Arhiv 2015. / XI.

U studenom 2015. objavljeno 117 vijesti i 147 fotografija


ponedjeljak, 30. 11. 2015.     ********************


alt


ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja infrastrukture, što je usvojilo Općinsko vijeće 27. studenoga, navedene su komunalne djelatnosti na koje se to odnosi: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, održavanje groblja i javne rasvjete.
Koji su to poslovi navedeni u Programu, za koje bi trebali znati i žitelji Bola?
- Slivnici i potoci koji nisu u nadležnosti Hrvatskih voda: na rivi, na obilaznici, uz Blato, uz Ložu, na Rudini, iza Galerije …);
- Fugiranje potoka uz Novi put i uz Poljanu;
- Uređenje potoka Uz Blato (od ambulante do obilaznice);
- Ručno i mehaničko čišćenje Rive (od Biline kuće do Velog mosta), Bračke ceste (do kuće Karelovića), Rudine, tržnice i Ulice Frane Radića – jedanput dnevno u razdoblju svibanj – listopada, a tri puta tjedno u ostale mjesece;
- Ručno i mehaničko čišćenje rive s pražnjenjem košarica za smeće svakodnevno, cijele godine, a u sezoni i više puta dnevno: riva, šetnica uz more od Zlatnog rata do Martinice …;
- Svakodnevno čišćenje plaža tijekom turističke sezone, a generalno čišćenje na početku sezone;
- Mehaničko pranje Ulice Frane Radića (Kala Fuzio), trga ispred crkve i tržnice dva puta tjedno od svibnja do rujna;
- Redovno čišćenje zelenih površina, ručno obrezivanje i održavanje svih stabala na javnim površinama, čišćenje javnih parkova.


Čišćenje ulica koje nisu navedene u ovom Programu, mogli bi zaključiti, kako su u „nadležnosti“ stanara koji tamo stanuju, a tko će čistiti ulice gdje su uglavnom objekti s apartmanima onih koji žive malo podalje od Bola?


„Grabov rat“ će brinuti i o održavanju javnih površina: ugradnja ograda, rešetki i rukohvata, montaža i demontaža stolova na rivi za za prodaju suvenira i bižuterija, voća i povrća, „krpanje“ betonskih i asfaltnih ulica … Zna se i tko treba održavati i čistiti sadašnje groblje kod Vele crkve, kao i ono na Murvici. „Grabov rat“ je zadužen za održavanje javne rasvjete.
Za obavljanje prije navedenih poslova uplatit će se „Grabovom ratu“ 1.630.000 kn, dok će Općina izravno platiti „Elektrodalmaciji“ 370.000 kn za potrošenu struju javne rasvjete. (J.E.)

(117) objavljeno  29. 11. 15. u 22.15 h 

********************


alt

I pred prošlu turističku sezonu uređivali su se pristupni putovi do plaže


GDJE SE TROŠI BORAVIŠNA PRISTOJBA?

Gosti su obvezni plaćati boravišnu pristojbu, a dio tog kolača pripada i općini za poboljšanje uvjeta boravka gostiju. Od rekordnog ostvarenog noćenja u 2015. bit će i rekordan prihod od boravišne pristojbe, ali se javno samo zna da će Općina Bol uprihoditi 600.000 kuna.
Na sjednici Općinskog vijeća (27. studenoga) donesen je plan korištenja tih sredstava:
- uređenje i održavanje biciklističkih staza i poljskih putova 40.000 kn;
- prometna i turistička signalizacija 40.000 kn;
- plaža za invalide 410.000 kn;
- uređenje plaža i pristupnih putova do plaže 100.000 kn
- ograda na šetnici 10.000 kn.

(116) objavljeno  29. 11. 15. u 22.10 h 

********************


alt


OPĆINSKI POREZ NAPLAĆUJE POREZNA UPRAVA

Općinsko vijeće je odlučilo da i u 2016. godini prepusti Poreznoj upravi poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza.
Općinski porezi, koje će naplaćivati Porezna uprava, su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez za neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv te porez na korištenje javnih površina.
Porezna uprava za obavljanje tih poslova pripada naknada u iznosu od 5 posto. (J.E.)

    (115) objavljeno  29. 11. 15. u 22.05 h 
nedjelja, 29. 11. 2015.     *******************


alt

Gdje će se graditi objekti i uređaji komunalne infrastrukture?


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U 2016. GODINI

U 2016. godini planira se uprihoditi dva milijuna kuna iz komunalnog doprinosa. To se namjerava utrošiti za izgradnju i uređenje više objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Općinsko vijeće je na 10. sjednici održanoj 27. studenoga prihvatilo sljedeći program gradnje:
- Za gradnju i uređenje javnih površina utrošit će se 230.000 kn: uređenje javnih površina 30.000 kn, kanal za oborinske vode kod rotora 100.000 kn i uređenje vidikovca 100.000 kn;
- Za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planira se utrošiti 360.000 kuna: uređenje ulice na Kupini II. 200.000 kn, nogostup na obilaznici 30.000 kn, asfaltiranje i betoniranje cesta 30.000 kn, I. faza uređenja Vukovarske ulice 100.000 kn;
- Za novu javnu rasvjetu u centru mjesta rezervirano je 200.000 kuna;
- Za gradnju i uređenje novog groblja planirano je 1.210.000 kuna: otkup zemljišta je 860.000, a za potporni zid na putu do Sv. Lucije 350.000 kuna.
Dužnost je Općinskog vijeća da do kraja ožujka raspravi izvršenje programa za prethodnu kalendarsku godinu.
    Sutra: nastavak izvješća sa sjednice Općinskog vijeća. (J.E.)

(114) objavljeno  28. 11. 15.  u 22.55 h 

********************


alt

Zašto već mjesecima ne rade live kamere - bilo je prvo vijećničko pitanje


VIJEĆNICI PITAJU …

Na početku svake sjednice Općinskog vijeća, nakon što načelnik Tihomir Marinković informira o aktivnostima u općini između dvije sjednice, vijećnici postavljaju pitanja.
LIVE KAMERE: Matka Bakovića je interesiralo zašto već mjesecima ne rade live i web kamere?
Načelnik je odgovorio da se radi na njihovom aktiviranju i da se može očekivati da će biti u funkciji idućih dana.
PROSTOR U HOTELU „PARK“: Plaća li Općina prostor u hotelu „Park“ kojeg nitko ne koristi, pitao je Tomislav Marčić.
Načelnik: raspisan je natječaj za prometnog redara i on će ga koristiti.
VENTILACIJA HOTELA „KAŠTIL“: Borisa Škrbića je interesiralo što će biti s ventilacijom montiranoj na sjevernom pročelju hotela „Kaštil“ i ispustima iz kuhinje hotela.
Načelnik: idućih dana imam sastanak kod konzervatora u Splitu pa ću i pitati što je učinjeno nakon njihovog zahtjeva da se ventilacija ukloni s obzirom da je to u zoni A.
DOM U MURVICI: Čiji je objekt Dom u Murvici i tko ga koristi?
Načelnik: još se vodi sudski spor oko utvrđivanja vlasništva nad tim objektom.
DOM NA VIDOVOJ GORI: Korištenje prostora restorana na Vidovoj gori dobio je Adria tours, kaže Srećko Karmelić i pita kada će novi korisnik uči u taj prostor?
Načelnik: ovih se dana postupno iseljava dosadašnji korisnik tog prostora. Vrlo brzo će useliti Adria tours.
PROMET NA RIVI: Zabrana je prometa preko rive, ali mnogi to ne poštuju. Treba kažnjavati prekršitelje ili skinuti znakove zabrane – primjedba je Srećka Karmelića.
Načelnik: idućih će dana biti riješeno ostaju li znakovi ili će se tijekom zime ukloniti.
POS-ovi STANOVI: Branko Mikulić kaže da je pročitao informaciju na boljani.info o POS-ovim stanovima u Bolu, pa traži i službenu informaciju o početku radova.
Načelnik: sada se traži građevinska dozvola, a radovi bi počeli na jesen 2016.
PLAŽA ZLATNI RAT: Govorilo se o izradi Prostornog plana za posebne namjene – primijetio je Tomislav Marčić. Čini mu se da se ništa po tom pitanju ne radi, a 1. kolovoza 2016. ističe koncesija.
Načelnik: prostor je u nadležnosti Županije i Bol ne može ništa raditi samoinicijativno.
- Općina Bol treba biti upornija i aktivnija, kada je u pitanju plaža Zlatni rat, zaključio je Tomislav Marčić pitanja i primjedbe vijećnika na 10. sjednici održanoj 27. studenoga. (J.E.)

(113) objavljeno  28. 11. 15. u 22.50 h

********************


alt


alt


UPALJENA SVJETLEĆA DEKORACIJA

U subotu navečer, uoči prve nedjelje došašća (adventa), upaljena su prvi svjetleći dekori na Loži i na tri palme. Postupno će se sljedećih dana paliti i ostale svjetleće dekoracije.
Pred crkvicom sv. Ante na Loži montirane su i ove godine četiri adventske svijeće. Prva će se upaliti ove nedjelje, a ostale svake nedjelje po jedna, do pred Božić.
Došašće ili advent (lat.: "adventus" = dolazak) je razdoblje u crkvenoj liturgijskoj godini, vrijeme pripreme za blagdan Božića. Ujedno je početak crkvene godine (osim kod istočnih vjernika, kojima počinje 1. rujna).
U zapadnom kršćanstvu, došašće počinje četiri nedjelje prije Božića. Najranije može početi 27. studenog, a najkasnije 3. prosinca. Završava 24. prosinca na Badnjak. U Rimokatoličkoj Crkvi, u došašću, prevladava ljubičasta boja u liturgiji. Čitaju se prikladni tekstovi iz Biblije.
U došašću, izrađuje se i stavlja na stol adventski vijenac s četiri svijeće. Simboliziraju četiri nedjelje u došašću.

(112) objavljeno  28. 11. 15. u 22.45 h  

********************


alt

Parkiralište na ulazu u Bol (foto: Tonči Buljan)


PARKING U ZIMSKOM PERIODU

„Grabov rat“ je objavio cijene korištenja glavnog parkirališta na ulazu u Bol. Dnevna karta za automobil je 5 kuna, a za „zimovanje“ plovila plaćat će se prema dužini broda. Do 10 m dnevna cijena je 6 kn, za 10 do 20 m 8,5 kn dnevno, za plovila duža od 20 m trebat će platiti 10 kn dnevno.
Cijena za dnevno zadržavanje na parkingu za kombi vozila i kamione do 3 tone je 7,5 kn, iznad 3,5 tone 9,50 kuna.
Za privremeno deponiranje i odlaganje građevinskog materijala (pijesak, prkanj, kamen, betonski blokovi, crijep, zemlja, cijevi …) „Grabov rat“ će naplaćivati po kvadratnom metru 5 kn na dan.
Cijene su bruto gdje je uključen i PDV. (J.E.)

(111) objavljeno 28. 11. 15. u  22.40 h 

********************


alt


NAKON BURE, SUNČANO I TOPLO

Nakon nekoliko burnih dana i tijekom petka prometnih problema, u subotu je bilo mnogo ugodnije. Sunce je ugrijalo (u zavjetrini na suncu u 14 sati izmjereno je čak 38 stupnjeva) pa su mnogi uživali ispijati kavu u nekom od tri caffe bara na rivi, a djeca se igrati na žalu. U subotu je u 17 sati došao i katamaran iz Splita, a u Bol nije dolazio od četvrtka ujutro.
Slično vrijeme očekuje se u nedjelju i ponedjeljak. (J.E.)

(110) objavljeno  28. 11. 15. u 22.35 h subota, 28. 11. 2015.     ********************


alt


PRIHVAĆEN PRORAČUN ZA 2016. GODINU

Na 10. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 27. studenoga, prihvaćen je općinski proračun za 2016. godinu. Osam je vijećnika bilo ZA, a dvoje su bili SUZDRŽANI.
Plan predviđa u 2016. potrošiti 21.329.000 kuna.
Općine će DVD-u (protupožarna zaštita) uplatiti 400.000 kuna (u jednakim mjesečnim obrocima) i sa 60.000 kuna sufinancirati troškove izgradnje Vatrogasnog doma.
Za potrebe kulture izdvojeno je 950.000 kuna u što nisu uključeni troškovi plaća i ostala materijalna prava zaposlenika. Centar za kulturu dobit će od tog iznosa 700.000 kuna, a još 250.000 namjenjeno je za Općinsku knjižnicu (60.000 kn), za sakralne objekte (10.000 kn), za grupu Šušur (10.000 kn), uređenje Galerije Dešković (20.000 kn), odjeljenje glazbene škole (20.000), donaciju za uređenje muzeja u dominikanskom samostanu (70.000), održavanje kina (30.000 kn), održavanje zgrade knjižnice (10.000 kn) i održavanje Doma kulture (20.000 kn).
Za javne potrebe u predškolskom odgoju planira se utrošiti 2.588.000 kuna. Od toga iznosa određeno je za plaće i druga primanja djelatnika 1.450.000, za izvanredne materijalne troškove 20.000 kn, za didaktičku i drugu opremu 40.000 kuna te za uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića 1.078.000 kuna.
Za javne potrebe u športu rezervirano je 1.088.000 kuna. Najveći iznos, 520 tisuća kuna, odnosi se na sponzorstvo WTA teniskog turnira, MNK Bol dobit će 30.000 kn, PŠ „Grancigula“ 20.000 kn, boćarski klubovi Murvica i Blato-Ratac 10.000 kn, SRD „Šampjer“ 3.000 kn, Backgammon klub „Bol“ 5.000 kn, Dojo karate klub Brač 50.000 kn, sportske momčadi Osnovne i Srednje škole 5.000 kn, Sportsko društvo Bol 50.000 kn, sportska društva na Braču gdje vježbaju bolska djeca 10.000 kn, državna i međunarodna natjecanja u Bolu 70.000 kn, organizacija više teniskih turnira u Bolu 200.000 kn, Športska škola za razvoj djece 60.000 kn, za nabavku sportskih rekvizita 30.000 kn i za uređenje Poljane 60.000 kuna.
O ostalim stavkama financiranja iz općinskog proračuna, u sutrašnjoj Bolskoj kronici. (J.E.)

(109) objavljeno  28. 11. 15. u 00.05 h 

********************


alt

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić (sasvim lijevo) na otvaranju izložbe u Galeriji Doma kulture


V.D. U CENTRU ZA KULTURU

Sadašnjoj ravnateljici Centra za kulturu četverogodišnji mandat ističe 3. prosinca. Kako je do tada ostalo premalo vremena za raspisivanje natječaja, vijećnici su odlučili da se dosadašnja ravnateljica Ivana Bošković Ivičić imenuje za vršiteljicu dužnosti do izbora novog ravnatelja, a najdulje na rok od šest mjeseci.
Na idućoj sjednici, sredinom prosinca, raspisat će se natječaj. (J.E.)

(108) objavljeno  27. 11. 15. u 24 h 

********************


alt


KATAMARAN U 23 SATA?

Općina Jelsa pokrenula je inicijativu o izmjeni reda plovidbe za katamaran u zimskom periodu, do 2. lipnja.    O tome je načelnik Tihomir Marinković izvijestio i vijećnike općine Bol. Nitko nije imao ništa protiv, a Jelsa predlaže da u zimskom redu plovidbe bude izmjena u polasku katamarana samo subotom. Iz Jelse bi katamaran polazio u 14.30, iz Bola u 15 sati. Povratak bi iz Splita bio u 23 sata, a dolazak u Bol u ponoć.
Ukoliko Jadrolinija i nadležna agencija prihvate ovu izmjenu, time bi se omogućilo otočanima (Jelšanima i Boljanima) da subotom u Splitu pogledaju film ili kazališnu predstavu, budu na utakmici „Hajduka“ ili "Splita", obiđu prodajne centre ili posjete bolesnika u bolnici. (J.E.)

(107) objavljeno  27. 11. 15. u 23.55 h 

********************


alt


OPROŠTAJNA VEČERA

Uz dobru spizu, lijepu pjesmu i u veselom raspoloženju zaposlenici hotela „Bretanide“ svojoj su direktorici Nadi Orehovac poželjeli da u zadovoljstvu i zdravlju uživa u zasluženoj mirovini.
Godine 1999. Nada Orehovac došla je u Bol na mjesto direktora hotela „Bonaca“. Od 2002. vodila je hotel „Bretanide“. (K.D.)

(106) objavljeno  27. 11. 15. u 23.50 h 

********************


alt


NAKON BURNOG PETKA – SMIRIVANJE

Zbog bure i snijega u petak je bio poremećen cestovni, ali i pomorski promet. Ništa novo nije to što nije bilo katamarana, jer je od četvrtka popodne u Starom Gradu gdje je direktno doplovio iz Splita, bez pristajanja u Bolu i Jelsi. Iznenadio nas je međutim prekid trajektne linije iz Splita. Prvi trajekt je krenuo prema Supetra u petak tek u 16.30 sati, a iz Sumartina za Makarsku u 15.30 sati.
Za subotu je najavljeno smirivanje vremenskih (ne)prilika pa se za nadati i normalizaciji pomorskog prometa. (J.E.)

(105) objavljeno  27. 11. 15. u 23.45 h  


petak, 27. 11. 2015.     ********************


alt

Dio opreme s uređajima za lift (snimljeno u Bolu 29. 11. 2013.)


DO LJETA LIFT ZA INVALIDE?

Ideja o liftu za invalide na nekoj od bolskih plaža „rodila se“ još 2012. godine, ali je realizaciju moguće očekivati tek za ljeto 2016. Oprema je plaćena, a u Bol je stigla 29. studenoga 2013. (vidi sliku)! Umjesto da se ugradi na plaži, oprema je već dvije godine u skladištu.
U protekle dvije godine se razgovaralo, raspravljalo, projektiralo, uvjeravalo … jednom riječju trošilo se vrijeme (i novac) za papirologiju (dozvole) i to je čini se napokon riješeno. Općina Bol uputila je na tri adrese poziv za dostavu ponude za izvedbu plaže prilagođene osobama s invaliditetom. Tu je uključena izrada prilazne rampe, sunčalište te stepeništa i montaža lifta, a procijenjena vrijednost nabave je 430 tisuća kuna.
Plaža za invalide radit će se 200 metara od početka šetnice, prema zapadu, do prvog mostića. Rok izgradnje je do 26. veljače. (J.E.)

(104) objavljeno  26. 11. 15. u21.35 h 

********************


alt


NOVA ZAPOŠLJAVANJA

U Narodnim novinama objavljen je 25. studenoga natječaj za prijem u općinsku službu dvojice djelatnika. Traži se prometni red – vježbenik na određeno vrijeme (12 mjeseci) i to na 0,60 radnog vremena i referent za financije i računovodstvo, na neodređeno sa punim radnim vremenom. Rok za podnošenje molbi je 15 dana, odnosno do 10. prosinca.
Uvjeti natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči Općine i na službenim stranicama www.opcinabol.hr (J.E.)

(103) objavljeno  26. 11. 15. u 21.30 h 

********************


alt


U PETAK O PRORAČUNU ZA 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar sazvao je za petak (27. studenoga) X. sjednicu, a na dnevnom redu je rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2016. godinu. Raspravit će se u sklopu te točke dnevnog reda financijski plan Općine  i investicije za razdoblje 2016. – 2018., program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016., održavanje komunalne infrastrukture, plan nabave za 2016., javne potrebe u protupožarnoj zaštiti, kulturi, športu, predškolskom odgoju, a raspravit će se i o rasporedu sredstava dijela boravišne pristojbe koja pripada Općini …
Osim proračuna za 2016. Na dnevnom redu je i rasprava o stanju sustava zaštite i spašavanja u 2015. te smjernice za njihovo organiziranje i razvoj u 2016. godini. (J.E.)

(102) objavljeno  26. 11. 15. u 21.25 h  četvrtak, 26. 11. 2015.     ********************


alt


alt


RADI SE PO PLANU

Osim uređenja trotoara od benzinske postaje do Bilina kuće, o čemu smo pisali u jučerašnjoj Bolskoj kronici, još su dva aktualna gradilišta u Bolu: oblaganje i popločavanje kamenom na Račiću i zamjena javne rasvjete na šetnici prema plaži Zlatni rat.
Kamenari su završili oblaganje kamenom potpornog zida na Račiću sa južne strane. Nastavlja se postava kamenih ploča sa sjeverne strane, a onda su na redu poklopnice pa popločavanje šetnice.
Intenzivno se radi i na iskopima za električni kabel na šetnici od Bilina kuće prema plaži Zlatni rat. Do subote bi trebali završiti prvu fazu iskopa, do mostića prije hotela „Bretanide“. U Bol su već stigli kandelabri, a oni koji su ih vidjeli kažu da će biti korisni, ali i ukrasni. Rasvjetna tijela su nešto posebno – bolje će osvjetljavati put uz manje troškove potrošnje struje. (J.E.)

(101) objavljeno  25. 11. 15. u 22.15 h 

********************


alt

Naselje Blato-Ratac (snimio: Tonči Buljan)


JE LI BLATO-RATAC ZABORAVLJENO? 

U naselju Blato-Ratac, poznatijem kao Bosanski Novi, ima 47 obitelji ili 180 stanovnika. Svaka kuća ima barem po četiri apartmana pa je lako izračunati da ljeti tu dnevno boravi i do 700 turista. Međutim, neki tamošnji žitelji smatraju da su zaboravljeni i zapostavljeni u odnosu na druga područja i naselja u Bolu.
U ime nezadovoljnih stanovnika naselja Blato Ratac obratio nam se Pero Nevistić koji je, s još desetak njih, uputio pismo načelniku, Općinskom vijeću i vijećnicima. Oni napominju da u naselju nema trgovine, nikakvog organiziranog parkirališta, zelenih površina, igrališta za djecu, previše prometnih problema, neosvijetljenih ulica … Predlažu da se u Bolu utvrde tri zone, a Blato-Ratac bi bio u trećoj pa bi se plaćao i manji paušal poreza za turizam.
Nadaju se da će se dio sredstava iz općinskog proračuna biti utrošen i u njihovom naselju. (J.E.)

(100) objavljeno  25. 11. 15. u 22.10 h 

********************


alt

Jaslice iz Vukovara čiji su autori Botteri - Peruzović


JASLICE NA OTVORENOM!

Ove je godine u planu postavljanje Božićnih jaslica pod Ložu. Nacrt je uz pomoć Ane Marije Botteri Peruzović već izrađen, a za realizaciju projekta potrebna je i pomoć odraslih. Centar za kulturu poziva dosadašnje polaznike kreativnih radionica, ali i sve ostale zainteresirane, da dođu na prvi sastanak u petak (27. studenoga) u 18 sati u Dom kulture. Radionicu će voditi akademski kipar Robert Jozić, a održavati će se petkom i subotom ujutro.
Za djecu će uskoro biti također organizirane radionice. (J.E.)

(99) objavljeno  25. 11. 15. u 22-05 h 

********************


alt

Sveti Nikola donosio je u Bol darove i ranijih godina


SV. NIKOLA DONOSI DAROVE

U općinskoj vitrini, na oglasnoj ploči, objavljena su imena djece koja imaju pravo na darove za sv. Nikolu. Na tom je popisu 117 djece predškolskog uzrasta, a koja su rođena do 31. prosinca 2014. Pravo na dar ima i 59 učenika prva četiri razreda Osnovne škole Bol.
Odbor za proslavu sv. Nikole poziva roditelje da pogledaju objavljeni spisak. Ukoliko je neko dijete izostavljeno treba to do 1. prosinca javiti na telefon 635-140.

(98) objavljeno  25. 11. 15. u 22 h  


srijeda, 25. 11. 2015.     ********************


alt

Prošlogodišnji svečarski dekor na Poljani


alt

Osim sportskog natjecanja, ove godine se na Poljani organizira i doček Nove godine


DOČEK 2016. NA POLJANI?!

U tijeku su pripreme za organizaciju dočeka Nove godine na Poljani! Organizatori su za sada Boško Botica i Tonči Buljan, ali će im se priključiti još barem desetak Boljana, koji će i ove godine pripremiti krajem prosinca i „Sportsko zabavni Božić“.
Prošlogodišnja uspješna organizacija i masovno druženje mladih na Poljani obveza su i izazov da se to ponovi i ovoga prosinca.
Sportska natjecanja počinju 18. prosinca, a novost je što se programom predviđa i nastup najmlađih u potezanju konopa, nogometu …
Na Poljani će se umjesto dva manja, postaviti jedan veliki šator, a idućih će se dana preko facebooka organizirati anketa među mladima sa cijelog otoka i ispitati njihova zainteresiranost za doček Nove godine na Poljani.
Naš portal će redovito izvještavati o tijeku priprema za Sportsko zabavni Božić i doček 2016. na Poljani. (J.E.)

(97) objavljeno  24. 11. 15. u 22 h

********************


alt


POS-ovi STANOVI OD JESENI

Prošlih dana u Bolu su boravile dvije predstavnice Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) a razlog je izgradnja stanova iz Programa društvene poticajne izgradnje (POS). O tome se u Bolu već godinama govori, ali radovi nikako da krenu.
Usvajanjem Prostornih planova kojima je regulirana i pristupna cesta za dvije novogradnje, može se sada zatražiti građevinska dozvola i obaviti razgovore i zaključiti ugovore sa budućim stanarima.
Jesen se, kao početak izgradnje, spominjala i 2013. a čini se da bi građevinski radovi mogli početi opet na jesen ali 2016, tri godine kasnije.
Objekti bi se gradili na Staroj cesti, južno od kampa Kito. Jedan objekt ima prizemlje i dva kata u kojima su četiri stana, dok drugi, sa 6 stanova, ima podrum, prizemlje i dva kata. Na raspisani natječaj pristigla je 21 molba.
Općina je poklonila zemljište, a cijena izgradnje bila bi nešto više od tisuću eura po kvadratnom metru. (J.E.)

(96) objavljeno  24. 11. 15. u 21.55 h 

********************


alt


POMOĆ ZA KOMUNU U BITELIĆU

Već se tjedan prikuplja u Župnom uredu pomoć za Komunu Papa Ivan XXIII. u Biteliću , gdje se liječe bivši narkomani. Iako ovih dana mnogi traže pomoć i organiziraju humanitarne akcije, Župni ured Sv. Ivana Krstitelja u Bolu to već radi godinama. Ljudi donose hranu i higijenske potrepštine, ali mnogi daju i novčani prilog. Prikupljeno je oko 4.000 kuna.
Akcija traje do 1. Prosinca, a prilozi se mogu donijeti u Župni ured (Trg Joze Bodlovića 1, iza Male crkve) svaki dan od 9 do 11 sati. (J.E.)

(95) objavljeno  24. 11. 15. u 21.50 h    

utorak, 24. 11. 2015.     ********************


alt


alt


UREĐUJE SE NOGOSTUP NA RIVI

Radovi na uređenju nogostupa od benzinske postaje do Bilina kuće počeli su u ponedjeljak (23. studenoga) iako je na 8. sjednici Općinskog vijeća (23. rujna) rečeno da će to početi – 12. listopada. Sigurno ima neki razlog za kašnjenje, ali te datume ponavljamo da se ne misli da naš portal obmanjuje javnost. Mi tek prenosimo što odgovorne osobe kažu vijećnicima.
Uređenje nogostupa (trotoara) druga je faza rada, jer je prije ljeta uređen parapet: otučena je kamena obloga (češki vez) i ugrađen bijeli beton. Tako će biti i na nogostupu, a trenutno „Takom“ d.o.o. radi na pripremnim radovima, uklanjanju rubnog kamena jer će se postaviti već gotovi betonski elementi.
Betonska obloga bit će dužine 200, a širine 4 metra, a taj će dio posla izvesti „Rubigrad“ d.o.o. prema projektu „Projektuma“.
Poznavatelji prilika smatraju da će za kišnih dana biti problema. Naime, sabirne šahte neće biti u mogućnosti primiti i odvesti vodu koja na ovaj dio rive dolazi Bračkom cestom. Stvarat će se bazeni kao što se dogodilo pred neki dan (vidi sliku). Ovo je zadnji trenutak, prije betoniranja, da se prokopaju odvodni kanali direktno u more. O tome bi trebali voditi računa investitor, nadzor i projektant! (J.E.)

(94) objavljeno  23. 11. 15. u 21.30 h  

********************


alt


alt


„STUDENAC“ NASTAVLJA I DALJE!

„Studenac“ je svoj market na Bračkoj cesti, na ulazu u Bol, otvorio 2.000, a nakon tri godine preuzeo ga je Tomo Brešković. Nedavno, nakon 12 godina, ponovo poslove vodi  „Studenac“. Međutim, mlado ali iskusno osoblje, ostalo je isto, pa nema razloga strahovati za dobar izbor i kvalitetnu uslugu.
U sklopu marketa ostaje i mesnica. Radno vrijeme u „Studencu“ je od 7 do 20, a nedjeljom i praznikom od 7 do 13 sati. (J.E.)

(93) objavljeno  23. 11. 15. u 21.25 h 

********************


alt

Zadružni savez Dalmacije osim Noćnjaka organizira i Sabatinu gdje je početkom mjeseca Bol za razvoj vinogradarstva dobio Zlatnu amforu koju je preuzeo načelnik općine Tihomir Marinković


„NOĆNJAK“ U OŽUJKU U BOLU?

Noćnjak je tradicionalna međunarodna manifestacija maslinara i uljara čiji je osnivač i organizator Zadružni savez Dalmacije. Ove godine Noćnjak je u ožujku održan u Trogiru gdje je Diplomu za kvalitetu ulja dobio i naš Boljanin Vojmir Cvitanić.
Saznajemo, međutim, da Zadružni savez Dalmacije idući Noćnjak, 18. po redu, namjerava organizirati u Bolu od 17. do 20. ožujka 2016. u Bluesun hotelu „Elaphusa“.
Program Noćnjaka pruža izvornu i jedinstvenu edukaciju maslinarima i uljarima, ali i svim potrošačima maslinovog ulja. (J.E.)

(92) objavljeno  23. 11. 15. u 21.20 h   ponedjeljak, 23. 11. 2015.     ********************


alt

Zlatni rat je zaustavio valove tramontane. Na žalu se vidi do kuda je more dolazilo u noći od subote na nedjelju


alt

Valovi su prekrili špicu Zlatnog rata


alt

Dariji Marinković ugodno je bilo u moru na plaži Martinica


ĆUDLJIVO VRIJEME

Prema najavama meteorologa veći dio Hrvatske zahvatilo je zimsko (ne)vrijeme: prvi snijeg, vjetar čupao stabla, otežan promet na cestama i moru, veći dio Like bez struje … U Bolu tijekom nedjelje ništa od toga. Bilo je istina malo oblačno i kišovito, pa malo vedro, pa opet oblačno i kišovito, pa opet vedro. Valovi tramontane prekrili su zapadni dio plaže Zlatni rat, a nije bilo ni katamarana, ali se katamaran ipak pojavio. U Bolu se u nedjelju ujutro i – kupalo.
U nedjelju u 13.25 nije došao katamaran iz Jelse koji je treba krenuti za Split. Razlog nedolaska je nevrijeme od subote zbog čega su tri katamarana ostala u splitskoj luci. Smirivanjem vremena u nedjelju je iz Splita u 16 sati isplovio katamaran za Bol i Jelsu.
Na Martinici se u nedjelju prije podne pojavila i kupačica. Darija Marinković kaže da je u moru bilo sasvim ugodno (20 stupnjeva), toplije nego vani (14,6 stupnjeva).

(91) objavljeno  22. 11. 15. u 22.40 h  

********************


alt


TREBAT ĆE PLAĆATI ZA GROBNO MJESTO

Državni ured za reviziju dostavio je pisano izvješće na 19 stranica o provedenoj reviziji od 25. svibnja do 1. listopada. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Općine Bol za 2014. godinu.
Kopiju izvještaja dobio je i svaki općinski vijećnik.
Iako za većinu primjedbi nema komentara, osim napomene da će biti uklonjene, ipak nam se čini da treba javnost upoznati sa tri otvorena pitanja:
- Općina nije planirala pa ni ostvarila prihode od godišnjih naknada za grobno mjesto, što je obvezna učiniti, a ta bi se sredstva koristila za održavanje i uređenje groblja;
- Općina nije na svojim internetskim stranicama objavila popis korisnika i visinu iznosa dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija;
- Općina nije poduzela mjere za naplatu potraživanja (dugovanja) od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje javnih površina, komunalnog doprinosa te od komunalne naknade u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna. (J.E.)

(91) objavljeno  22. 11. 15. u 22.35 h 

********************


alt


ZIMSKI VEZ

Barki je sve manje, tijekom zime, u bolskom portu. Vlasnici ih izvlače na kopno i spremaju (parkiraju) na parkiralište (na slici). Tu će prezimiti, a na proljeće će se uređivati i potom vratiti u bolsku luku.
Na parkiralištu su očito mnogo sigurniji, iako je i tu jedan brod bio oštećen prošle zime. (J.E.)

(90) objavljeno  22. 11. 15. u 22.30 h  nedjelja, 22. 11. 2015.     ********************


alt


RED PLOVIDBE ZA 2016.

„Jadrolinija“ je objavila red plovidbe svojih katamarana i trajekti za 2016. godinu. Sve ostaje isto, barem što se tiče trajektnih linija Supetar – Split – Supetar te Sumartin – Makarska – Sumartin i katamaranske pruge Bol – Split – Bol. Zna se i da će zimski red plovidbe važiti od 1. siječnja do 2. lipnja te od 3. listopada do 31. prosinca 2016.
Dodatne katamaranske linije bit će za križni put na Hvaru. Katamaran će 24. ožujka (četvrtak) iz Bola za Jelsu biti u 19 sati, a sutradan (25. ožujka) u 8 sati je Jelsa – Bol, u 8.30 Bol – Jelsa, a umjesto u 6 katamaran će krenuti 25. ožujka (petak) iz Jelse u 9 sati preko Bola za Split. (J.E.)

(89) objavljeno  21. 11. 15. u 22 h 

********************


alt

Stari izgled fasade Galerije ...


alt

... novi izgled fasade Galerije


NOVE ŠKURE NA GALERIJI (2)

Jučer smo napisali, a danas slikom prikazujemo kako je to bilo donedavno, a kako će Galerija umjetnina Branislav Dešković izgledati ubuduće. Umjesto tamno smeđih grilja sada su puni zatvori od ariša sive boje. Vrstu drva i boju odabrali su konzervatori. (J.E.)

(88) objavljeno  21. 11. 15. u 21.55 h 

********************


alt


CRNO NA BIJELO

Pažnju je znatiželjnima, koji su se ponadali i čekali u subotu katamaran iz Splita, privukao natpis na prostoru gdje se inače prodaju karte. Lijepo piše, crno na bijelo (žuto), da u subotu nema katamarana Split – Bol – Jelsa. Piše to na četiri jezika, iako se ne navodi što je razlog nedolaska, nije teško pretpostaviti da je to zbog vremenskih neprilika.
S obzirom da je katamaran ostao u Splitu, vjerojatno neće ni u nedjelju u 13.25 krenuti iz Bola za Split. (J.E.)

(87) objavljeno  21. 11. 15. u 21.50 h  subota, 21. 11. 2015.     *******************


alt

Polaznici klasične gimnazije u dominikanskom samostanu sa svojim nastavnicima, snimljeni pred ulazom u Veliku (Samostansku) crkvu prije II. svjetskog rata


JUBILEJ DOMINIKANSKOG REDA (2)

Papa Honorije III. potvrdio je 22. prosinca 1216. godine osnivanje Reda propovjednika, odnosno dominikanskog reda. U Dubrovnik su dominikanci stigli 9 godina kasnije (1225.), a u Bolu su od 1475.
Bol i dominikanski samostan ne mogu se promatrati odvojeno – zapisano je u monografiji Boljani (izdanje 2011.). Od 1475. do danas traje prisna obiteljska povezanost i suživot. U sudbonosnim trenucima samostan je ostao uz narod i pomagao narodu.
Kada su Talijani u kolovozu 1943. počeli paliti kuće u Bolu, gotovo svi mještani sklonili su se u samostan na Glavici gdje su dobili hranu, smještaj i zaštitu. Liječničke usluge i nakon rata pružao je Boljanima o. Anđeliko Rabadan. Vlasnici popaljenih kuća u II. svjetskom ratu dobili su od dominikanaca željezne krevete i drugu opremu iz svoje bivše gimnazije koja je bila prestala s radom zbog ratnih (ne)prilika.
Među dominikancima bilo je i 79 fratara rođenih u Bolu.
Dominikanci su 1828. dio svog vrta ustupili za sadašnje groblje, gdje su ukopi počeli 1830.
Dominikanska gimnazija iz Dubrovnika u Bol preselila je 1907. Pravo javnosti dobili su niži razredi 1928., a to pravo su 1940. dobili i viši razredi dominikanske klasične gimnazije. Tu su školu pohađali i mnogi Boljani. S kraćim prekidima dominikanska gimnazija u Bolu djeluje sve do 1973. godine.

(86) objavljeno  20. 11. 15. u 23.45 h  

********************


alt


PRIJE KIŠE

Radovi na sanaciji krova zgrade na rivi, vlasništvo Bol poljoprivredne zadruge, počeli su 11. studenoga. Trebalo je nekoliko dana samo za postavljanje skele i zaštitu prolaznika, a onda se nastavilo intenzivnim radom na samom krovu. Lijepo vrijeme je građevinarima išlo u prilog, ali je najava kišnog i vjetrovitog perioda, tražili veće angažiranje posebno tijekom ovoga petka kada su radnici na krovu izgledali poput lastavica na žici. Treba priznati da su uspjeli prekriti krovnu površinu potrebnom izolacijom protiv kiše, pa sada nema opasnosti da će i nedovršeni krov – prokišnjavati. U petak se na krovu, kao što je i običaj, zavijorila državna zastava.
Na krovu su dovezene i kupe pa će se idućih dana nastaviti raditi koliko to vremenske prilike budu dozvoljavale. (J.E.)

(85) objavljeno 20. 11. 15. u 23.40 h  

********************


alt


NOVI ZATVORI NA GALERIJI

U dogovoru s Konzervatorima skinuta su vrata i prozori sa zgrade Galerije umjetnina Branislav Dešković. Tijekom petka postavljeni su novi otvori, za mnoge možda neobične boje, ali i to je učinjeno po zahtjevu Konzervatora koji nisu željeli da prozori i vrata odvlače pažnju od palače renesansno-baroknih značajki. Za izradu otvora korišten je ariš. (J.E.)

(84) objavljeno  20. 11. 15. u 23.35 h 

********************


alt

U petak su još na autobusnoj stanici bili izborni plakati (za 8. studenoga) i za koncert (13. studenoga)


PLAKATIRANJE

Svjedoci smo da se plakati postavljaju posvuda, gdje tko poželi. A kada više nisu aktualni i dalje ostaju i obavještavaju nas o nečemu što je već prošlo: koncert ili predizborne poruke biračima.
U našoj Općini ima službi i ljudi koji bi morali reagirati i uklanjati plakate postavljene izvan plakatnih prostora. (J.E.)

(83) objavljeno  20. 11. 15. u 23.30 h  petak, 20. 11. 2015.     ********************


alt

Proslava 500. obljetnice dominikanskog samostana u Bol (foto iz 10. listopada 1975.)


JUBILEJ DOMINIKANSKOG REDA

Ovoga mjeseca počelo se s obilježavanjem Godine jubileja, 800-te obljetnice osnutka  Reda propovjednika, odnosno dominikanskog reda. Osnovao ga je Španjolac Dominik de Guzman, rođen oko 1171. Papa Honorije III. potvrdio je osnutak Reda propovjednika 22. prosinca 1216. godine. Dominik je umro u Bologni 6. kolovoza 1221. Trinaest godina kasnije, 1234., papa Grgur IX. proglasio ga je svetim. Grob mu je u Bologni, a spomen mu se slavi 8. kolovoza.
U dugoj povijesti dominikanci su Crkvi dali četiri pape, osamdesetak kardinala, tristotinjak svetaca i blaženika. U Redu je danas više od šest tisuća članova na svim kontinentima. U Dominikanskoj obitelji još je 40-ak tisuća redovnica apostolskog života aktivnih u svim segmentima društva, oko 4 tisuće redovnica kontemplativnog života u više od 300 samostana, te na stotine tisuća članova laičkih bratstava sv. Dominika i članova dominikanskog pokreta mladih. Najpoznatiji su dominikanci zaštitnik prirodoslovaca sv. Albert Veliki, naučitelj Crkve sv. Toma Akvinski, sv. Katarina Sijenska, sv. Vinko Fererski, Jeronim Savonarola, zaštitnik umjetnika Beato Angelico. Slavno olimpijsko geslo „Brže, više, jače“ skovao je francuski dominikanac Henri Didon, začetnik obnove Olimpijskih igara.
U osamstoljetnoj povijesti Red je dao iznimne doprinose hrvatskom društvu, kulturi i znanosti. Hrvatska dominikanska provincija danas ima 13 samostana: od toga je deset samostana u Hrvatskoj (po dva u Dubrovniku i Zagrebu) te jedan u Bosni i Hercegovini (Klopče kod Zenice) i dva samostana s dvije župe u Sloveniji (Žalec i Petrovče). Provincija ima osamdesetak redovnika, od kojih jedanaestorica djeluju izvan granica Provincije diljem svijeta. Uz samostane djeluje osam župa, nekoliko zborova mladih, četiri muzeja (Dubrovnik, Bol, Stari Grad i Trogir), dominikanci objavljuju nekoliko časopisa. Svaki samostan ima knjižnicu. Najveća je u zagrebačkom samostanu Kraljice Svete Krunice, a knjižnica splitskoga samostana čuva djela koja joj je oporučno ostavio otac hrvatske književnosti Marko Marulić.
                                Sutra: dominikanci su u Bolu 540 godina!

(82) objavljeno  19. 11. 15. u 22.40 h 

********************


alt


RADIONICA: OBRADA VUNE

„Brački pohaj“ nastavlja ovoga petka (20. Studenoga) organiziranjem edukativnih radionica. U prostorijama Doma kulture s početkom u 17 sati održat će se druga radionica na temu obrade vune „Osnove mokrog filcanja“.
Svi zainteresirani su dobro došli, a predavanje i radionica su besplatni za sve polaznike. Projekt financiraju bračke općine i grad Supetar. (J.E.)

(81) objavljeno  19. 11. 15. u 22.35 h 

********************


alt


ZA ČISTI BOL

Bol dobiva priznanja za primjerenu čistoću mjesta, posebno centra mjesta. Za to nisu samo zaslužni radnici Grabovog rata koji čiste ulice, već i mještani ali i turisti tijekom ljeta. Na najmanji incident reagiraju ljudi i šalju nam foto kritike. Učinio je to i jedan naš čitatelj, a mi smo sutradan (četvrtak) provjeravali tko će i kada ukloniti ostatke nakon čišćenja ribarske mreže.
Sve je bilo čisto, ni traga ostacima morske trave, što je očito uklonio vlasnik ribarske mreže. U Grabovom ratu su nam potvrdili da njihov čovjek nije imao potrebe intervenirati.
Dobro je kada nam se ljudi javljaju, ali je pohvalno što je i naš ribar savjestan i očistio ono što je bilo ostalo na muliću. (J.E.)

(80) objavljeno  19. 11. 15. u 22.30 h četvrtak, 19. 11. 2015.     ********************


alt


alt


NEKA SE NE ZABORAVI

Iz godine u godinu Boljani na Loži paljenjem svijeća odaju počast stradalima u Vukovaru i Škabrnji. Na dan pada Vukovara i stradanja branitelja i civilnih žitelja Škabrnje, 18. studenoga, svojevrsni sat povijesti imali su i učenici Osnovne škole Bol. Oni su sa svojim učiteljicama i nastavnicima došli na Ložu i u parku pred crkvicom Sv. Ante zapalili svijeće za žrtve koje ne smiju i neće biti zaboravljene. (J.E.)

(79) objavljeno  18. 11. 15. u  22.35 h 

*********************


alt


LAG NUDI POMOĆ ZA RAZVOJ

Udruga LAG BRAČ (Lokalna Agencijska Grupa Brač) osnovana je sa ciljem promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj svih lokalnih gospodarskih i društvenih aktera na području našeg otoka. U tijeku je njihova akcija, zbog koje su u srijedu organizirali radionicu u Bolu: izrada Lokalne razvojne strategije do 2010. godine. Je li zbog loše pripreme ili nepovoljne satnice (9 sati) u Domu kulture došlo je samo sedmero zainteresiranih i vaš novinar.
Moglo se čuti mnogo zanimljivih mogućnosti koje se mogu realizirati preko ove Udruge, a naš je portal ponudio svoj prostor radi boljeg upoznavanja i informiranja. Neposredni kontakti ipak su najprihvatljiviji način komuniciranja pa će sličan sastanak ponovno biti organiziran u Bolu u narednih desetak dana. (J.E.)

(78) objavljeno  18. 11. 15. u 22.30 h

********************  


alt


alt


KRONOLOGIJA TURISTIČKOG RAZVOJA

Knjiga „Turistički Bol u mom sjećanju“ dobila je i drugi dio: SLIKOVITI PRIKAZ autora Jeronima Jerka Martinića. U prepunoj Galeriji Doma kulture o knjizi, koja ima 310 stranica i preko 500 fotografija, govorili su nakladnik i urednik Krešimir Okmažić, ravnatelj Srednje škole Bol, recenzent Mili Razović, turistički djelatnik, bivši direktor Ureda TZ županije i profesor na fakultetu u Zadru te sam autor Jerko Martinić.
Edicija, čuli smo od recenzenta, priča je o svakidašnjem bolskom životu u proteklim razdobljima, a u središtu autorove pozornosti su pojedini likovi, protogonisti i motivi koji su utjecali na razvojne promjene Bola i njegovu turističku izgradnju. Objavljene slike i popratni tekstovi su kronologija razvoja turističke destinacije, koja ove godine obilježava 50 godina od prve šampionske titule – najboljeg ljetovališta na Jadranu. (J.E.)

(77) objavljeno  18. 11. 15. u 22.25 h  srijeda, 18. 11. 2015.     ********************


alt


alt


alt


alt


DAN SJEĆANJA NA JESEN 1991.

Simboličnim paljenjem svijeća na Loži u utorak navečer, Boljani su odali počast svim žrtvama Vukovara i Škabrnje. U parku pred crkvicom Sv. Ante ispisano je svijećama VUKOVAR, ime grada heroja. Od 18 sati svijeće su se palile i ostavljale na ogradni zid na Loži, a u 18.30 sati bolski župnik o. Damir Šokić molio je za sve žrtve Domovinskog rata.
Učenice VIII. razreda Osnovne škole Ana Mikulić i Maja Petek pročitali su dijelove iz knjige Siniše Glavaševića Priča o gradu i Priča o djetinjstvu. (J.E.)

(76) objavljeno  17. 11. 15. u 20.50 h utorak, 17. 11. 2015.     ********************


alt


SVIJEĆE ZA SVE ŽRTVE ZLOČINA

Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., ispred crkvice Sv.Ante u utorak navečer (17. studenoga) molit će se za žrtve Vukovara i Škabrnje. Sat vremena kasnije nego je ranije bilo najavljeno, palit će se od 18 sati svijeće na Loži, a u sklopu akcije "I u mom gradu Vukovar svijetli..."
Molitva počinje u 18.30 sati, nakon mise u Župnoj crkvi Gospe od Karmela.

Organizatori ove manifestacije su Udruga bolskih branitelja i Centar za kulturu.

******
Ponedjeljak i utorak su dani sjećanja na poginule u Domovinskom ratu ali i suosjećanja s najnovijim stradalima u zločinu koji je prošlog petka počinjen u Parizu. Ponedjeljak je bio Dan žalosti u Hrvatskoj. Otkazane su sve zabavne priredbe, a zastave su spuštene na pola koplja. Ali, na žalost, to svi u Bolu nisu učinili.
Bol se pridružio onima koji su sa zgražanjem pratili događanja u Francuskoj. Sa zvonika Velike crkve u 12 sati oglasilo se tzv. mrtvačko zvono koje obično oglašava da je netko umro. Čule su se i sirene na vatrogasnim vozilima …
U utorak će se svijeće zapaliti ne samo za stradale u Vukovaru i Škabrnji, već i za žrtve zločina u Parizu.

(75) objavljeno  16. 11. 15. u 23.30 h  

********************


alt


ZA VIKEND DVA FILMA

Kino Mediteran Bol sljedeći će vikend (20. i 21. studenoga) prikazati dva filma.
U petak 20. studenoga u 20 sati na programu je  igrani film "SPECTRE". Radi se o 24. nastavku najdugovječnijeg filmskog serijala u povijesti o najpoznatijem agentu na svijetu - James Bondu. Po četvrti puta Bonda je utjelovio hvaljeni glumac Daniel Craig.
Sutradan, u subotu u 18:30 sati na repertoaru je "MALI PRINC", prva animirana verzija klasika svjetske književnosti, genijalne knjige Antoinea de-Saint Exuperija. Film se prikazuje u sinkroniziranoj verziji. (A.M.)

(74) objavljeno  16. 11. 15. u 23.25 h  

********************


alt


SVJETLEĆA DEKORACIJA

Počelo je postavljanje dekoracije za predstojeće blagdane, Božić i Novu godinu. Trebat će dana da se to sve postavi, a vjerujemo da neće dugo trebati čekati da to i zasvijetli. Lani se počela postavljati nova svjetleća dekoracija i postupno se palila a počelo je 27. studenoga.
Hoće li biti dodatnih ukrasa nismo uspjeli saznati, ali se lani pričalo da bi svjetleće parangale trebalo postaviti na zgradi škole (Podrum Jako vino) i hotelu „Kaštil“. (J.E.)

(73) objavljeno  16. 11. 15. u 23.20 h 

********************


alt


KAKAV ŽELIMO RAZVOJ OTOKA?

U srijedu 18. studenog LAG Brač organizira tri početne radionice sa temom izrade Lokalne razvojne strategije ruralnog razvoja otoka Brača za razdoblje 2015. - 2020.
Prije nešto manje od mjesec dana potpisan je Ugovor o izradi lokalne strategije LAGa Brač sa klasterom za eko-društvene inovacije CEDRA iz Splita čime je i službeno započela izrada ovog važnog strateškog dokumenta za naš otok koja će potrajati slijedećih pet mjeseci.
Lokalna razvojna strategija ima za cilj definirati probleme, potrebe ali i razvojne mogućnosti i prilike otoka Brača.
Uporedo sa izradom strategije organizirat će se u razne radionice, savjetovanja i fokus grupe na kojima će se omogućiti svim dionicima da iznesu svoje prijedloge, ideje, razmišljanja i preporuke ključne za definiranje svih elemenata strategije.
Prva radionica je u srijedu (18. studenoga) u Domu kulture s početkom u 9 sati, a ostale dvije su isti dan ali nešto kasnije u Pučišćima i Supetru.

(72) objavljeno  16. 11. 15. u 23.15 h  
ponedjeljak, 16. 11. 2015.     ********************


alt


PONEDJELJAK - DAN ŽALOSTI

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih napada u Parizu. Danom žalosti proglašen je ponedjeljak, 16. studenoga 2015. godine.
Dan žalosti označava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

(71) objavljeno  15. 11. 15. u 22.25 h 

********************


alt


NOVO DJEČJE IGRALIŠTE

Izgradnjom luke na Račiću tamo, na području ex Fabrike, više neće biti dječjeg igrališta. Ranije je već odlučeno da se preseli malo dalje, u šumicu ispred Doma za starije osobe. Iako će izgradnja luke potrajati barem dvije godine, igralište će trebati preseliti već u jesen 2016. kada se planira početak nasipanja lukobrana i prometovanje teških kamiona.
Do preseljenja na sadašnjem igralištu postaviti će se barem jedna sprava za dječju igru. (J.E.)

(70) objavljeno  15. 11. 15. u 22.20 h 

********************


alt

Subotnje vjenčanje u Murvici (foto: Vlado Anić)


MURVICA: VRAĆA SE ŽIVOT

Vjenčanje koje je u subotu obavio bolski župnik o. Damir Šokić u Murvici, kada su sklopili brak Darko Pavišić i Zrinka Azapović, zaslužuje i poseban osvrt. Naime, u mjesnoj crkvi u Murvici posljednji put  vjenčanje je bilo prije više od 21 godine. Tada su se, 12. veljače 1994. godine, vjenčali Stipe Karmelić i Miranda Baković, a vjenčao ih je Tomo Vukšić, danas biskup i vojni ordinarij u BiH.
Darko i Zrinka privremeno su preselili u Bol u očekivanju prinove. A onda se vraćaju u Murvicu, gdje se posljednjih godina nastanjuju mladi parovi. Tamo je već i šestero djece. Murvica je 1910. godine imala 207 stanovnika, a 2001. svega 23. Na posljednjim izborima u Murvici su pravo glasa imale 24 osobe.
- Želio bih se zahvaliti svima koji su nam pomogli u organizaciji i uputili čestitke – kaže nam Nikola Pavišić Major, otac mladoženje. – Veliko hvala Kristini Bodlović Šemper koja je vrlo lijepo dekorirala mjesnu crkvu, a posebno zahvaljujem i klapi Kantaduri koja je ovo slavlje učinila još svečanijim i veselijim. (J.E.)

(69) objavljeno  15. 11. 15. u 22-15 h  

********************


alt


alt


DOLAZE S DVIJE MEDALJE

Uspješnim nastupom naših malih sportaša završena je 2. Međunarodna dječja olimpijada "JUMP 2015" u Herceg Novom. U jakoj konkurenciji od preko 420 natjecatelja iz Hrvatske, BiH i Crne Gore, reprezentacija Unisport Sportske škole višestranog razvoja Bol, kući se vraća sa dvije osvojene medalje. Jelena Bošnjak osvojila je srebrenu medalju u disciplini sprint 60 m, a Eva Jakšić brončanu u disciplini - poligon prepreka. Osim naše dvije medaljonoše, boje našeg Bola i Hrvatske branili su još: Celina Marčić, Dora Okmažić, Miriam Cvitanić, Sara Kambović, Zara Jakšić, Lea Marinelić, Nina Lisičar, Ema Tomić, Frančeska Kusanović, Anita Ivelić, Ian Anić i Luka Batinić.
Nadamo se da će ovako lijepih sportskih susreta i prilika za nezaboravnim druženjem naših malih reprezentativaca u budućnosti biti još i više. (T.B.)

(68) objavljeno  15. 11. 15. u 22.10 h  

********************


alt


POMOĆ ZA KOMUNU U BITELIĆU

Župni ured Sv. Ivana Krstitelja u Bolu i ove godine organizira humanitarnu akciju za Komunu Papa Ivan XXIII. u Biteliću kod Sinja, gdje se liječe bivši narkomani. Namirnice i novčani prilozi se primaju od ponedjeljka (16. studenoga) svaki dan od 9 do 11 sati u prostorije Župnog ureda, Trg Joze Bodlovića 1 (iza Male crkve). Akcija traje do 1. prosinca.

(67) objavljeno  15. 11. 15. u 22.05 h  nedjelja, 15. 11. 2015.     ********************


alt


alt


NA ŠETNICI SE RADI I SUBOTOM

Za one koji rade na zamjeni javne rasvjete na šetnici prema plaži Zlatni rat i subota je bila radni dan. Treba iskoristiti lijepo vrijeme jer su u pitanju iskopi, a kiša bi umnogome otežala te radove. Od ukupno 800 metara, koliko će se u prvoj fazi urediti javna rasvjeta, do sada je iskopano 250 metara, sve do Puta ruža. Međutim, već je zatrpano prvih 210 metara iskopanog kanala u kojeg je postavljen električni kabel i betonirani temelji za nove kandelabre.
Iskopi se rade ručno kako bi se što manje oštetili korijeni borova koji su posađeni s obije strane šetnice. Treba ipak napisati da na pojedinim dionicama gdje se kopalo nije bilo korijena stabala. Netko ranije je tu polagao instalacije i nije baš mnogo (ili nikako) vodio računa o stabilnosti borova. Dobro je to znati ukoliko borovi, nakon veće bure, počnu padati po šetnici. (J.E.)

(66) objavljeno  14. 11. 15. u 23 h 

********************


alt


SVIJEĆE ZA VUKOVAR I ŠKABRNJU

U utorak 17. studenoga Bol će se prisjetiti žrtava zločina u Vukovaru i Škabrnji. Iza 18 sati počet će se, kao i ranijih godina, paliti svijeće na Loži ispred crkvice Sv. Ante. Molitva za pokoj duša poginulih i ubijenih održat će se u 18.30 sati.
Boljani će još jednom odati počast poginulima, uoči godišnjice pada Vukovara i najkrvavijih borbi u Domovinskom ratu, ali i stradanjima branitelja i ubijenih civila u Škabrnji, istoga dana, 18. studenoga 1991. godine. (J.E.)

(65) objavljeno  14. 11. 15. u 22.55 h  

********************


alt

Svjedočanstvo iz 1964. godine: dnevne novine u Bol su dolazile nako 17.30 sati


PREDSTAVLJANJE KNJIGE

Iduće srijede (18. studenoga) u 17.30 sati u prostoriji Centra za kulturu općine Bol (Dom kulture) predstavit će se drugi dio knjige "Turistički Bol u mom sjećanju" pod nazivom SLIKOVITI PRIKAZ autora Jeronima Jerka Martinića.
Ovom knjigom završen je višegodišnji rad autora na obradi jednog segmenta i jednog određenog vremenskog razdoblja turističkog Bola .
U ovom drugom dijelu knjige, fotografije zamjenjuju na tisuće napisanih ili izgovorenih riječi.
Knjigu će predstaviti urednik, recenzent i sam autor. (J.E.)

(64) objavljeno  14. 11. 15. u 22.50 h  

********************


alt


ŠTO SE ČITA?

Može biti interesantno znati što se i koliko puta čita na ovom portalu? Imamo podatke za 12 dana studenoga kada su čitatelji 15.800 puta otvorili boljani.info.
Najčitanija je svakako Bolska kronika (15.731), sljede Umjesto čestitke (7.469), Bolski „likovi“ (2.720), Rođeni (2.330), Umrli (1.630), Obavijesti i oglasi (1.414), Boljani po svijetu (1.383), Red plovidbe (1.372), Izbori 2015. (1.239), Foto kritika (1.202), Ja tako mislim (1.032), Ljetne razglednice (629), Plaža Zlatni rat (560), Sport (545), Zanimljivosti (469), Bolska kronika – arhiv (464), Autobusi (454), Sjećanja i zahvale (309), Stare slike 4 (284), Osmrtnice (275), Izjava (229), Bolska povijest (203) …

(63) objavljeno  14. 11. 15. u 22.45 h 

********************


alt


alt


BOLSKA DJECA U IGALU

Druga Međunarodna dječja olimpijada "JUMP 2015" ove se nedjelje održava u sportskom centru Igalo u Herceg Novom. Organizator ovog sportskog događaja, koje će okupiti preko 420 natjecatelja iz 12 sportskih škola iz Crne gore, BiH i Hrvatske, je Univerzalna školica sporta JUMP. Hrvatsku će na ovoj manifestaciji predstavljati 14 polaznika Unisport Sportske škole višestranog razvoja Bol koji su tijekom subote stigli u Herceg Novi. Za dobru zabavu na zajedničkom treningu pobrinuli su se gostoljubivi domaćini iz JUMP-a Milutin i Bojana Govedarica.
Sreću na natjecanju poželjet ćemo svim natjecateljima, uz želju da u nedjelju pobijedi najbitnije - zabava i druženje među djecom. (T.B.)

(62) objavljeno  14. 11. 15. u 22.40 h  subota, 14. 11. 2015.     ********************


alt


RASTE BROJ POREZNIH DUŽNIKA

Prema najnovijim podacima koje je Porezna uprava objavila 31. listopada na svojim Internet stranicama, iz Bola 44 fizičke i jedna pravna osoba duguju 10,2 milijuna kuna. To je za pet osoba i 1,9 milijuna kuna više nego smo izvijestili u srpnju ove godine.
Dug se odnosi na neplaćeni PDV, porez i prirez na dohodak, promet nekretninama i carinski dug.
Fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na poimeničnom popisu je 7.095 osoba a svaki od njih duguju više od 100 tisuća. Najveći je dužnik iz Ljubitovice od kojeg Porezna uprava potražuje 41,4 milijuna. Jedan naš Boljanin je na tom popisu  41. a duguje 1.140.640 kuna. Od prošloga puta dug je povećan za 45.631 kunu na ime kamata za tri mjeseca.
Na popisu pravnih osoba (firme) prvi put se spominje i jedna tvrtka iz Bola čiji je dug 387.547 kuna, a dužnika (preko 300 tisuća kuna) je u našoj županiji  939 firmi.
Treću grupu čine ostali porezni obveznici (građani), a njih je u našoj županiji 7.095, a iz Bola 32 s dugom većim od 15 tisuća kuna. Prvi po visini duga je Boljanin koji duguje 337.969 kuna, a na županijskoj rang listi je 894 po redu. (J.E.)

(61) objavljeno  13. 11. 15. u 22.20 h 

********************


alt


SMANJIO SE ZLATNI RAT!

Konture, dužinu i širinu plaže Zlatni rat mjeri naš portal od 2006. godine. Posljednje mjerenje izvršeno je pred neki dan (12. studenoga) i možemo konstatirati izvijesnu – stagnaciju. Jedan od razloga može biti i manje iskopa za novogradnje, čija se zemlja u pravilu, uz negodovanje Zelenih, bacala u more. To je bila svojevrsna hrana za  Zlatni rat, ali i okolne plaže.
Mjereno od prvog stabla u šumici prema vrhu plaže, sada je 162 metra, a prošle godine je izmjereno 167 metara, dok je 15. srpnja 2006. bilo 158 metara.
Uz rub mora sa zapadne strane Zlatni rat je dug 377, a sa istočne čak 479, odnosno 102 metra više.
Mjerili smo i bočne širine. Od prvog stabla do mora na zapadu sad je 44 metra, ali je na istočnoj strani 43 metra. (J.E.)

(60) objavljeno  13. 11. 15. u 22.15 h 

********************


alt


alt


SVE SE MOŽE …

Pisali smo o živici koja je sa privatnog posjeda prešla preko (skoro) pola ulice (gornja slika). A tom ulicom svakodnevno prolaze okolni stanari, a ljeti i turisti koji dolaze pogledati „kuću u kući“. Možda je i vlasnik kuće i okućnice shvatio da treba intervenirati i posjekao je staru živicu i posadio novu (donja slika).Ne čini li se i vama, dragi čitatelji, da je ovo novo nešto sasvim lijepo i korisno. Sve se može – kad se hoće. (J.E.)

(59) objavljeno  13. 11. 15. u 22.10 h 

********************


alt


ZUBATAC OD 10 KILA

Jeri Marinković otkrio nam je tek da su u ribolovu bili 11. i 13. studenoga – zapadno od Bola. O njihovim uspjesima pisali smo i ranije, a kao dokaz (da to nisu lovačke priče) objavljivali smo i fotografije. Dobili smo četiri slike, ali mislimo da je i jedna sasvim dovoljna: Jeri s ulovom teškim 10 kila. (J.E.)

(58) objavljeno  13. 11. 15. u 22.05 h 


************************


alt

Kandidati Domoljubne koalicije za posjeta Bolu s domaćinima na Račiću


ZAHVALA BOLSKOG HDZ-a

Bolski HDZ-e, zadovoljan izbornim rezultatima, ovim putem želi zahvaliti svojim članovima i simpatizerima koji su svoj glas dali Domoljubnoj koaliciji. U odnosu na parlamentarne izbore prije četiri godine, HDZ je u Bolu dobio 280 ili 66 glasova više. Vjerujemo da je taj rezultat još bolji ako bi se pribrojili i glasovi Boljana koji su iskoristili svoje pravo i na dan izbora glasovali negdje u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

(57) objavljeno  13. 11. 15. u 22 h 
petak, 13. 11. 2015.     ********************


alt


NEMA CJEPIVA PROTIV GRIPE

Oni mlađi od 65 godina, a nisu kronični bolesnici, ne mogu do cjepiva protiv gripe. Bolska ambulanta ima cjepivo za starije od 65 godina, kronične bolesnike i trudnice koje će besplatno cijepiti, a ostali su upućeni na ljekarnu gdje trebaju cjepivo – kupiti. Cjepiva ove godine, međutim,  u Bolu – nema.
Susretljiva voditeljica u bolskoj ljekarni Ana Batinić dala nam je na uvid njenu prepisku sa Službom centralne nabave Ljekarne Prima Pharme u Zagrebu. Dobila je sljedeći odgovor: „Nažalost cjepivo za ovu sezonu je isporučeno i neće se više naručivati. Nije raspoloživo kod nijednog od naših dobavljača.“
Mala je utjeha da je zadnja epidemija gripe mimoišla Bol, a ljekarna je u Bolu prošle godine prodala samo dvije doze cjepiva. (J.E.)

(56) objavljeno  12. 11. 15. u 20.45 h  

********************


alt

Crveni semafor i prometni znakovi o radovima na cesti i zabrani prometa iznad Mlina (snimljeno 12. 11. u 17.15h)


NA SEMAFORU - CRVENO

Dva se dana radilo na Račiću a da nije bilo nikakvih oznaka na cesti iznad Mlina da je nemoguć promet automobilima. Po završetku radova, nešto sasvim drugačije. Dva se već dana (srijeda i četvrtak) može cestom do Velog mosta i katamarana, ali semafor i dalje gori crveno, a na cesti je prometni znak o zabrani prolaza za vozila! (J.E.)

(55) objavljeno  12. 11. 15. u 20.40 h  

********************


alt

"Novalje" nije bilo u četvrtak u 6.20, ali je došla iz Splita u Bol u 17 sati


KATAMARAN JE DOŠAO!

U četvrtak ujutro uzaludno su putnici pogledavali prema Jelsi očekujući katamaran za Split. Katamaran nije došao iako je bila bonaca. Razlog je kvar na brodskoj elektronici, koji je tijekom dana ipak otklonjen i „Novalja“ je iz Jelse otplovila direktno, bez putnika, za Split. Po plovidbenom redu u 16 sati isplovila je iz Splita za Bol i Jelsu. (J.E.)

(54) objavljeno  12. 11. 15. u 20.35 h  četvrtak, 12. 11. 2015.     ********************


alt

Najbolji: hotel Bonaca


alt

Priznanja Hotelu "Bonaca" kao ukupnom pobjedniku


alt

Nagrađena je i recepcija hotela "Bonaca"


alt

Nagrada za kuhinju hotela "Bonaca"


alt

Najbolji wellness ima hotel "Elaphusa"


alt

Hotel "Borak" pobjednik u kategoriji ostalo


alt

Hoteli Zlatni rat, sportski pobjednici


alt

Zlato za boćarice s Aerodroma


„BONACA“ JE NAJBOLJA!

Po prvi put od kada se provodi ovaj način anketiranja gostiju u Bluesun hotelima, nagrada za najbolji od ukupno 14 Bluesun hotela dolazi u Bol. Šampion je „Bonaca“ ali uz nagradu za najbolji hotel dobili su priznanje za najbolje odjeljenje kuhinje i najbolju recepciju.
Grand hotel „Elaphusa“ima najbolji wellness, a „Borak“ je pobjednik u kategoriji ostalo.
Drugo mjesto pripalo je „Elaphusi“ u kategoriji barova, a „Bonaci“ u odjelu restorana.
Nagrade najboljim odjeljenjima i zaposlenicima Koncerna uručene su u srijedu navečer u hotelu „Alga“ u Tučepima.

ZLATNE BOĆARICE S AERODROMA
Tijekom trodnevnog boravka na Bluesunijadi u Tučepima organizirana su i brojna natjecanja. Dobili smo informaciju da su Ecija Martinović, Dina Radić i Anna Hero (izbornik Berislav Grebenar), zaposlenici Aerodroma Brač, osvojile zlatnu medalju u  boćanju. (J.E.)

fotografije iz Tučepa: Merlin Katić 

(53) objavljeno  11. 11. 15. u 22.30 h  

********************


alt


ZBOG TAKSISTA TRAŽE POMOĆ

Tvrtka MS Brač turist u čijem je sastavu agencija Adria tours zatražila je pismenim putem intervenciju od Općinskog vijeća. Agencija prodaje i autobusne karte za Supetar, ali prema njihovim navodima, vozači taxi službe ulaze u prostor ureda na autobusnoj stanici i „vrlo grubo nude svoje usluge gostima, nedolično se ponašaju i ne biraju sredstva kako doći do gosta“. Ovo je naročito izraženo u pred i po sezoni – piše dalje u tom pismu – kada taxisti primijete kako gost želi kupiti autobusnu kartu. Nerijetko se pred gostima vrlo agresivno obračunavaju sa našim djelatnicima, prijete, vrijeđaju, čak i na granici fizičkog obračuna. Mislimo da regulacijom i postavljanjem pravila ponašanja će se pomoći odaslati sliku kulturnog i prijateljskog Bola u svijet.
Vijećnici su dobili i pročitali pismo, a o odnosima će se raspravljati u vrijeme priprema za iduću sezonu i pri odobravanju koncesija. (J.E.)

(52) objavljeno  11. 11. 15. u 22.25 h  

*******************


alt


ŠTO ZNAČI SKELA?

Mnogi su (neupućeni) bili iznenađeni što se ponovo postavlja skela oko zgrade Bol poljoprivredne zadruge na rivi. Znači li to da će se ipak ožbukati kamena fasada kako su tražili Konzervatori? Tvrtka „Bilić“ postaviti će uokolo zgrade skelu kako bi se popravio (zamijenio) krov, kako je to učinjeno prije ljeta na susjednoj zgradi u kojoj je, u prizemlju, prodavaonica „Konzuma“. (J.E.)

(51) objavljeno  11. 11. 15. u 22.20 h 

********************


alt


PEKARNICA ILI ČEKAONICA?

Pekara koja je u Bolu od 2004. godine tražila je od Općine da joj se ustupi dio prizemlja sadašnje čekaonice i ulaza u kino dvoranu kako bi „napravili daljnji iskorak u željama kupaca za većom dostupnošću proizvoda“.
Oni prostor traže u zakup na 10 godina! Međutim, vijećnici na sjednici održanoj prošlog petka (7. studenoga) nisu imali nimalo razumijevanja za tu molbu. Ustupanjem prostora za prodavaonicu pekarskih proizvoda, značilo bi neki prihod Općini ali i nepovratni gubitak prostora čekaonice. U kino se, posebno za kišnih dana, ne može ulaziti izravno s ceste niti na cesti čekati djecu do završetka predstave. (J.E.)

(50) objavljeno  11. 11. 15. u 22.15 h  srijeda, 11. 11. 2015.     ********************


alt


alt


AUTOM PREKO RAČIĆA

Nakon dvadeset dana, od srijede se ponovno autom može preko Račića do Velog mosta. U utorak je završeno betoniranje kolnika gdje se, u dužini od 80 metara, postavljala kanalizacija i vodovod. Trebat će još neko vrijeme tim dijelom ceste voziti opreznije jer su izdignute šahte iznad nivoa ceste. Čeka se na završni sloj asfalta, ali će na to trebati još pričekati.
U međuvremenu nastavlja se postavljanje kamenih ploča sa južne strane potpornog zida, ali sa sjeverne strane ogradnog parapeta. (J.E.)

(49) objavljeno  10. 11. 15. u 21.30 h  

********************


alt

Kada zatreba vojni helikopter uvijek priskoči u pomoć (arhiv)


HELIKOPTEROM U RODILIŠTE

U utorak rano ujutro pozvana je hitna medicinska služba koja dežura u Gornjem Humcu jer je jednu rodilju iz Bola hitno trebala u splitsko rodilište. Kolima hitne pomoći prevezena je u Selca gdje su tamošnji vatrogasci osvijetlili teren za slijetanje helikoptera. Umjesto „žutog“ s bračkog aerodroma, koji nema dozvolu za noćno slijetanje, došao je po rodilju vojni helikopter.
Nešto iza 17 sati javljeno je iz splitskog rodilišta: rodio se sin! Majka Doris Miljević i dijete su dobro. (J.E.)

(48) objavljeno  10. 11. 15. u 21.25 h 

********************


alt

Hotel "Bonaca" u ljetnim mjesecima


NI HOTELIJERA NI TURISTA

U Bolu su poodavno zatvoreni hoteli, tek poneki turista se može susresti na rivi, ali  sada nema ni hotelijera. Zaposlenici „Bretanide“ su na nekom od kruzera po Mediteranu, a u utorak je u Tučepe otputovalo brodom „Frane Bol“ osoblje triju Bluesun hotela. Oni će tri dana u Tučepima provesti na sportsko-rekreativnim susretima tzv. Bluesunijadi.
Na svečanosti u hotelu „Alga“ proglasit će se i nagraditi najbolji prema ocjenama gostiju anketiranih u 14 Bluesun hotela u Bolu, Brelima, Tučepima, Staromgradu Paklenici i Mariji Bistrici. (J.E.)

(47) objavljeno  10. 11. 15. u 21.20 h 

********************


alt


KINO: TRI TJEDNA PAUZE

Iako je na početku „zimske“ sezone bilo najavljeno da će se u bolskom kinu filmovi prikazivati svakih 15 dana, ovaj put će biti pauza od tri tjedna. Zadnja dva filma prikazana su na Dan vještica, 31. listopada, a Mediteran film je nove projekcije najavio za subotu i nedjelju, 20. i 21. studenoga. (J.E.)

(46) objavljeno  10. 11. 15. u 21.15 h  

********************


alt


DOBRI OBIČAJI

Građevinari obavezno dva puta slave. Na početku i završetku posla. Nekada se to dogodi i tijekom rada. Nisu bili iznimka ni oni što su radili na tzv. nerazvrstanoj cesti u Podbarju. Poljski put je sada betoniran, a kako su to radili služno, na isti način su odlučili i proslaviti (složno) obavljeni posao. Sami su financirali marendu (iće i piće), a prostor je ustupio Jurica Marinković Joje. (Z.B.)

(45) objavljeno  10. 11. 15. u 21.10 h utorak, 10. 11. 2015.    ********************


alt


VEĆINA ŽELI PROMJENE

U ponedjeljak su glavna tema razgovora bili rezultati nedjeljnih izbora. U tri se tabora slavila pobjeda, a čini nam se da ja najveći pobjednik – MOST. Oni upravo odlučuju tko će dobiti mandat za sastaviti Vlado. Iz objavljenih rezultata mnogo se toga može iščitati i zaključiti. Očito je da većina želi promjene! 
Prije četiri godine na parlamentarnim izborima u Bolu se odazvalo 55,33 posto birača, a na predsjedničkim izborima u siječnju ove godine svoj glas je dalo 54,39 posto upisanih. Prošle nedjelje došlo ih je nešto više (56,28%) ali je njih tridesetak iskoristilo mogućnost i glasovalo u drugim gradovima Hrvatske, a neki i u inozemstvo.
Godine 2011. bile su 33 liste ali je na njima bilo ime stranke i nositelja liste. Sada je bilo samo 16 lista ali je svaka lista imala po 14 imena. Glasački listić je bio malo poveći, a prvi put je primijenjeno preferencijalno glasovanje. Čini se da su se birači ipak dobro snašli jer je pronađeno svega 13 nevažećih „listića“, najmanje na dosadašnjim izborima.
Bolski glasovi pribrojeni su ostalima u X. izbornoj jedinici i u Hrvatski sabor će Damir Krstičević, Zlatko Ževrnja, Branko Bačić, Milivoj Špika, Petar Škorić, Goran Dodig i Sanja Putica (svi sa liste HDZ-a), Ante Kotromanović, Branko Grčić, Arsen Bauk i Darko Parić (svi sa liste SDP-a) te Božo Petrov, Ivan Kovačić i Mario Klobučić (sa liste Most).
Moguće je da netko od izabranih bude u novoj Vladi, pa će umjesto njih u saborske klupe netko s njihove liste.
Za više informacija otvorite rubriku IZBORI 2015 ili kliknite OVDJE. (J.E.)

(44) objavljeno  09. 11. 15. u 20.45 h 

********************


alt


BETONIRA SE NA RAČIĆU

U ponedjeljak u 14.14 stigao je prvi mikser „Berice“ iz Nerežišća i počelo je betoniranje ceste na Račiću. Ugrađeno je 18 kubika betona, a s radom će se nastaviti i u utorak. Promet vozila bit će omogućen tijekom srijede, nakon 20 dana prekida. Na betonsku podlogu "Berica" će postaviti asfalt.
Kamenari nastavljaju oblaganjem potpornog zida. (J.E.)

(43) objavljeno  09. 11. 15. u 20.40 h 

********************


alt

Svijeće na Loži za stradale u Vukovaru i Škabrnji 1991. (arhiva)


SJEĆANJE NA VUKOVAR I ŠKABRNJU

Mnogi se sjećaju, a neke ipak treba podsjetiti, na stradanja branitelja i civila u Vukovaru i Škabrnji. Bilo je to 18. studenoga 1991. kada je prestala obrana Vukovara, najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. Istoga dana ubijeni su u Škabrnji branitelji i mještani, a selo je spaljeno.
U spomen na taj dan i u Bolu su u tijeku pripreme za obilježavanje toga tragičnog događaja kojeg ne treba nikada zaboraviti. Za sedam dana, u utorak 17. studenoga uoči te tragedije   palit će se svijeće, kao i svake godine, na Loži. Pred crkvicom sv. Ante molit će se za pokoj duša poginulih i ubijenih. (J.E.)

(42) objavljeno  09. 11. 15. u 20.35 h ponedjeljak, 09. 11. 2015.     ********************


alt

Glasovanje u Bolu u zgradi Srednje škole


alt

Listić za glasovanje i nije baš listić


alt

Nakon glasovanja kraće odmor u caffe baru Marinero


BOLSKI REZULTATI: SDP, HDZ, MOST …

Nešto prije 21 sat dobili smo neslužbene rezultate glasovanja u općini Bol (Bol i Murvica). U birački spisak bilo je 1.613 upisanih, a glasovalo je 928. Važećih listića bilo je 915, a nevažećih 13.
Najviše glasova – 376 – dobila je lista SDP-a i partnera, druga je lista HDZ-a sa 280 glasova, slijedi Most sa 135, pa Živi zid 50 glasova, Pametno 16 glasova …
U odnosu na parlamentarne izbore prije četiri godine SDP je dobio 12 glasova manje, a HDZ 66 glasova više. Iznenađenjem se može smatrati stranka Most koja je i u Bolu postigla odličan rezultat sa 135 osvojenih glasova.
Bolski rezultati pribrojavaju se ostalim biralištima u X. izbornoj jedinice kada će se znati na koliko mjesta koja stranka može računati u Hrvatskom saboru.
Na SDP-ovoj listi najviše je glasova dobio Ante Kotromanović 121, Arsen Bauk 57, Branko Grčić 36 … Kod HDZ-a Lovro Kuščević dobio je 98, Damir Krstičević 51, Zlatko Ževrnja 44 glasa …
Više podataka objavit ćemo u sutrašnjoj Bolskoj kronici.


OSAM BRAČANA
U X. izbornoj jedinici na kandidacijskim listama bilo je osam Bračana, jedan više nego prije četiri godine (2011.). Iz Pučišća čak tri, iz Supetra dva, Milne dva i Nerežišća jedan. Iz Bola ni jedan. Očito su se Boljani više posvetili turizmu, nego politici.
Za koji dan će se znati tko će od njih osam u Hrvatski sabor, a na to računaju: Lovro Kuščević, Nerežišća (HDZ), Ranko Goić, Pučišća (Pametno), Tonči Drpić, Pučišća (Živi zid), Ivana Marković, Supetar (SDP), Arsen Bauk, Pučišća (SDP), Antonijo Zidar, Supetar (Autohtona HSP), Neno Doždor, Milna (Autohtona HSP) i Lina Labetić, Milna (Autohtona HSP)

(41) objavljeno  08. 11. 15. u 21.50 h  

********************


alt


IZNADPROSJEČNO TOPLO

Nedjeljno lijepo vrijeme, kao da nije mjesec studeni, pogodovalo je za izlazak na birališta, ali i šetnju uz more, sunčanje pa i kupanje. Neki su povoljne vremenske prilike iskoristili za branje maslina. Na Zlatnom ratu je u 13.30 bilo stotinjak ljudi, a kupača je više bilo na istočnoj strani, u zavjetrini, a ipak na suncu.
Slično vrijeme možemo očekivati, prema najavi meteorologa, još idućih desetak dana. Bit će iznadprosječno toplo za ovo doba godine. (J.E.)

(40) objavljeno  08. 11. 15. u 21.45 h nedjelja, 08. 11. 2015.      ********************


alt

Četvero Boljana: Fanika i Marijo Eterović te Leona i Tomaž Garbajs glasovalo je već u subotu, ali u Rimu (Italija)


GLASOVANJE OD 7 DO 19 SATI

Birališta su u nedjelju u Hrvatskoj otvorena od 7 do 19 sati. Međutim, u europskim zemljama glasuje se u subotu i nedjelju, također od 7 do 19 sati. U inozemstvu aktivno je registrirano 36.000 birača.
U općini Bol su dva biračka mjesta. Jedno je u zgradi škole (Rudina), a drugo u Murvici. Birači moraju biračkom odboru predočiti osobnu iskaznicu.
Naš će portal u nedjelju kasno navečer izvijestiti o rezultatima glasovanja u Bolu. Birački odbori, zbog načina glasovanja, imat će na ovim izborima mnogo više posla nego do sada. Zbog toga ne vjerujemo da će bolski rezultati biti poznati prije 21 sat.

(39) objavljeno  07. 11. 15. u 22 h 

********************


alt


PITANJA, PRIJEDLOZI, POHVALE …

Uobičajeno je da na početku sjednice Općinskog vijeća načelnik podnese usmeno izvješće o radu i aktivnostima između dvije sjednice, a zatim slijede pitanja, prijedlozi i pohvale.
- Kvalitet naše destinacije potvrđen je priznanjem kojeg je Bol dobio na Danima hrvatskog turizma u Poreču kao destinacija godine u kategoriji „Autentična primorska destinacija – Malo misto“ – rekao je načelnik Tihomir Marinković na početku svog izvještaja na sjednici  6. studenoga. – Upravo smo na manifestaciji „Sabatina“ u Tučepima dobili i „Zlatnu amforu“ jer smo od svih općina u Dalmaciji najviše ulagali u razvoj vinogradarstva na svom području.
Načelnik je izvijestio vijećnike da će se idućeg tjedna nastaviti radovi na uređenju nogostupa od benzinske postaje do Bilina kuće.
Vijećnički prijedlozi većinom su se odnosili na potrebu većeg ulaganja za djecu. Matko Baković kaže da treba urediti više igrališta za najmlađe, posebno što će se ono kod Fabrike uskoro morati iseliti zbog izgradnje luke. Tomi Fabijanović predlaže da se načini raspored korištenja sportskog igrališta na Poljani jer ne mogu istovremeno tamo igrati oni predškolskog uzrasta i stariji nogometaši. Ivica Šćepanović smatra da vijećnici više brige moraju posvetiti Dječjem vrtiću, uvjetima njihovog rada, poboljšanju opremljenosti … Djece je sve više i treba požuriti s planiranim proširenjem prostora.
Branko Mikulić je predložio da se što prije riješi prilaz Ulice Uz Gospojicu na Bračku cestu, a prometni problem, kaže Sani Bodlović, je i izlaz iz David ceste na Zaobilaznicu (Hrvatskih domobrana).
Mate Petrić je predložio da se anuliraju stepenice uz „Vidovicu“ i omogući prolaz automobilima, a Ivica Šćepanović apelira na veću brigu za bolske plaže kojih je sve manje jer ih okupiraju razni sadržaji, a jugo odnosi šljunak.
Problem su, smatraju vijećnici, brojni kolpo morti (blok za privez brodova) u luci, koje svatko postavlja kako želi, a trebalo bi možda i očistiti dno luke od nanosa zemlje. Vijećnika je interesiralo zašto se knjigovodstvo Grabovog rata vodi izvan Bola, a trebalo bi to da radi općinska stručna služba.
Mi bi samo dodali, jer nitko od vijećnika nije pitao, a što je sa POS-ovim stanovima? (J.E.)

(36) objavljeno  07. 11. 15. u 21.55 h 

********************


alt


RAČIĆ OTVOREN OD UTORKA?

Još u petak obrt „Tomislav“ iz Stobreča završio je nasipanjem i ravnanjem posteljice za betoniranje. To je planirano za ponedjeljak, pa ne bude li iznenađenja, Račićem bi vozila mogla tek tijekom utorka, a to je 29-i dan nakon što su počeli radovi.
Odustalo se od mogućnosti da se vozila u subotu i nedjelju propuste preko nasutog dijela jer bi to značilo da bi u ponedjeljak ponovno trebalo ravnati i nabijati podlogu prije betoniranja. (J.E.)

(37) objavljeno  07. 11. 15. u 21.50 h 

********************


alt


NOVI DEPONIJ?!

U Ulici Podkaštilje, nedaleko reciklažnog dvorišta, na općinskom terenu, deponiraju se stare i neupotrebljive drvene i plastične barke, karambolirani automobili … Svakodnevno tu uvijek netko navrati kako bi skinuo s vozila neki upotrebljivi dio. Međutim, mnogi se pitaju jesu li to Općina ili Michielli-Tomić možda otvorili novi deponij? (J.E.)

(36) objavljeno  07. 11. 15. u 21.45 h 

********************


alt


alt


NOVI FILM RENATE POLJAK

Umjetnica Renata Poljak, bolskih korijena, ovih dana u Bolu snima novi film inspiriran pričom svoje none čiji je suprug, poput mnogih Boljana, iselio 1928. u Čile. Kod kuće su ostale usamljene žene … Usporedba je i sa sadašnjom stvarnošću, skoro stoljeće kasnije, kada smo svjedoci nove migracije, ovaj put iz Afrike prema Europi.
Film nosi naslov „Partenca“, a trajat će do 12 minuta. Većina statista su iz Bola, a glavnu ulogu igra Dajana Čuljak, dok je snimatelj Boris Poljak. Snimalo se u subotu na Zlatnom ratu, a u nedjelju se nastavlja na plaži Borak snimanjem pod morem.
Nakon završetka filma, prikazat će se najprije u Parizu, zatim u Galeriji umjetnina u Splitu, Puli, Beogradu … Boljani će filmski uradak vidjeti idućeg ljeta u sklopu manifestacije „Lovely Days“ na Bolskom litu. (J.E.)

(35) objavljeno  07. 11. 15. u 21.40 h 

********************


alt


ZUBATAC OD 10,5 KG ZA 20 KUNA

Za kapitalce, poput zubaca od 10,5 kg, izvan sezone teško je naći kupca, ali se onda najčešće igra lot pa se za samo 20 kuna, koliko vrijedi jedan broj, može dobiti ovaj vrijedni i nesvakidašnji zgoditak. Njih desetak prijatelja se dogovorilo da zajednički uplate po 20 kuna i pogodili su. Dobitnik je Drago Eterović, a kod izvlačenja brojeva grupu igrača predstavljao je Tonči Buljan koji je preuzeo dobitak od Seke Šćepanović. (J.E.)

(34) objavljeno  07. 11. 15. u 21.35 h 


   


subota, 07. 11. 2015.     ********************


alt


PRORAČUN NA PRVOM ČITANJU

Općinski vijećnici u petak navečer raspravljali su o nacrtu proračuna za 2016. godinu. To je bilo tek prvo čitanje, a eventualne primjedbe ili prijedloge vijećnici mogu dostaviti do utorka. Činjenica je kako je proračun za sljedeću godinu, za sada, nešto malo skromniji od ovogodišnjeg, za 170 tisuća. Potrebe su sasvim sigurno veće, ali prihodi uvjetuju koliko se može potrošiti.
Nacrtom proračuna za 2016. prihodi su predviđeni u iznosu od 19,6 milijuna, a rashodi se planiraju na nešto veći iznos, 21,1 milijun. Razlika od 1,5 milijuna pokrila bi se kreditom za prvu fazu gradnje novog groblja – zaključak je Odbora za financije i proračun.
Možda i ne treba iznositi sve detalje iz proračuna, jer će sasvim sigurno biti nekih izmjena. Bude li kvalitetnih prijedlog za neke nove troškove, trebat će nekome oduzeti planirani iznos. Interesantno je možda spomenuti da su rashodi za zaposlene 3,4 milijuna, subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima 40 tisuća, za socijalnu skrb planirano je 780 tisuća, za kulturu 950 tisuća, za prvu ratu otkupa zemljišta za groblje 1,5 milijuna, za izmjenu javne rasvjete u centru mjesta 200 tisuća, za sponzorstvo WTA turnira 700 tisuća, za spomenik palima za Domovinu 70 tisuća, za potporni zid iznad naselja Blato 350 tisuća … (J.E.)

(33) objavljeno  06. 11. 15. u 23.20 h  

********************


alt


ODLUKA O KUPNJI NEKRETNINE ZA GROBLJE

Nakon što je postignut dogovor s vlasnicima zemljišta gdje će se graditi novo groblje, Općinsko vijeće donijelo je na 9. sjednici održanoj 6. studenog Odluku o kupnji nekretnina. Radi se o ukupnoj površini terena od 12.493 kvadratna metra na kojem je 5 čestica zemlje a vlasnici su  Tonči Karninčić, Sonja, Stipe i Jakov Karmelić, Janja Rukavina, Stjepko Karmelić, Dina Dubravčić, Lovre Karmelić, Tihomir Marinković, Berigoj Vrsalović, Srđan Radić, Ilka Stano, Karmen Škrobica i Vinko Radić. Njima će se platiti u pet godišnjih obroka ukupno 999.450 eura u kunskoj protuvrijednosti. Nakon izgradnje I. faze groblja po jednu obiteljsku grobnicu dobit će Stipe Karmelić, Jakov Karmelić, Dina Dubravčić, Tihomir Marinković, Janja Rukavina i Berigoj Vrsalović te samo jednu grobnicu Ilka Stano, Karmen Škrobica i Vinko Radić.
Nakon ove odluke moguće je sklapati ugovore o kupoprodaji, pa slijede uknjižba i natječaji o javnoj nabavi. U jesen 2016. počeli bi građevinski radovi i betoniranje grobnica. Prve ukope na novom groblju realno je očekivati krajem 2017.  ili početkom 2018. godine. (J.E.)

(32) objavljeno  06. 11. 15. u 23.15 h 

********************


alt


SVE SE MOŽE, KAD SE HOĆE

O oštećenoj fasadi u Ulici Frane Radića pisali smo 8. siječnja. Nakon 10 (deset) mjeseci ipak se počelo raditi. Taj posao financira „Berica“ na fasadi gdje se nalazi njegova prodavaonica tehničke robe.
Bilo bi dobro da je to učinjeno i ranije, prije turističke sezone. Međutim, nikad nije kasno. Važno je da se to uredi. (J.E.)

(31) objavljeno  06. 11. 15. u 23.10 h petak, 06. 11. 2015.     ********************


alt


STROJNO BRANJE MASLINA

Stroj za branje maslina, ali najnoviji model, već dva dana koristi obitelj Cvitanić Kokotić u svom masliniku. U sat vremena može se ubrati 150 kilograma maslina što umnogome smanjuje broj berača i treba manje vremena.

-  U dva smo dana, bez mnogo napora, ubrali 1.200 kilograma – kaže Antonio Cvitanić. – Lani nismo ubrali ništa, a ove godine računamo na tri tone.

Dobro bi bilo da bar neki od bolskih maslinara navrate i vide kako se to strojno beru masline. (J.E.)

(30) objavljeno  05. 11. 15. u 22.30 h 

********************


alt

Priznanje za Općinu Bol preuzeo je načelnik Tihomir Marinković (foto: B. Novaković)


„ZLATNA AMFORA“ ZA RAZVOJ VINOGRADARSTVA

Općina Bol dobitnik je „Zlatne amfore“, priznanja za doprinos izuzetnom razvoju vinogradarstva na svom području. Priznanje je preuzeo načelnik općine Tihomir Marinković u četvrtak navečer u Tučepima na otvaranju Sabatine, 25. Međunarodnog susreta vinogradara i vinara.
Organizator ove manifestacije je Zadružni savez Dalmacije. (J.E.)

(29) objavljeno 05. 11. 15. u 22.25 h  

********************


alt


STUDENI JE, A NJIMA TOPLO

Peti je dan studenoga, a nekima je – toplo. Da nije tako ne bi se i dalje svakodnevno kupali i sunčali na plaži Zlatni rat. Zbog posla na tržnici Branko Grubišić nije imao vremena kupati se ljeti, pa sada koristi lijepo vrijeme da to nadoknadi. Meteorolozi ni ovaj, a ni idući tjedan ne predviđaju pogoršanje vremena ni kišu.
Neće nam trebati kišobrani ni u nedjelju do birališta. Barem ne nama u Bolu. (J.E.)

(28) objavljeno  05. 11. 15. u 22.20 h  

********************


alt


PLAŽA BEZ ŠLJUNKA

Plaža na početku šetnice za Zlatni rat, ostala je – bez šljunka. Za to je krivo jugo koje je žalo odnjelo prema Zlatnom ratu. Ova je plaža inače rezervirana za pse, pa će pred iduće ljeto trebati ponovno organizirati dovoz šljunka jer je inače pristup moru praktično nemoguć ili vrlo otežan. (J.E.)

(27) objavljeno  05. 11. 15. u 22.15 h 

********************


alt


„RAJ“ POZIVA U MURVICU

Od ove subote, pa svakog vikenda (osim 14. studenoga) u konobi „Raj“ u Murvici se organizira druženje uz živu glazbu i dobru spizu. Željko Ružić Pivac obećava i povoljne cijene, a najavljuje i druga iznenađenja za posjetitelje.

(26) objavljeno  05. 11. 15. u 22.10 h četvrtak, 05. 11. 2015.     ********************


alt


IZBORI SU U NEDJELJU

Predstojeći parlamentarni izbori bez sumnje će biti najkompliciraniji do sada. Razlog tomu je preferencijalni način glasovanja s kakvim su se građani Hrvatske prvi puta susreli na izborima za Europski parlament u svibnju 2014. godine. No, tada je izborni postupak bio prilično jednostavan jer je cijela Hrvatska bila jedna izborna jedinica.
Kako bi pomogli biračima na našem smo portalu objavili svih 16 lista s imenima kandidata u X. izbornoj jedinici. Dovoljno još ima vremena do nedjelje da se pročitaju liste i odaberu favoriti. Bitno je zapamtiti broj liste za koju će se glasovati, ali i broj ispred imena i prezimena kandidata kojeg favorizirate. Na biračkom mjestu neće biti vremena za čitanje lista sa 224 imena.
Važećim listićem smatra se onaj gdje je zaokružen broj ispred jedne od 16 lista i jedan broj ispred samo jednog od 14 imena i prezimena s te iste liste.
Nešto više o izborima i glasovanju pročitajte u rubrici IZBORI 15 (J.E.)

(25) objavljeno  04. 11. 15. u 22.30 h  

********************


alt

Domoljubna koalicija s domaćinima na Račiću: Branko Mikulić, Damir Krstičević, Zlatko Ževrnja


HDZ PODRŽAVA BOLSKE PROJEKTE

Prigodom posjete vodećih ljudi s liste Domoljubne koalicije otoku Braču, imali su kratki susret i s vodstvom bolskog HDZ-a i simpatizerima iz koalicijskih stranaka. Nakon obilaska radova na Račiću,  zajedno s  nositeljem liste Damirom Krstičevićem,  župan Zlatko Ževrnja je za naš portal kazao da će Županija nastaviti sa svojim projektima kao što su radovi na cesti preko Farske i Murvice koja će povezati Bol sa zapadnim dijelom otoka. Isto tako županija će nastaviti s radovima u novoj bolskoj luci koja će promijeniti sliku Bola.
„Siguran sam da će buduća hrvatska Vlada voditi brigu o značajnim objektima koji su danas mrtvi kapital, kao što je primjerice hotel Bijela kuća, koja je u vlasništvu Fonda za privatizaciju. To bi mogao biti hotel s pet zvjezdica, a sada je ruglo i okupljalište narkomana ljeti. Vlada će povesti računa o svojoj imovini i staviti ovaj objekt u funkciju“ – rekao je župan za naš portal.
Budući da je na listi i načelnik Nerežišća Lovre Kuščević, to je jamstvo da će se zasigurno raditi na promjeni zakona, na čemu insistira bolski HDZ,  koji sada definira da se na poljoprivrednom zemljištu ne smije graditi 1000 m od mora. Novi Zakon će, siguran je Kuščević,  omogućiti domaćem stanovništvu  izgradnju manjih objekata, bar za potrebe poljoprivrednika bliže od tisuću metara.(I. B.)

(24) objavljeno  04. 11. 15. u 22.25 h 

********************


alt


SVE JE MANJE TURISTA

Kraći su dani, a i gostiju je sve manje. Sasvim smo pri kraju turističke sezone iako će gosti dolaziti u veće turističke destinacije i tijekom zime. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je u listopadu bilo 2,5 puta manje gostiju nego u rujnu, a u Bolu 5 puta manje.
Županija je u listopadu imala 106.504 gosta (+6%) i 417.610 noćenja (+19%). Bol i dalje bilježi dobre rezultate u odnosu na isti mjesec prošle godine. U listopadu je službeno bilo prijavljeno 2.590 gostiju (+16%), a noćenja je registrirano 18.022 (+19%).
Najveći broj gostiju u listopadu bio je u Splitu (32.308), zatim u Makarskoj (7.963), Hvaru (7.267), Podstrani (7.055), Trogiru (6.533), Segetu (5.537), Brelima (5.397), Tučepima (4.953), Dugopolju (3.582), Gradacu (3.371), Supetru (2.765), Bolu (2.590) …
TZ županije objavila je i podatke iz kojih su sve država dolazili turisti: Njemačka (19.542), SAD (6.069), Ujedinjena Kraljevina (5.429), Koreja (5.406), Japan (4.899), Tajvan (4.787), Slovenija (4.153) … j.e.

(23) objavljeno  04. 11. 15. u  22.20 h 

********************


alt


alt


VRIJEME POGODUJE GRAĐEVINARIMA

Na Račiću su dva gradilišta: radi se na istočnom dijelu na spajanju vodoopskrbnih cijevi i betoniranju šahti, a na zapadnoj strani Račića oblaže se kamenim pločama potporni zid ceste.
Zbog kanalizacije i vodovoda zatvoren je 13. listopada za promet vozila dio Račića pa je nemoguć pristup tamošnjim kućama i Velom mostu. Obrt „Tomislav“ iz Stobreča obećava, ne bude li iznenađenja, da bi se do nedjelje, u tri radna dana, nasuo iskopani dio pa bi vozila (možda) u nedjelju, nakon 27 dana, mogla po makadamu pristupiti Velom mostu. U nedjelju se naime neće raditi zbog izbora, a očekuje se u poslijepodnevnim satima i veći broj putnika na katamaranu. U ponedjeljak će se par dana ponovno zatvoriti dio Račića jer predstoji betoniranje kolnika.
Više je radnika koji kamenom oblažu potporni zid ceste. To se nesmetano može raditi iako će okolnim stanarima možda smetati prašina i buka kod rezanja kamenih ploča. (J.E.)

(22) objavljeno  04. 11. 15. u 22.15 h 

********************


alt


ISKOPI ZA PARKIRALIŠTE

Najava kako će idućeg ljeta biti zabranjeno parkiranje vozila na kolnicima i trotoarima, navela je mnoge na razmišljanje kako osigurati prostor za automobile domaćina i turista. Neki će morati iskopati dio vrta zbog parkinga. Prvi se na to odlučio Pero Pivačić u Ulici Marka Marulića na Kupini. Ostao je bez zelene površine, ali mu se stvorio novi problem. Na budućem parkiralištu je drveni stup kojeg je postavila „Elektrodalmacija“. Tu je već godinama, a „ukrašen“ nekakvim zelenilom i naravno električnim kabelom.
Ako Općina traži od Pivačića uklanjanje vrta, može li Općina zatražiti od „Elektrodalmacije“ uklanjanje stupa? (J.E.)

(21) objavljeno 04. 11. 15. u 22.10 h 

********************


alt


STOP ZA PROMET!

Zbog radova na kolniku u Zagrebačkoj ulici, u četvrtak od 12 sati pa do petka ujutro neće se moći ulaziti ni izlaziti automobilom u naselju Blato-Ratac iz Ulice Hrvatskih domobrana (zaobilaznica). Razlog su iskopi na kolniku za postavljanje cijevi oborinskih voda u dužini od 50 metara i četiri rešetke. Na kraju će se taj dio ceste betonirati pa treba sačekati do petka ujutro da beton postigne potrebnu čvrstoću da vozila mogu prometovati. (J.E.)

(20) objavljeno  04. 11. 15. u 22.05 h 

********************


alt


ULJE ZA GOSTE

Za branje maslina uokolo bolskih hotela zaduženi su tamošnji zaposlenici. Maslinici uz hotel „Borak“ obrani su u srijedu, a ostali („Elaphusa“ i „Bonaca“) će biti do subote. Urod i kvaliteta su bolji nego lani, a ulje će se koristiti za priprema jela gostima. (J.E.)

(19) objavljeno  04. 11. 15. u 22 h srijeda, 04. 11. 2015.     ***************


alt


POČELI RADOVI NA ŠETNICI

Najavljeno je bilo za 19. listopada, a počelo je u utorak 3. studenoga. Riječ je o radovima na zamjeni javne rasvjete na šetnici od Bilina kuće do plaže Zlatni rat. Datume možda i nije trebalo spominjati jer do sezone ima mnogo vremena, više nego što treba.
Iskope za električni kabel izvodit će Grabov rat. Samo na prvi pogled je to jednostavno, ali može biti i mnogo problema. Kopa se sjevernom trasom pored popločene šetnice gdje su borova stabla koja čine jedinstveni ugođaj za šetnju u hladovini. Iskopi se moraju obavljati ručno kako bi se što manje oštetili korijeni borova. Realna je opasnost da bura ove zime, nakon kišnog perioda, jednostavno obori stabla koja imaju plitke korijene. Šetnica bez hlada više ne bi bilo ono što je danas. (J.E.)

(18) objavljeno  03. 11. 15. u 23.05 h 

********************


alt


„DALMATINO“ JOŠ SAMO DANAS

Konoba „Dalmatino“ još samo danas ima „Zimski đir“, a onda nastupa – zimski san. Atraktivni restoran u samom centru Bola (Ulica Frane Radića) ostat će zatvoren do Uskrsa (27. ožujka). Sigurno će ove srijede u konobi biti posjetitelja više nego obično, jer je to prilika okušati specijalitete koji se nude, ali i iskoristiti i kušati platu dobrodošlice ili uz večeru dobiti besplatno predjelo i desert. (J.E.)

(17) objavljeno  03. 11. 15. u 23 h  

********************


alt


RADIONICA O VUNI I S VUNOM

Zaključene su prijave za sudjelovanje na organiziranim edukacijama radionice o vuni i s vunom što je planirano projektom „Brački pahaj“. Ukupno su pristigle 22 prijave i sve od žena sa područja cijeloga Brača. Prva edukacija na temu „Od ovce do čarape“održat će se u petak, 6. Studenoga u 17 sati u Supetru u prostorijama Udruge umirovljenika (ulica Petra Jakšića 6).
Predavanje i radionica su besplatni. (J.E.)

(16) objavljeno  03. 11. 15. u 22.55 h 

********************


alt


PLAN: VIŠE POSJETA NEGO NOĆENJA!

Brojke o otvaranju našeg portala u listopadu nešto su manje nego u rujnu. Ali taj trend je već nekoliko godina prisutan. U listopadu 2012. bilo je 11.576 otvaranja ovoga portala, 2013. godine popelo se na 22.745, prošle godine u listopadu bilo je 28.909, a ovoga listopada 34.891 otvaranje. Po godinama i mjesecima podaci se objavljuju mjesečno na naslovnoj stranici ovoga portala.
Gdje nas se sve čitalo u listopadu i koliko se rubrika (poglavlja) otvora? U Hrvatskoj, naravno, najviše - 118.325. Slijede Švedska (4.152), SAD (2.969), Njemačka (2.656), Slovenija (1.614), BiH (1.478), Velika Britanija (1.285), Poljska (1.237), Austrija (929), Rusija (813), Japan (795), Italija (691), Norveška (408), Ukrajina (363), Švicarska (359), Španjolska (227), Australija (209), Francuska (171), San Marino (151), Češka (144), Čile (136), Finska (135) …
Naš portal prvenstveno je namijenjen ljudima koji žive u Bolu, ali nas čitaju i oni Boljani kojih je posvuda po Hrvatskoj kao i oni koji su odselili stalno ili privremeno u inozemstvo. Čitaju nas i turisti koji godinama dolaze u Bol jer žele znati što se dešava u njihovom omiljenom ljetovalištu.
Od 1. prosinca pripremamo nove rubrike i zanimljive priloge.
Već smo s listopadom premašili prošlogodišnju brojku 348.095 otvaranja. U deset mjeseci zabilježeno je 374.451 posjeta, a do kraja godine se nadamo da će biti 440 tisuća. Za 2016. plan nam je imati više posjeta našem portalu nego Bol turističkih noćenja!

(15) objavljeno  03. 11. 15. u 22.50 h utorak, 03. 11. 2015.      ***************


alt


DUŠNI DAN

Misnim slavljem diljem Hrvatske, pa tako i u Bolu, obilježen je Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih. Prije i nakon svečane mise u Velikoj (Samostanskoj) crkvi, Boljani su i u ponedjeljak pohodili grobove svojih najmilijih, donosili cvijeće i palili svijeće. (J.E.)

(14) objavljeno  02. 11. 15. u 23.05 

********************


alt


PARKIRANJE BEZ NAPLATE

Na parkiralištu kod benzinske postaje od ponedjeljka se može parkirati bez plaćanja. Podignuta je rampa i spušteni stupići, ali ostaju prometni znakovi koji zabranjuju vožnju rivom, osim vozilima s dozvolom. Treba napomenuti, iako mnogi za to ne mare, da je kazna za vožnju rivom 300 kuna.
Prvog dana bez rampe na Trgu kod crkve bilo je ujutro desetak parkiranih automobila, a vjerovali ili ne vozilo se i u portu pored Lože.
Hoće li se ukloniti prometni znakovi o zabrani vožnje rivom, o tome odlučuje načelnik. On je ovih dana odsutan (službeni put u London) pa nismo mogli saznat hoće li i kada biti dozvoljena vožnja rivom. (J.E.)

(13) objavljeno  02. 11. 15. u 23 h 

*****************


alt


CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE

Počelo je 2. studenoga cijepljenje protiv gripe u cijeloj Hrvatskoj. U bolsku ambulantu tijekom ponedjeljka trebalo je stići cjepivo iz Supetra. Pravo na besplatno  cijepljenje imaju kronični bolesnici, stariji od 65 godina, trudnice i medicinsko osoblje. Ostali moraju sami po cjepivo u apoteku, ali tamo još nije stiglo i ne zna mu se cijena. Lani je trebalo platiti 50 kuna.
Prošle godine je u Hrvatskoj oboljelo 50 tisuća ljudi, a petero ih je umrlo. Sezona gripe se očekuje između Božića i Uskrsa. (J.E.)

(12) objavljeno  02. 11. 15. u 22.55 h  

********************


alt

Na ribarnici će u utorak popodne biti ribe


DOLAZI „SVJETLICA“ S RIBOM

„Svjetlica“ će  posljednji put, prije zabrane, ribariti u ponedjeljak i utorak u vodama oko Visa i Biševa. S ulovom se u Bol očekuju u utorak oko 16 sati. Riba će se prodavati, odmah po dolasku „Svjetlice“, na ribarnici. (J.E.)

(11) objavljeno  02. 11. 15. u 22.50 h  

********************


alt

Pripreme za snimanje: Ivica Jakšić (stoji), Marin Puljizević, Dunja Peroš i Jure Stanić


BOLSKA PJESMA ZA BOŽIĆ

Na tekst Ivice Jakšića Čokrića Pukota snima se ovih dana u Bolu video spot „Učini kao Bog“. Za glazbu je odgovoran Jure Stanić, za aranžman Marin Puljizević, dok će video snimatelj biti Matko Petrić. Kao pjevači-solisti nastupaju Dunja Peroš, Anna Hero, Marin Puljizević, Jure Stanić, Manuela Malvasija, Andro Jugović, Eva i Zara Jakšić, Ivica Jakšić
U utorak je video snimanje u kino dvorani s početkom u 20 sati. Pjesmu će u Božićno vrijeme emitirati Hrvatski radio, a kao video spot i HRT.
- Pozivam sve Boljane, uključujući naravno i djecu, bez obzira na pjevačke mogućnosti da dođu u utorak navečer u kino dvoranu na snimanje refrena pjesme „Učini kao Bog“ (Učini kao Bog što nebo ostavi, učini kao Bog i čovjek postani …) – rekao nam je Puko i dodao: - Zahvaljujem dosadašnjim sponzorima, Centru za kulturu, Dinku Karninčiću Batiniću, Tonču Kukoču Bageru, Peri Trutaniću … (J.E.)

(10) objavljeno  02. 11. 15. u 22.45 h 

********************


alt


POZIV ČLANOVIMA ZADRUGE

Dvije je obavijesti javno objavila Bol poljoprivredna zadruga za svoje članove. Tekst se u cijelosti može pročitati osim na oglasnim pločama u mjestu i na našem portalu u rubrici OBAVIJESTI I OGLASI ili kliknite OVDJE.
Pozivaju se svi upisani u obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), ali i ostali zainteresirani, koji nisu završili tečaj osposobljavanja za uporabu pesticida za zaštitu bilja, da se prijave Faniki Klisović (mob. 099 80 60 303) do 10. studenoga.
Drugom obavijesti se pozivaju oni koji još nisu skuhali rakiju da to učine što prije, jer se oko rakijašnice moraju obavljati radovi. 

(09) objavljeno  02. 11. 15. u 22.40 h 
ponedjeljak, 02. 11. 2015.     ***************


alt


POSLJEDNJE POČIVALIŠTE

Ovih dana masovno iskazujemo pažnju prema našim dragim pokojnicima, donoseći cvijeće i paleći svijeće, ali i moleći za njihove duše. Na bolskom malom i 185 godina starom groblju svoj mir i vječni počinak našlo je njih mnogo više nego ih danas živi u Bolu. U bolskim grobovima je preko 2.200 ljudi koji su stvarali i doprinosili za bolji život sebi, svojim obiteljima ali i današnjim generacijama.
Uskoro, možda već 2017. godine, posljednja počivališta bit će na novom groblju kod crkvice Sv. Lucije. Ovo današnje ostat će kao spomenik i uspomena na proteklo vrijeme i ljude kojih se trebaju sjećati ne samo njihovi najbliži. (J.E.)

(08) objavljeno  01. 11. 15. u 21.50 h 

********************


alt


DANI SJEĆANJA

Ovih dana na groblja se donosi cvijeće i pale svijeće. Dani su to kada se sjećamo svojih dragih pokojnika. Redoviti je to znak pažnje i vjere. Na Dušni dan ili Dan svih vjernih mrtvih vjernici mole za duše svojih dragih pokojnika, prisustvuju svetoj misi, povezujući se tako svojim molitvama s njima. Nakon mise na blagdan Svih svetih u Velikoj (Samostanskoj) crkvi bolski župnik o. Damir Šokić u pratnji o. Eugena Bižace i o. Ive Plenkovića izmolio je na bolskom groblju odrješenje za pokojne. Na groblju prepunom cvijeća i upaljenih svijeća bili su i ministranti, crkveni zbor i brojni vjernici.
Iako je to većina učinila tijekom subote i nedjelje, i u ponedjeljak, na sam Dušni dan, dolazit će Boljani na groblje. Tiha misa je u 8 sati u Velikoj crkvi, a u istoj crkvi je u 16 sati svečana sveta misa. U Maloj (Župnoj) crkvi u ponedjeljak nema mise.

(07) objavljeno  01. 11. 15. u 21.45 h 

********************


alt


IZBORNE LISTE

Zna se da su u nedjelju 8. studenoga osmi po redu parlamentarni izbori u Hrvatskoj, ali prvi s preferencijalnim glasovanjem za zastupnike u Hrvatskom saboru. U našoj X. izbornoj jedinici 16 je lista na kojima su kandidati koje podržava 49 stranaka. Najviše stranaka okupio je Milan Bandić, čak 14, zatim HDZ 8 i SDP 6 stranaka. Deset lista ima po jednu stranku.  Ukupno su na listama 224 imena kandidata koji  žele u saborske klupe.
Kako bi olakšali odluku za koju listu glasovati, naš je portal objavio svih 16 lista sa po 14 imena. Na dan izbora treba zaokružiti brojku ispred stranke za koju se glasuje, a na toj odabranoj listi može se zaokružiti i brojka ispred imena. To je novost u izboru zastupnika za Hrvatski sabor, ali smo na isti način već glasovali za Europski parlament.
Za pogledati liste otvorite IZBORI 15 ili kliknite OVDJE. (J.E.)

(06) objavljeno  01. 11. 15. u 21.40 h  

********************


alt

Motiv s plaže Zlatni rat (snimljeno u nedjelju, 1. studenoga)


KAO DA NIJE STUDENI

Sunčano i tiho vrijeme nimalo u nedjelju nije odavalo da smo u studenom mjesecu. Na suncu je bilo  39 stupnjeva, a podosta njih je lijepo vrijeme iskoristilo za sunčanje i kupanje. Istovremeno slušamo i gledamo na TV vijestima o jakoj buri na Sjevernom Jadranu, prekidu katamaranskih veza i ograničenju vožnje na auto cestama.
Čitav idući tjedan nema najave za kišu. (J.E.)

(05) objavljeno  01. 11. 15. u 21.35 h nedjelja, 01. 11. 15.     ***************


alt


BEZ POGREBNE POVORKE?

Nema baš mnogo mjesta gdje se, kao u Bolu, pokojnika na vječni počinak ispraća pogrebnom povorkom od kuće pa sve do groblja. Uskoro će, kako neki planiraju a mi se nadamo, pokopi biti na novom groblju kod crkvice Sv. Lucije. Tada neće više biti potrebe za pogrebnom povorkom jer će ispraćaj, misa i pokop biti na jednoj lokaciji.
Treba li se pripremiti za takav oproštaj, jer je normalno što ljudi ne vole mijenjati tradiciju i običaje. Zašto se i prije novog groblja ne bi pokojnika odvezlo na sadašnje groblje u mrtvačnicu, odakle bi se mrtvački sanduk na dan pogreba, nekoliko sati ranije, postavio u crkvu? Tu bi obitelj primala saučešća, a onda bi nakon crkvenog obreda bio pokop.
Ova nam se ideja čini prihvatljivom posebno u turističkoj sezoni kada u kući žalosti ima i turista.
Bolski župnik prihvaća ovu mogućnost iako još (možda) treba riješiti neke dileme.
O svakoj ideji, pa i ovoj, treba razmišljati i razgovarati. Već smo napisali da je teško mijenjati tradiciju i običaje. Međutim, život traži i neke promjene. (J.E.)

(04) objavljeno  31. 10. 15. u 22.15 h  

********************


alt


NEMA VIŠE BARKE U PORTU

Ne radi se o plovilu, jer njih ima više nego vezova, već o caffe baru BARKA koja je posljednje goste poslužila u subotu. Sada se kava u portu može popiti jedino u caffe barovima LOŽO i BIG BLUE. Pomalo je otužna slika bolske luke bez nekih štekata, ali to je uobičajena slika malih mista izvan turističke sezone. (J.E.)

(03) objavljeno  31. 10. 15. u 22.10 h  

********************


alt


NA ŠETNICI SE JOŠ NE KOPA

Od najavljenog kopanja na šetnici prema plaži Zlatni rat zbog postave zamjenske rasvjete, još nema ništa. Bilo je najavljeno, a mi smo to i napisali, da će radovi početi 19. listopada. Građevinari još nisu došli na šetnicu, a prema nekim informacijama iskope bi radio „Grabov rat“. Možda se krene 2. studenoga, ali kada je u pitanju rasvjeta na šetnici, rokovi i nisu bitni jer do dolaska prvih gostiju ima još podosta vremena. (J.E.)

(02) objavljeno  31. 10. 15. u 22.05 h  

********************


alt


BEZ KATAMARANA 12 PUTA

U listopadu od 62 pristajanja za Split ili iz Splita, katamarana u Bol nije bilo 12 (!) puta. Prethodnih godina po jedan put nije dolazio 2012. i 2013., a dva puta 2014. godine.
U iduća dva mjeseca, studeni i prosinac, normalno je za očekivati tridesetak izostanak što bi u 2015, bilo 97 puta, nešto više nego prošlih godina.
Jedino je u lipnju, srpnju i kolovozu katamaran svakodnevno pristajao u bolsku luku. (J.E.)

(01) objavljeno  31. 10. 15. u 22 h  


ZA RANIJE OBJAVLJENE VIJESTI OTVORITE "KRONIKA - ARHIV"