li se to u planiranim rokovima možda bi radovi na Račiću mogli i započeti ujesen ove godine, nakon turističke  sezone. (I.B.)

(14) objavljeno  03. 02. 16. u 21 h 

********************


alt

Kostimi s Ljetnog karnevala koje će nositi mladi iz Bola u Veroni i Rijeci


BOLSKE MAŠKARE U VERONI I RIJECI

Dvadeset maškara iz Dječjeg karnevala putuju u četvrtak navečer za Veronu (Italija) gdje će u petak sudjelovati u tamošnjim karnevalskim feštama, a u nedjelju, također maskirani, biti će u Rijeci.
Maske su im plave vile i tri brodice, kakve smo ih mogli vidjeti prošle godine na Ljetnom karnevalu.
Bolske maškare vraćaju se u nedjelju zadnjim trajektom iz Splita, a u Bolu su u ponedjeljak rano ujutro, oko 2 sata. (j.e.)

(13) objavljeno  03. 02. 16. u 20.55 h  

********************


alt


UREĐUJE SE SPORTSKI CENTAR

Nastavljeni su radovi na uređenju sportskog centra na Poljani. Postavljene su nove aluminijske vratnice sa mrežama, a stare su preseljene na susjedni teren gdje će se igrati mali nogomet, rukomet i košarka.
Radnici „Grabovog rata“ postavljaju sa južne strane i žičanu ogradu radi sigurnosti natjecatelja i publike. (j.e.)

(12) objavljeno  03. 02. 16. u 20.50 h 

********************


alt


SVJETSKO PRVENSTVO DASKAŠA

Bol je od 6. do 11. lipnja domaćin IFCA Svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci - disciplina slalom.
- Trenutno je sve u zamahu i uglavnom je riješena glavnina oko organizacije – rekao nam je Toni Bulić, u ime organizatora natjecanja, Zoo Station Bol. – Očekujemo 60 muških natjecatelja i 10-15 žena. Od naših dolaze oni najbolji: Marotti, Podrug, Belamarić, Berlengi , Antunović, Jovanović, a od stranih očekujemo: Pressler, Rosati, Mortefon, Ferin itd. Uskoro ću vam dostaviti detaljan raspored natjecanja i upoznavati vaše čitatelje sa svim ostalim novostima. (j.e.)

(11) objavljeno  03. 02- 16. u 20.45 h 
srijeda, 03. 01- 2016.   


alt


NOVA RUBRIKA: IZLOŽBA

Nedavno iskakanje padobranom iz aviona sa 1.500 i 3.000 metara i doskok na plažu Zlatni rat, bio je svakako zanimljiv događaj za padobrance, a prava atrakcija za malobrojnu publiku. O tome smo izvijestili u Bolskoj kronici, a naknadno smo dobili i fotografije tih skokova. Njih 23, dozvolom splitskog padobranskog kluba „Graviton“, objavljujemo u novoj rubrici koju smo nazvali IZLOŽBA.
Padobranci će na Zlatni rat, do početka sezone, dolaziti još nekoliko puta. Ovo su im bili prvi skokovi na bolskoj plaži.
Zainteresirane se mogu prijaviti na padobransku obuku.
Nastojat ćemo svakih 15 dana objavljivati nešto novo: fotografije nekih događanja, umjetničke fotografije, karikature …
Fotografije koje su snimili padobranci 23. siječnja pogledajte u rubrici IZLOŽBA ili kliknite OVDJE. (j.e.)

(10) objavljeno  02. 02. 16. u 22.25 h 

********************


alt


alt


PROCVJETALE BAJAME, BRNISTRA, MIMOZA …

Siječanj je oduvijek bio najhladniji mjesec u godini. Ove godine je nešto drugačije. Relativno toplo vrijeme učinili su da procvjetaju bajame, umjesto u svibnju zažutili su nešto ranije i cvjetovi brnistre … Uranila je i mimoza …
Veljača je počela u znaku preuranjenog proljeća. Međutim, već ovog tjedna nas očekuju promjene. Za srijedu je najavljeno jače naoblačenje, a mogući su pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak će biti promjenljivo  s burom i nešto hladnije.
Meteorolozi za petak i subotu ne predviđaju kišu, ali će biti tramontane i okretanje vjetra na jugo. (j.e.)

(09) objavljeno  02. 02. 16. u 22.20 h 
utorak, 02. 02. 2016.    


alt


KONCERTI ZA MUZEJ

Centar za kulturu općine Bol priprema tri koncerta čiji bi prihod od ulaznica ili dobrovoljnih priloga bio namijenjen uređenju muzeja u Dominikanskom samostanu. Za prvosvibanjske praznike organizirat će se nastup dalmatinskih klapa, a uoči blagdana sv. Dominika (7. kolovoza) gala koncert u vrtu Dominikanskog samostana. Planira se nastup neke od zvijezda domaće estrade. 
Na kraju jubileja, 800 godina dominikanskog reda, Centar za kulturu krajem listopada ili početkom studenoga priprema još jedan koncert. (j.e.)

(08) objavljeno  01. 02. 16. u 23.15 h 

********************


alt


KATAMARAN: POČELO JE?!

U ponedjeljak katamaran u 16 sati nije krenuo iz Splita. Na službenim stranicama „Jadrolinije“, osim obavijesti da je linija Split – Bol – Jelsa u prekidu, nije bilo drugih objašnjenja.
Samo je jedan putnik u Bolu čekao katamaran iz Splita, pa su ga prevezli do Jelse brodom „Dalmatinka“.
Razlog nedolaska katamarana prvog dana veljače, nisu vremenske (ne)prilike (vidi sliku). Neslužbeno smo saznali da je u pitanju bio kvar na katamaranu. Nakon popravka, katamaran je krenuo direktno za Jelsu gdje je došao nešto prije 20 sati. Ne bude li nekih nepredviđenih problema, katamaran će u utorak, prema redu plovidbe, u 6 sati isploviti iz Jelse, a u 6.25 iz Bola za Split. (j.e.)

(07) objavljeno 01. 02. 16. u 23.10 h 

********************


alt


ČEKA LI SE PROLJEĆE?

Uređenje nogostupa od benzinske postaje do Bilina kuće prekinuto je 16. lipnja zbog turističke sezone. Nastavak je najavljen kad bude manje turista, nakon 12. listopada. Prošao je i taj datum, a jedino što je urađeno je betoniranje manjeg dijela nogostupa bijelim betonom kao ogledni uzorak. Predstavnici projektanta, izvođača, investitora i nadzora pozitivno su 16. prosinca ocijenili ogledni uzorak i dozvolili da se odmah može nastaviti radom.
Onda su uslijedili blagdani, kolektivni odmori i pogoršanje vremenskih prilika. Najnoviju smo informaciju dobili da je izvođač najavio  nastavak radova još ovaj tjedan.
Teško nam je u to povjerovati jer se od srijede očekuje novo pogoršanje: zahlađenje, kiša … Proljeće nije daleko! (j.e.)

(06) objavljeno  01. 02. 16. u 23.05 h  

********************


alt


PONOVNO VATRA NA POLJANI

Nakon osam dana ponovno su vatrogasci došli na Poljanu. U ponedjeljak je gorio poluukopni kontejner pa će šteta biti mnogo veće nego 24. siječnja kada je vatra izbila u metalnom kontejneru.
Pretpostavlja se da vatru u kontejnerima izaziva odlaganje luga s komina ili peći.
Ne vjerujemo da se to čini namjerno. (j.e.)

(05) objavljeno  01. 02. 16. u 23 h 

********************


alt


NEKI NOVI GOSTI?

Već nekoliko dana, upozorilo nas je nekoliko naših čitatelja, u večernjim satima nepoznati „turist“ postavlja šator na travnjaku ispred restorana „Vagabundo“. U njemu provede noć i ujutro sve lijepo pospremi. Sutradan se sve ponavlja, pa tako i u ponedjeljak navečer.
Je li to možda novi kamp, te tko je nadležan da ispita o čemu se radi i odakle nam dolazi nesvakidašnji gost? (j.e.)

(04) objavljeno  01. 02. 16. u 22.55 h 
ponedjeljak, 01. 02. 2016.    


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


DJEČJI KARNEVAL

Male su maškare iz dječjeg vrtića i osnovne škole došle na Studenac u zakazano vrijeme. Bolskim maškarama pridružili su se vršnjaci iz Gornjeg Humca.
Krenula je povorka, kao i obično, rivom do Velog mosta, a onda natrag do Doma kulture. Završna fešta sa predstavljanjem maski održana je u Velikoj dvorani zbog straha od kiše.
Kroz program je vodio mladi Boljanin Ante Kraljević.
Maske i roditelji zadovoljni su se vratili kućama. Neki od mladih maškara, kako neslužbeno saznajemo, idućeg petka, njih 25, možda će preko granice do Verone, a u nedjelju, na povratku, pridružit će se riječkom karnevalu. (fotografije: merlin katić, darija marinković i ivana radić)

(03) objavljeno  31. 01. 16. u 20.40 h  

********************


alt


KATAMARAN: 13 IZOSTANAKA

Nastavili smo i u siječnju pratiti (ne)dolaske katamarana u bolsku luku. Izostao je 13 puta, jedan put manje nego 2015. i sedam puta manje nego 2014. Razlog su bile vremenske prilike, a sedam puta je umjesto u Bol katamaran išao za Jelsu ili Starigrad odnosno iz tih luka direktno za Split. Šest puta katamaran nije ni isplovio iz Splita. (j.e.)

(02) objavljeno  31. 01. 16. u 20.30 h 

********************


alt


REKORD VIDEOTEKE

U pet godina koliko pripremamo portal boljani.info, a vi ga sve više čitate, najgledaniji prilog je svakako snimka plaže Zlatni rat. Udare tramontane (a neki tvrde da je to ipak bio zapadnjak i lebić) zabilježio je kamerom na dronu Frane Marinković. Preuzeli su tu snimku, sa ili bez naše dozvole, brojni portali. Preko You Tuba to je objavljeno 7. siječnja i do zadnjeg dana mjeseca pogledalo se najmanje 260.432 puta. Par dana kasnije snimljeno je kupanje u bazenu na Zlatnom ratu, a to je vidjelo 9.613 posjetitelja na internetu.
Snimke koje su gledane u cijelom svijetu, a sigurni smo da su neki Zlatni rat vidjeli prvi put, velika je promidžba za Bol. Službene institucije u Bolu to nam neće javno priznati, ali nas raduje da smo mnogo učinili za turizam i to bez kune troškova!
Iako će se potpuni podaci znati tek u ponedjeljak nakon 13 sati, možemo u nedjelju navečer (20 sati) objaviti da ponovno raste broj posjetitelja na našim stranicama. Otvaralo nas je u siječnju ukupno 37.614 puta, 4.470 puta više nego u prosincu ili 5.539 puta više nego u siječnju 2015.
U prosjeku svaki posjetitelj našeg portala otvori 4,4 stranice. Ukupno je (prema podacima 31. siječnja u 13 sati) otvoreno u Hrvatskoj 132.539 stranica, u Njemačkoj 4.417, u SAD 4.210, u Švedskoj 3.680, u Sloveniji 2.700 stranica … Najviše se čita Bolska kronika, zatim Umjesto čestitke, pa Bolski „likovi“, Rođeni, Umrli, Boljani po svijetu … (j.e.)

(01) objavljeno  31. 01. 16. u 20.25 h  ZA RANIJE OBJAVLJENE VIJESTI OTVORITE "KRONIKA - ARHIV"